Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků / ZK ROH Cukrovaru / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1862
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1962
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x192x, 193x, 194x, 195x, 196x
OS zal. 1862, kdy v domácím představení studenti uvedli V. K. Klicpera: Ptáčník, Veselohra na mostě.
1862 pod vedením a režírováním prof. Jana Nováka ochotníci sehráli Lomnický: Statek Lhota (kulisy vypůjčeny ze zámku), Václav Kliment Klicpera: Dobré jitro, Alexander Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit!.
1863 J. Kořeňovský: Obžínky, R. Benedix: Svéhlavost, Novotný: Husička z Podháje, Roderich Benedix: První den po svatbě, Práchenský: Převržená slánka, J. K. Zbraslavský: Rekrutýrka v Kocourkově.
1864 Starý student, J. K. Tyl: Bankrotář, Bohuslav Foit: Černý Petr.
1865 Kotzebue: Liška nad lišku, Gustav Heinrich Gans zu Pultitz: Politika v lese, Hrad Kunětice.
1866 Charlotte Birch-Pfeiffer: Diblík, šotek z hor.
1867 Rudolf Kneisel: Chudý písničkář, ve prospěch pohořelých ze Skutče uspořádali za pomoci ochotníků z Heřmanova Městce, kteří jim zapůjčili kostýmy, Tylova Slepého mládence. "Obecenstva se sešlo tolik, že sál sotva stačil." (Táborský 366), J. K. Tl: Slepý mládenec.
1868 J. K. Tyl: Při piketu, Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý, Václav Kliment Klicpera: Jan za chrta dán, Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk.
1869 ředitelem divadla J. Minář, režisérem Jan Novák.
1869 Antonín Volák: Také kousek aliance, František Jaroš: Omylové vládnou světem, V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, J. J. Stankovský: Není doma, František Ferdinand Šamberk: Blázinec v prvním poschodí.

1870 souboru se ujímá druhý režisér Leopold Veselý.
1870 J. Mikuláš Boleslavský: Katovo poslední dílo, K. Š.: Dědkův kalmuk, J. Sýkora: Stehlík strnadem, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě.
1871 Johann Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, aneb, Ludrácký trojlístek, Gustav Moravský: Ona mne miluje, Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění.
1872 akademický malíř profesor na Vyšší reálné škole v Pardubicích Jan Koštěnec namaloval divadelní oponu, rozšířeno a opraveno jeviště, třetím režisérem souboru je Václav Novák.
1872 Eugѐne Labiche: Tak se chytají vrány, Friedrich Schiller: Ouklady a láska, J. J. Stankovský: Muzikanti, F. R. Hocke: Osudné námluvy aneb Čtyři ženichové a jedna nevěsta, Karolina Birch-Pfeiffer: Sirotek Lovoodský, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Josef Kajetán Tyl: Paní Marjánka, matka pluku.
1873 J. K. Tyl: Pražský flamendr, Ladislav z Hory: Frajtr Kalina, Alex Pleščejev: On je hluchý, J. M. Boleslavský: Svatojanský dvůr aneb Mocnosť slova Božího.
1874 Bedřich Hopp: Doktora Fausta domácí čepička.
1875 čtvrtým režisérem Jan Vašák.
1875 Kaiser: Kněz a voják, aneb, Bitvau u kláštera Skalického, Friedrich Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, J. Šlechta: Na dušičky, aneb, Modlitba na hřbitově, Lotz: Po slunce západu, Josef Šváb-Malostranský: Český dobrovolník a francouzská selka, Aleksander Fredro: Pan Čapek, aneb, Čožpak mne nikdo nezná?.
1876 Václav Vrána: Můj Vojtíšek, Josef Jiří Kolár: Griselda vzor všech žen, František Ferdinand Šamberk: Já mám příjem, Pöhl, Grunert: Hluchý podomek,Eliška Pešková: Cikánka a její děti, Václav Kliment Klicpera: Loketský zvon.
1878 pátým režisérem byl Václav Vašák.
1878 S. K. Macháček: Ženichové, Paul Sarauw: Herkules.
1879 Leopold R. Stirský: Zamiloval se do své paní.

1881 Josef Rajmund Novotný: Nápady, Ladislav Stroupežnický: Noviny a karty, Vojtěch Lešetický: Starý student, . Šlechta: Na dušičky, aneb, Modlitba na hřbitově, v hl. rolích Hora, Hoffman, Novák, Hovorka, Varvažovská, Tukačovská, Kalenská, Nováková, Lomnický: Ženit nebo neženit, Město a vesnice, Silvestrovská zábava.
1882 šestým režisérem byl ředitel cukrovaru František Mareš, proběhla oprava jeviště, snaha o sloučení se s Občanskou besedou se nezdařila.
1882 Zábavní večer, František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna, Karel Pippich: Z české domácnosti, Roderich Benedix: První den po svatbě, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Charlotte Birch-Pfeiffer: Diblík, šotek z hor, Silvestrovská zábava.
1883 Leopold Feldmann: Nehoda za nehodou, Franz von Schönthan: Hloupý kousek, Eliška Pešková: Jen mimochodem, Michal Balucki: Těžké ryby, Silvestrovská zábava.
1884 Adolph L'Arronge: Doktor Kalous, Charlotte Birch-Pfeiffer: Sedlák Zlatodvorský, Silvestrovská zábava.
1885 Svatováclavská akademie, Silvestrovská zábava.
1886 Silvestrovská zábava.
1887 Josef Štolba: Vodní družstvo, Silvestrovská zábava.
1888 Silvestrovská zábava.
1889 odchází režisér František Mareš a nahrazu jej Vratislav Očenáš, ten režíruje dlouhých třicet let..
1889 E. Pešková: Slavnost založení, František Ferdinand Šamberk: Divadelní vlak, aneb, Vzhůru do Prahy!,.

1890 František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, Václav Štech: Maloměstská tradice, Menhard Litoměřický: Pacientka.
1893 František Ferdinand Šamberk: Ravuggiollo, loupežník z Apenin, Zábavní večer - Karel Pippich: Z české domácnosti.
1896 Eduard Souček: Před odjezdem, Paul Sarauw: Herkules, Gustav von Moser: Válka v míru, Zábavní večer - Egyptský farao, Pan Buchta před parádou, Zábavní večer - Jan Vávra: Velké panstvo, Silvestrovský večer - Alois Gallat: Uforin a Dišperanda čili Shylok ten druhý, Božena Smolíková-Rajská: Není doktor jako doktor (Pero a kosa).
1897 Silvestrovský večer - Otakar Kamenský: Měl ho za blázna, Pensionat Voprátka, Anatol Grey: Nápadníci Kolombiny.
1898 Ladislav Stroupežnický: Sirotčí peníze.

1900 Silvestrovský zábavní večer.
1901 Josef Štolba: Na letním bytě, Jaroslav Distl: Modrá krev, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Karel Tůma: Zlaté péro, Jan Strasser: Sluha pánem.
1903 Oskar Blumenthal: Praha je Praha, Josef Štolba: Maloměstští diplomati.
1904 F. F. Šamberk: Era Kubánková, Václav Šlechta: Maloměstské tradice.
1905 František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek, Josef Štolba: Zrada, F. F. Šamberk: Rodinná vojna, Josef Šmaha: Zlato.
Následují hry uvedené do roku 1912 Ladislav Stroupežnický: Pan Macíček-obchodník, Michal Balucki: Těžké ryby, Menhard Litoměřický: Pacientka, Gustav Heinrich Gans zu Putlitz: Damokův meč, Karel Horký: Srážka vlaků, Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, Božena Viková-Kunětická: Přítěž, Antonín Lokay: Archa Noemova, Jan Vávra: Konkursy pana notáře, Antonín Lokay: Kandidáti ženitby, aneb, Nevěsty od 500 do 50.000, Vermonr: Rozbitá sklenice, Jan Neruda: Prodaná láska, Václav Štech: Ohnivá země, C. Karlweiss: Hrubá košile.
1906 Michal Balucki: Těžké ryby, Ladislav Stroupežnický: Pan Macíček-obchodník, Menhard Litoměřický: Pacientka, B. Miškovik: Damokův meč, Karel Horký: Srážka vlaků, Silvestrovský večer - Pasovský: Mudruňk při měsíčku, aneb, Homorfie a její galáni, Ďáblovy pilulky.
1909 přijat za člena ÚMDOČ.

1910 Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, Antonín Lokay: Archa Noemova, Božena Viková-Kunětická: Přítěž, Jan Vávra: Konkursy pana notáře, Antonín Lokay: Kandidáti ženitby, aneb, Nevěsty od 500 do 50.000.
1911 Vermonr: Rozbitá sklenice, Jan Neruda: Prodaná láska, Václav Štech: Ohnivá země, C. Karlweiss: Hrubá košile, Silvestrovská zábava - V říši Čin - Čun - Čána aneb Princ Či - Či - Pú a spanilá Tam - Tam, V insertní kanceláři.
1912 Jan Baptist Kühnl: Manžel v base, A. Nevšímal: Nevěřící Tomáš.
1912 až 1922 uvedeny následující hry: Jan Baptist Kühnl: Manžel v base, Masopustní pásmo, an Baptist Kühnl: Poslední vůle Césrara Girodota, Carl Laufs, Nevšímal: Nevěřící Tomáš, Somerset a Mangham: Královská výsost, Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová, Slavnostní akademie, Josef Štolba: Vodní družstvo, Karel Leger: V zakletém zámku, N. V. Gogol: Ženitba, Eliška Pešková: Jen mimochodem, Kabaret, J. F. Karas: Na rodné hroudě, Josef Štolba: Staré hříchy, J. B. Kühnl: Tvrdohlavci, Václav Štech: Deskový starek, Jan B. Kühnel: Malý lord, Gustav Klika: Stříbrná labuť, Antonín Lokay: Archa Noemova, Ladislav Novák: Detektiv, F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Menhard Litoměřický: Pacientka, Josef Štolba: Zlatá rybka, Alois Jirásek: Vojnarka, Žena legionáře, Abigail Horáková: Páni.
1913 sehráno 6 her, Karel Leger: V zakletém zámku, Josef Štolba: Staré hříchy, J. F. Karas: Na rodné hroudě, N. V. Gogol: Ženitba, Eliška Pešková: Jen mimochodem.
1914 sehrány 4 hry, Jan Baptist Kühnl: Tvrdohlavci, Václav Štech: Deskový statek, Jan Baptist Kühnl: Malý lord.
1915-1916 se nhrálo.
1917 obnovena činnost.
1917 Antonín Lokay: Archa Noemova.
1918 Ladislav Novák: Detektiv, František Ferdinand Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Xaver Menhard: Pacientka, Josef Štolba: Zlatá rybka, Eliška Krásnohorská: Přišla do rozumu.
1919 osmým režisérem je Adol Mottl, režisér byl vžy také předsedou spolku.
1919 Alois Jirásek: Vojnarka.

1921 srhráno 7 představení, Josef Skružný: Románek na horách, Rudolf Robl: Zvony.
1922 předsedou Zeman, režisér Otčenáš čestným členem, nové stanovy, 30 členů, vlastní jeviště, 3 představení.
1922 Alois Tichý: Al Tichýho humorné žně, Karel Leger a František Procházka: Vpád, Rudolf Robl: Zvony, Jaroslav Balák: Zlatý Jiří, S. V. Oppl: Floriánův hřích, František Adolf Šubrt: Žně, August Kotzebue: Zmatek nad zmatek.
1923 předsedou Adolf Mottl.
1923 Jaroslav Rudloff: Dědečkovy housle, Josef Štolba: Ach ta láska, Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev.
1924 Fr. Arnold a A. Bach: Španělská muška, Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, Karel Horký: Baťoch, Růžena Jesenská: Devátá louka, Karel Scheinpflug: Mrak.
1925 Karel Horký: Baťoch, Růžena Jesenská: Devátá louka, Karel Scheinpflug: Mrak, Jiří Balda: Slečinka s mikádem, Jiří Balda: Švejk se žení, Josef Karel: Oběť, Eugen Bartoš: Ideály manželství.
1926 Josef Vik, Josef Houžvic: Poklad, Josef Valenta: Osel je osel, Josef Kajetán Tyl: Bankrotář, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta.
1927 Josef Skružný: Žabec, Otomar Schäfer: Pes a kočka, Mrštíkové: Maryša, Anna Ziegloserová: Cácorka, Antonín Bernášek: Šofér, Jaroslav Hilbert: Vina.
1928 sehrány 2 hry.
1929 devátým režisérem byl učitel František Vejražka.
1929 A. Sturm, M. Färber: Kotrmelce mládí, Karel Fořt: Z českých mlýnů, r. Vejražka.

1930 Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí, Jaroslav Kvapil: Oblaka, J. Ort Hradčanský: Zasvitlo nám slunko zlaté.
1931 Josef Hais Týnecký: Pan učitel, Antonín Kalivoda: Socialisace, Josef Štolba: Zločin v horské boudě.
1932 Božena Rajská-Smolíková: Zelené království (Žofka z hájovny).
1933 desátým režisérem byl ředitel školy Kalivoda.
1933 Josef Liška Doudlebský: Roku 1950 (Pod vládou něžného pohlaví), Božena Zajceva: Kdo je pánem v domě, Božena Rajská-Smolíková: Děvče od Čerchova.
1934 Antonín Kalivoda: Všem ku štěstí, Božena Viková-Kunětická: Representantka domu, Vilém Werner: Právo na hřích.
1935 Vilém Werner: Choulostivá historie, Josef Vik, Josef Houžvic: Poklad.
1936 Josef Houžvic: Poklad, Luigi Pirandello: Každý má svoji pravdu, J. Schiller: Každý má svou slávu.
1937 Jiří Balda: Odtroubeno, Ruda Mařík: Když služebnictvo stávkuje, Bedřich Kutil, Josef Remsa, Ferdinand Jelínek: Letcův talisman.
1938 nehrálo se.
1939 jedenáctý režisér byl zámečník cukrovaru Bedřich Kutil.
1939 F. X. Svoboda: Poslední muž, Václav Štech: Třetí zvonění, Božena Rajská-Smolíková: Její Veličenstvo Láska, Karel Piskoř: Velké pokušení, Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, Karel Fořt: Z českých mlýnů, soubor se spojili s Dkr SK.

Dvanáctý režisér byl učitel Alois Bastl, který však režíroval jen několik her.

1940 Alois Jirásek: Otec, Josef Valenta: Osel je osel, Karel Fořt: Z českých mlýnů.
1941 Akademie po záštirou NS, S. K. Macháček: Ženichové, Josef Valenta: Osel je osel.
1942 Otto Ernst: Flachsmann vychovatelem.
1943 Otto Ernst: Flachsmann vychovatelem, Anton Hamik: Prodaný dědeček, Alois Jirásek: Vojnarka, Karel Leger: V zakletém zámku.
1944 Karel Rudolf Krpata: Zámecká fortuna.
1945 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti.
1946 předseda a režisér Bedřich Kutil.
1946 Alois Jirásek: Kolébka, J. K. Tyl: Paličova dcera, Alois Jirásek: Lucerna, Silvestrovský večer.
1947 Václav Štech: Habada a Jordán, Alois Jirásek: Fidlovačka, Akademie, Jiří Mahen: Mrtvé moře, Anton Pavlovič Čechov: Strýček Váňa, Silvestr.
1948 režisér Alois Bastl.
1948 Josef Kubík: Ve stínu barikád (Tři panenky z Lorety), Karel Rudolf Krpata: Talár v městečku, r. Alois Bastl, Silvestr - Jiří Balda: Zelená se zelená.
1949 div. sál v hostinci A. Mikana, nájemcem jeviště SDO.
1949 Karel Rudolf Krpata: Talár v městečku, Kašpar a Chlumecký: Zelená se, zelená, Alois Jirásek: Psohlavci, r. Alois Bastl, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Alex Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, Mikulášská zábava, Silvestr - Fr. Arnold a A. Bach: Španělská muška.
1949 - Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice.

1950 předseda Čížek.
1950 Otto Neumann: Dina Mülheimová, r. Alois Bastl.
1951 i v přírodě.
účast v kraj. soutěži.
od roku 1950 do roku 1952 uvedeny tyto hry: Karel Želenský: Tažní ptáci, Alois Jirásek: Jan Hus, František Ferdinand Šamberk: Palackého třída 27, František Ferdinand Šamberk: Kulatý svět, Alois Bastl: Zakukala žežulička v naší oboře, Alois Jirásek: Otec, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský, Fráňa Šrámek: Léto, František Kožík: Zahořanský hon.
od roku 1952 do roku 1962 uvedeny tyto hry: Jurij Burjakovskij: Lidé bděte, Alois Jirásek: M. D. Rettigová, Miloslav Stehlík: Jarní hromobití, Josef Štolba: Vodní družstvo, Molière: Chudák manžel, A. Šíma: Svéhlavá princezna, Honoré de Balzac: Evženie Grandetová, Josef Štolba: Na letním bytě, Alois Jirásek: Lucerna, Karel Čapek: Matka, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Dvořák a Petr: Sto dukátů za Juana, Karel Fořt: Staří záletníci, V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, Alois Jirásek: Kolébka, J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, G. B. Shaw: Živnost paní Warrenové, Václav Kliment Klicpera: Zlý jelen, Estráda, Fráňa Šrámek: Léto, Estráda, Honoré de Balzac: Evženie Grandetová, Bozděch Emanuel: Světa pán v županu, A. N. A. N. Ostrovskij: Pozdní láska, Karel Fořt: Tulácká krev, G. Zápolská: Morálka paní Dulské, Josef Kubík: Červená stát!, Petr Hořký: Kuba a loupežníci, D. Dobrkalm: Sopečný byt aneb Stalo se všude, František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna, František Hrubín: Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků, Aldo de Benedetti: Dobrou noc, Patricie, Marie Kubátová: Jak šla basa do nebe, Jurij Burjakovskij: Lidé bděte, Jaroslav Janovský: Noc pod Čerchovem, Brecht: Pušky paní Carrarové, A. Fredr: Dámy a husaři, Arkadij Gajdar: Timur a jeho parta, Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, Václav Řezáč: Kluci, hurá za ním!, K. Stanislav: Návštěva nepřichází, Marie Holková: Popelka, Alois Jirásek: Lucerna.

1960 uspořádán div. festival, Silvestrovská zábava.
1960 - Jurij Burjakovskij: Lidé bděte. Účast na Festival divadelních souborů, Břehy a Kojice.
1962 Karel Mašek: Kluci, hurá za ním!, Karel Stanislav: Návštěva nepřichází, Marie Holková: Popelka, Alois Jirásek: Lucerna.
1965 Oldřich Železný: Případ herečky Madenové.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 290.

TÁBORSKÝ, Vojta Stein: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého.Praha, ÚMDOČ 1931, s. 366.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 70.

Divadelní listy 1881, č. 38, s. 335.
Divadelní listy 1883, č. 10, s. 90, č. 16, s. 142., č. 18, s. 158.

Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 10, s. 235.
Archivy:
Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 7660, 7661

Pardubice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Choltice
Časový rozsah: 1862-1962
Metráž: 0,21 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Tematický popis: Knihy: kroniky, zápisy ze schůzí, soupis provedených her a účetní knihy
Archivní pomůcky
VLASÁK L.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ CHOLTICE 1862 - 1962. Prozatímní inventární seznam, 1987, s. 2, ev.č. 295.
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 2, i .č. 19
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 1, Kronika souboru
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 2, Kniha památeční 1875-1876
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 3, Kniha zápisů, 1922 - 1946
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 4, Kniha zápisů, 1947-1949
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 5, Kniha členů spolku, 1862-1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 6, Kniha provedených her, 1862-1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 7, Kniha účetní, 1864 - 1890
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 8, Kniha pokladní, 1922 - 1941
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 9, Kniha pokladní, 1941 - 1957
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kn. 10, Seznam inventáře, 1956
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Posudky představení, 1948 - 1949
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kar. 2, rukopisné hry Bedřicha Fürsta, 1946 - 1956
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kar. 3, rukopisné hry Bedřicha Fürsta, 1946 - 1956
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kar. 6, Divadelní knížky
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kar. 7, Divadelní knížky
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
Sbírka plakárů

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/819/1939, div. kroužek.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/6320/1922, Sbor div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 412/3670/1939, Sbor div. ochotníků.

Související Pojmy

Související Obrázky

Choltice, SDO, Dina Mülheimová - plakát, 1950
Choltice, SDO, Psohlavci - plakát, 1949
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Divadelní knížky, Kar. 6
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Divadelní knížky, Kar. 7
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Inventář spolku, 1939
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Inventář spolku, 1939
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha členů spolku, 1862 - 1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha členů spolku, 1862 - 1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha památeční, 1875 - 1876
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha pokladní, 1922 - 1941
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha pokladní, 1941 - 1957
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha provedených her, 1862 - 1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha provedených her, 1862 - 1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha provedených her, 1862 - 1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha účetní, 1864 - 1890
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1922 - 1946
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kniha zápisů, 1947 - 1949
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kronika souboru, 1862-1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kronika souboru, 1862-1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Na letním bytě - plakát, 1901
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Posudky představení, 1948 - 1949
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, rukopisné hry Bedřicha Fürsta, 1946 - 1956
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, rukopisné hry Bedřicha Fürsta, 1946 - 1956
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Seznam inventáře, 1956
Letopisy, s. 066, Choltice, vývoj do 1868
Letopisy, s. 067, Choltice, vývoj do 1868
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kartotéka činnosti spolků, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru
Rosice nad Labem, Štolba, Korespondence souboru


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků / ZK ROH Cukrovaru / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kronika souboru, 1862-1962
Choltice, Spolek divadelních ochotníků, Kronika souboru, 1862-1962
Letopisy, s. 066, Choltice, vývoj do 1868
Letopisy, s. 067, Choltice, vývoj do 1868
Choltice, SDO, Dina Mülheimová - plakát, 1950
Choltice, SDO, Psohlavci - plakát, 1949