Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / OB / JKP

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1912
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 199x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 198x, 199x
1912 zal. SDO J. K. Tyl místo zaniklého Hálka, činnost zahájil v sokolovně hrou Paní Marjánka, matka pluku, následovaly Julinčiny vdavky od Wildeho a Polský žid od Helmana.
Do 1918 se snažili o vyšší kulturní úroveň repertoáru, ale posléze převládly zábavní kusy a jednoaktovky.
I když spolek neměl vlastní divadelní scénu, hrával v sálech hotelu Paříž a v restauracích U Němců a na Čeřově, v tělocvičně Sokola, v zámku či na radnici.

1920 v srpnu - V. Skoch: Libellula, režie dr. Rys, mj. dobrý organizátor, připravoval otevření dramatické školy.
1920 - 4. a 8. 9. - Tyl spolupůsobil při představení Dvořákova Krále Václava IV. na počest jubilea 50 let Akademické čtenářské jednoty, režie a výprava inž. Musil, účinkovali staří členové jednoty, pomoc při režii rež ND Vojta Novák.
20 léta 20. století - vybodovány divadelní budovy
1923 postaveno Divadlo Český ráj (Mrňákovo),
1926 Masarykovo divadlo vybudováno přičiněním Sokola z dvorany Domu Palackého 1926.
1921 roztržka mezi členy souboru byla podnětem k založení Intimní scény, viz.
1922 členem ÚMDOČ.
1925 režiséři spolku: Alois Nesler, vrch, revizor drah; Josef Šilhán, četn. strážmistr; Fr. Vesecká, choť profesora; Fr. Šulc, městský tajemník; Dr. B. Rys.
1925 Druhý břeh, Židé (Čirikov); Ruth: Olymp - hráno ve prospěch NJS.
1927 F. F. Šamberk: Palackého třída 27. Hráno na počest 50leté ochotnické činnosti Aloise Neslera a Hynka Hüttla. Inscenace Libuňského jemnostpána přihlášena k soutěži Vojanského okrsku ÚMDOČ v Jičíně.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 Měsíc nad řekou (Šrámek), Strakonický dudák (Tyl), Divný chlap (Minářík), Člověk nemá jen sebe (Tetauer), Maryša (Mrštíkové).
1941 zákaz všech spolků mimo Tyla (vedle starších r. po léta Moran, Měšťan). Repertoár český a náročnější, mj. Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Léto, Noc na Karlštejně, Věc Makropulos ad. V souboru jako gymnazista zač. v Ondřeji a drakovi Vlastimil Fišar (1926-1991, h. a recitátor, člen Divadla na Vinohradech). Do souteže o postup na XI. JH přihlášena inscenace: Zavřel: Valdštýn.
1941 - Jiří Verner: Bohatý chudák. Účast na přehlídce První divadelní týden 1941, Zmoudření Dona Quichota, Václav Hrobčický z Hrobčic (Stroupežnický).
1945 Tyl zah. Našimi furianty a Platonem Krečetem.
Po 1945 mnohé DS zanikly, většinou přešly do Tyla. Hrálo se v Českém ráji, po přeměně na biograf v sokolovně.
1947 Ibsen: Nora, Karel Čapek: Bílá nemoc.

1952 - v červnu - Al. Jirásek: Lucerna. Premiéra a zároveň derniéra v přírodním divadle v lomu na Čeřovce.
1957 - Aldo de Benedetti: Dobrou noc, Patricie, režie dr. Moran, titulní role kdysi oblíbená filmová hvězda Věra Pálková-Ferbasová.

Po 1959 DS včetně Tyla začleněny do DS Tyl JKP, uvedeno v jaroměřském shakespearovském cyklu..
Aktivita Tyla výrazně stoupla. Každý měsíc premiéra, klasické i moderní hry, spolupráce s Frankem Tetauerem (1903-1954, dramatik, div. teoretik a překladatel, hl. O'Neilla a Shawa), Ve znamení býka, Život není sen. Též balet Z pohádky do pohádky, režie Měšťan, choreografie Holubová; Královna loutek, O dvanácti měsíčkách a opereta.
Poprvé sovětští a ruští autoři, Revizor, Ženitba, Obrněný vlak, Volá vás Tajmyr, Zoja, Lidé bděte, Maršál Kutuzov.
České i světové klasické drama, Tyl, Rais, Shakespeare, Molière, Dumas, Čapek, Klicpera, Jirásek, Svoboda, Zeyer, Drda, Karvaš, Langer, Otčenášek, Daněk, Benedetti (jh. Ferbasová), Thomas, Horníček. Hry pro děti.

1963 Tetauer: Život není sen, 17 repríz.
1964 Shakespeare Zkrocení zlé ženy.
1965 místní autor F. Pálka: Velká hodina, režie dr. Měšťan
1966 Goldoni: Mirandolina
1967 - Pavel Dostál: Kdyby všichni kluci světa. Účast Erbenův Miletín.
1968 Al. Jirásek: Lucerna, hrána 7x.

Kolem 1970 DS Tyl Jak se stal Rumcajs loupežníkem, r. V. Páca, nejvíce repríz, též TV záznam. Tehdy však DS činnost ukončil pro generační problémy.
Jeviště JKP, domovská scéna DS J. K. Tyl, 1978-1984 rekonstruována.
1979 pokus obnovit ztroskotal.

1980 menší kolektiv, detektivka Zuzana je v podezření (Domanski), tím obnoven Tyl, kam přešli mladí z LD Sluníčko DDM.
Ve spolupráci se souborem MJF Suterén (studentské divadlo, recitace, hráli v sokolovně od 1980)
1981 Kytice pro panenku (V. Trapl),
1982 Dům na nebesích (Hubač), tím ukončil činnost režisér Lad. Vondráček.
1983 pro děti Růže pro princeznu.

Po 1983 další mladí, zejména z Divadélka na věži.

1984 Dalskabáty a Kreón, thébský král (Vojt. Trapl, 1917-1998, scénárista, dramatik, i r. spolupráce).
1985 Pikadon (Kubánek), Dámský krejčí (Feydeau), pro děti O líných strašidlech, r. R. Sál. Vše často reprízy mimo město. 1986 Ztracený syn (Trapl), r. autor, celostátní premiéra, autorská i r. spolupráce R. Sál. Slaměný klobouk a Je jich pět s dětmi členů souboru. Skupina herců DS i recitační pásma a komponované pořady (pásmo Klement Gottwald).
1986 - J. K. Tyl, G. Feydeau: Dámský krejčí. Účast na Klicperův Chlumec.
1987 - Tyl, M. Horníček: Slaměný klobouk. Účast na Klicperův Chlumec.
1988 J. K. Tyl - divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících Jičín, 30 členů, vedoucí dr. Petr Krupka.
Účast v okresní soutěži.

1990 jubilejní sezona DS Tyl, zah. Neviděli jste Jiříka? (= Jedenácté přikázání), r. Sál.
------
Významnými režiséry byli Suchánek, Šabaka, Beneš, Fric, Schättinger, Rys, Rybařík, Moran, Měšťan, z mladších pak Vondráček, Páca, Sál, Krupka, Petryšín. Nacvičili desítky a desítky divadelních her různého žánru od veseloher a tragédií k operetám a baletům, které pak herci ve stovkách a stovkách představení předvedli spokojeným divákům.

Za léta působení spolku J.K. Tyl prošlo jeho řadami veliké množství jičínských divadelních ochotníků. V paměti zůstávají Karpaš, Stuchlík, Kaderka, Augustin, Staněk, Valenta, Brumlichová, Drbová, Vecko, Sochor, Hakenová, Bureš, Maštálková, Opatrný, Schovanec, Hlaváč, Šindler.

Ze souboru se kromě Vl. Fišara profesionalizovali Jarmila Krulišová (*1922, h., ND Praha) Zdeněk Řehoř (1920-1994, h., Divadlo na Vinohradech), Jiří Vršťala (*1920, h., Městská divadla pražská), r. Josef Henke (*1933, r., Čs. rozhlas, teoretik uměleckého přednesu), Věra Plívová-Šimková (*1924, filmová r. a scénáristka, tvorba pro děti).

1993 vedoucí JUDr. Petr Krupka
1994 ODi se odmlčelo. Snaha o obnovení tradice.
1999 DS J. K. Tyl.
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993

DIVADELNÍ soubor J. K. Tyl SKP Jičín. 10. výročí 1980-1990. Rozmnoženo. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 423.

VALENTA, J.: Zkouška ohněm. Amatérská scéna 1964, č. 4, s. 4.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.


Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 26. 8. 1920, č. 31, s. 360; 2. 9. 1920, č. 32, s. 372.

Československé divadlo 1925, č. 8, 2. str. obálky, č. 14, 2. str. ob.; č. 15, s. 239.

České divadlo 1940, č. 8, s. 160, č. 9, s. 179, č. 10, s. 191, 195.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, č. 4, s. 75.

Ochotnické divadlo 1957, č. 9, s. 211.

Amatérská scéna 1964, č. 3, s. 1; 1965, č. 5, s. 22 (Velká hodina).
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Dramatické sdružení Tyl Hradec Králové, Plakáty, ka 1, i. č. 13
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru, ka 6

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/460/1912, DOS J. K. Tyl pro Jičín a okolí.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/4227/1929, SDO J. K. Tyl (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/436/1931, SDO J. K. Tyl (změna).

Jičín, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl Jičín
Časový rozsah: 1912-1953
Metráž: 0,21 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: knihy protokolů o valných hromadách a výborových schůzích 1912 - 1953, soupis provedených divadelních her včetně jejich obsazení 1925 - 1937 stanovy, plakáty, programy, divadelní hry, divadelní kritiky
Archivní pomůcky
FRANCEK J.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ J. K. TYL JIČÍN, 1912 - 1953. Inventář, 2000, s. 6, ev.č. 335.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Pojmy

Související Obrázky

Bohumil Suchánek
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru
Hradec Králové, Tyl, Plakáty, 1907 - 1948
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Jičín, DS J. Tyl, soubor při přípravě hry Slaměný klobouk, 1987
Jičín, Tyl (1921-1933 Intimní scéna) Josef Mrňák, 1937
Jičín, Tyl / Agrostroj, Život není sen - plakát Jana Sládka, 1941
Jičín, Tyl, Kouzelná noc, hráno na FEMAD, 2004
Jičín, Tyl, Obrněný vlak 14-69 - plakát, 1960


Mapa působení souboru - Tyl / OB / JKP

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
Jičín, Tyl / Agrostroj, Život není sen - plakát Jana Sládka, 1941
Bohumil Suchánek
Jičín, Tyl, Kouzelná noc, hráno na FEMAD, 2004
Jičín, Tyl, Obrněný vlak 14-69 - plakát, 1960
Jičín, DS J. Tyl, soubor při přípravě hry Slaměný klobouk, 1987


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.