Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Motýl / Společnost ušlechtilé zábavy

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1883
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1881 zal. společnost ušlechtilé zábavy Lucerna, 26 členů, kteří platili týdenní příspěvky, část výtěžků Ústřední matici školské. Z této společnosti
1883 ČOB Motýl. První předseda J. Javůrek. První představení
1883 Katovo poslední dílo, režie J. Petránek. Hrálo se U Potůčků, U pěti králů, U Kroka, U Bašusa.
1894 se beseda přihlásila za člena ÚMDOČ.
1884 Poslední Mohykán (Junghans).
1889 v restauraci Pod Slovany (majitelem člen souboru J. Potůček) postaveno vlastní jeviště a pořízeny jeho součásti. Od té doby pravidelná představení.
1891 účast na národní slavnosti ochotnické na Střeleckém ostrově.
Od 1894 členem ÚMDOČ.
1897 58 činných členů, 2 čestní, 5 přispívajících, předseda A. Saibot, režiséři Kladný, Hroněk.
1897 Hadrián z Římsu, Pražský flamendr, Staří blázni, Manžel bez ženy, Pan Měsíček, obchodník, Sedlák křivopřísežník.
(Název spolku se také uvádí jako Čtenářsko-ochotnická dobročinná beseda Motýl nebo Vzájemně se podporující ochotnická dobročinná beseda Motýl.)
1898 uv. Pan farář a jeho kostelník, Divotvorný klobouk.
1899 uspořádán pro vlastní herce i členy dalších místních spolků první vzdělávací dramatický kurz, připravil Jos. Hroněk s Jeřábkem.
Repertoár vesměs český, klasický i soudobý.
1899 uvedne Václav Hrobčický z Hrobčic na počest desetileté činnosti Jos. Hroňka (hrál sedláka Vrbu).

1905 – aktovky Zlatá srdce, Dva, Herkules; 26. 11. – Exner: Zvonky loretánské, premiéra.
1906 oslava 25. výročí, v předvečer Jan Výrava (Šubert), režie Jos. Keller, Anonym: Hraběnka z podskalí, 11. 2.
1898- 1908 191 představení ze 109 původních her.
1907 - Mrštíkové: Maryša - zahajovací představení zimní sezony, 26. 1. - Jan Ladecký: Dva světy, režie Jos. Hroněk, ve prospěch postavení pomníku dramatikovi Janu Ladeckému, bývalému starostovi ÚMDOČ.
1908 - 11. 10. - Otto Faster: Krásná Lída, - zahajovací představení sezony.
1910 div. sál na Slovanech přeměněn v biograf, poté hráli jen občas v Čížkově restauraci v Ječné ul.
1910 - 17. 10. - Čt. och. jednota Motýl zahájila podzimní sezonu ve velkorestaurantu De Paris v Ječné ulici dramatem K. Rožka Podzimní svítání. Scénická úprava v rukou osvědčeného režiséra Josefa Hroňka byla vzorná, hra sehrána slušně, divadelní sál byl přeplněn.

1911 - 10. 12. - J. Ottomanský: Vášeň a láska;
1912 - 31. 3. - na ukončení sezony A. Jirásek: Vojnarka.
1912 hráli veseloherní novinku Emmy Jeřábkové (herečka pražské Uranie) a M. Tondrové: Láska světákova.

1919-1920 - 87 členů, 20 představení na jevišti besedy Bujarost v restauraci Bellevue na Masarykově nábřeží. Z odehraných představení: Jirásek: Vojnarka, Samota a Otec, Císler: Ošetřovatelka, S. K. Macháček: Ženichové. Režiséry byli H. Veselý, E. Chlost a J. Samec.
1920 - 26. 9. - zahájili zimní sezonu Vrchlického veselohrou Rabánská moudrost, režie Hruška, hráno v Bellevue.
1918-1930 sídlo na Vyšehradě v restauraci člena ČOB Čečelína.
1909-1931, tj. 22 let, předsedou Fr. Albrecht.
1928 - Pepička z malé hospůdky.
1931 - únor - Josef Hais-Týnecký: Pan učitel, režie Josef Hroněk.
1931 - F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, režie A. Horká, hrán v Divadle Na Slupi na počest 10letého trvání Besedy Havlíček na Vyšehradě.
1933 50 členů, předsedou Josef Albrecht, nejstarší členové A. Horká a J. Hroněk (režisér spolku). Od 1883 sehráli 810 divadelních her.
1935 Karel Stránský: Jízda za štěstím, režie Fr. Hanka.

1936 členem hraničářského odboru ÚMDOČ.
1936 Alois Jirásek: Kolébka, režie Josef Boháč, na oslavu 30leté ochotnické činnosti Josefa Bartáka, který hrál roli purkrabího Daniela z Mrakotína.
1936 Karel Fořt: Já jsem malý mysliveček, režie A. Horká, hudba J. Vašata, řídil M. Voborník.
1936 František Lašek: Tatínek jde na manévry, režie Anna Horká, hráli J. Fabinger, J. Fabingrová, F. Michálek, M. Neknězová, F. Hanka, A. Horká, J. Cháb, J. Vlasák, R. Civišová, hráno v Divadle Na Slupi.
1937 Motýl v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1937 Rajská-Smolíková: Prší nám štěstí, veselohra se zpěvy, režie J. Hroněk, hráno v Divadle Na Slupi.
1938 Frant. Ferdinand Šamberk: Podskalák, režie Anna Horká, scéna Šíma, 26. 3. hrán k oslavě 65 let trvání dobročinného spolku Vyšehrad.
1939 oslavil 50 let ochotnické činnosti čestný předseda besedy Motýl Josef Hroněk, dlouholetý funkcionář, ale i dobrý herec a režisér.
1939 - 25. březen - R. Branald, hudba A. Branald: Muzikanti z české vesnice, opereta, režie A. Maršálek, hráno na počest jeho 25leté divadelní činnosti; hudbu řídil J. Konečný.
1942 - E. F. Šaman: Sluneční den, režie O. Svobodová-Ševčíková, výprava Šíma, hráno v Divadle Na Slupi.
1942 - Al. Jirásek: Otec, režie Hanka, hráno v Divadle Na Slupi.
1942 J. Mellan: Srdce ve vichřici, režie a scéna A. Šíma, hráno v Divadle Na Slupi.
1943 - Jar. Hilbert: Vina, režie Svoboda, hráno v Divadle Na Slupi; tamtéž Jan Patrný: Ostříž, režie Kovanda;Jan Říha: Milovaná země, režie Trubač; H. Suderman: Domov, drama, režie Svoboda.
Do 1943 celkem 1118 představení, v té době 60 členů. Repertoár vesměs český, klasický i soudobý.
1943 - leden - V. Werner: Srdce na uzdě, režie Jelinková.
1943 - listopad - Lad. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník ( na programovém plakátě Divadla Na Slupi mylně uveden jako autor F. F. Šamberk); J. Bílý: žena, kterou jsem zdědil, režie Hronek.
1944 Jos. Barnáš: Most nejkrásnější, režie L. Novotný, scéna E. Janyš.
Bibliografie:
DVACET PĚT let pražského okrsku Dra Hermana ÚMDOČ. Praha 1933, s. 33-34. kART, MKd, KK.

HRANIČÁŘSKÝ odbor ÚMDOČ. Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 3, s. 45.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Motýl, Podskalská beseda ..., 1883-1957, od r. 1891 Čtenářsko-ochotnická dobročinná beseda Motýl v Praze [PS230]).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 76-77.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 291.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 83


Thalie 1897-8, č. 4, s. 29, č. 13, s. 104, č. 14-15, s. 119, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 143, č. 22, s. 168, č. 24, s. 188.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 31.
Thalie 1899-1900, č. 5, s. 41.

Divadlo, roč. 4, 1905-1906, číslo 9, strana 213.
Divadlo roč. 6,1907-08, č. 2, s. 56.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 210.
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 3, s. 76.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 8, 5. 2. 1912, s. 95; č. 11, 20. 3. 1912, s. 135; č. 12, 5. 4. 1912, s. 153.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 14. 10. 1920, č. 40 a 41, s. 468.


České divadlo 1939, č. 8, s. 81.
Archivy:
LA PNP, fond Zíbrt Čeněk:
Fotografie:Strohschneider Jaroslav: ochotnické představení Jiráskova dramatu Otec v provedení besedy Motýl v Praze (1925), 6 ks, příloha: popiska, 1 list

Archiv hlavního města Prahy:
Název fondu (sbírky): Čtenářsko ochotnická dobročinná beseda Motýl v Podskalí
Časový rozsah: 1883-1952
Metráž: 1,00 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Diplomy a uznání besedě a členům, stanovy, drobné tisky, úmrtní oznámení, korespondence, účetnictví, protokoly a prezence schůzí, knihy členů a milodarů, dokumentace divadelních inscenací, seznam spolkové knihovny.
Archivní pomůcky
DEJMKOVÁ IVA
Praha, Národní archiv: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKO-DOBROČINNÁ BESEDA MOTÝL V PODSKALÍ (1883-1952). Inventář, 1998, s. 7, ev.č. 165.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
DNM P-3-B-227-h C 29781, DNM P-3-B-228-d C 29882; DNM P-3-B-228-d C 29883; DNM P-3-B-228-d C 29885; DNM P-3-B-228-e C 29948; DNM P-3-B-228-e C 29949; DNM P-3-B-228-e C 29951; DNM P-3-B-228-e C 29952; DNM P-3-B-227-k C 9628; DNM P-3-B-228-a C 10501; DNM P-3-B-227-k C 9658; DNM P-3-B-227-L C 9755; DNM P-6-A-280-j C 13773; DNM P-3-B-227-k C 9620; DNM P-6-A-280-m C 13816; DNM P-6-A-280-m C 13816; DNM P-3-B-227-g C 9245; DNM P-3-B-228-f C 29996; DNM P-3-B-228-e C 29962; DNM P-3-B-228-f C 29998; DNM P-3-B-228-e C 29957; DNM P-3-B-228-e C 29946;

Související Obrázky

Praha- Vyšehrad, MOTÝL , Muzikanti z české vesnice - plakát, v Divadle Na Slupi,1939
Praha-Nové Město,  Divadlo Na Slupi, Pořad her od 17.XI. do 28.XI. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 17.IV. do 2.V. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 21.II. do 7.III. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 21.X. do 5.XI. 1942 - plakát, 1942
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 25.XI. do 8.XII. 1942 - plakát, 1942
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 28.II. do 12.III. 1944 - plakát, 1944
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 3.II. do 20.II. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 30.III. do 12.IV. 1944 - plakát, 1944
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 31.III. do 17.IV. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 7.IX. do 23.IX. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 7.X. do 18.X. 1942 - plakát, 1942
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Přehled her od 22.XII.1942 - 10.I. 1943 - plakát, 1942-1943
Praha-Nové Město, DS Motýl, Podskalák - plakát, v Divadle Na Slupi, 1938
Praha-Vyšehrad,  Motýl, Jízda za štěstím - plakát, v Divadle Na Slupi, 1935
Praha-Vyšehrad,  Motýl, Prší nám štěstí - plakát, v Divadle Na Slupi, 1937
Praha-Vyšehrad, ČOB Motýl - logo spolku, 1936
Praha-Vyšehrad, ČOB Motýl a SK Nusle, Muži nestárnou - plakát, 1941
Praha-Vyšehrad, ČOB Motýl, Jedenácté přikázání - plakát, 1902
Praha-Vyšehrad, ČOB Motýl, Podvodnice z lásky - plakát, 1936
Praha-Vyšehrad, Čten.  ochotnická dobročinná beseda Motýl, Pan učitel - plakát, v Divadle Na Slupi, 1931
Praha-Vyšehrad, DS Motýl, Karel Havlíček Borovský, v Divadle Na Slupi - plakát, 1932
Praha-Vyšehrad, Motýl, Já jsem malý mysliveček - plakát, v Divadle Na Slupi, 1936
Praha-Vyšehrad, Motýl, Josef Hroněk
Praha-Vyšehrad, Motýl, Kolébka - plakát, v Divadle Na Slupi, 1936
Praha-Vyšehrad, Motýl, Tatínek jde na manévry, v Divadle Na Slupi - plakát, 1936


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Vyšehrad, ČOB Motýl - logo spolku, 1936
Praha-Vyšehrad, Motýl, Josef Hroněk
Praha-Vyšehrad, ČOB Motýl, Jedenácté přikázání - plakát, 1902
Praha-Vyšehrad, ČOB Motýl a SK Nusle, Muži nestárnou - plakát, 1941


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.