Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Obecná škola

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1936
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 193x, 194x
Od 30. let 20. stol. hráli žáci Obecné školy v Letech.
V kronikách se uvádí:

1936 - 28. 10. Svátek svobody – školní dítky a členové Čtenářsko-ochotnického spolku sehráli u Haladů při velké návštěvě obyvatelstva divadelní hru Bedřicha Brosmana: Vysvobozeni. Okresní péči o mládež v Mirovicích poslala škola z výtěžku divadla 20,– Kč.

Ve 30. letech rozvinul řídící učitel Kokoška ve spolupráci Osvětové besedy se školou tak bohatou kulturní činnost ve formě divadelních a filmových představení, pořádáním oblíbených besídek a dětských divadelních představení, že bylo možno skoro mluvit o určité přesycenosti kulturou.

1937 - 14. 9. při úmrtí presidenta T. G. Masaryka uspořádala škola s místním Čtenářsko-ochotnickým spolkem smuteční tryznu u pomníku padlých vojínů. Smuteční tryznu zahájil předseda ČOS Josef Bejček.

1937 - 28. 10. Svátek svobody – školní děti a členové Čtenářsko-ochotnického spolku sehráli hru Hanuše Sedláčka: Až polnice zahlaholí. K plnému morálnímu úspěchu hry družil se i plný úspěch finanční, 401,– Kč .

1943 - 18. 7. Školní děti za vedení učit. sboru sehrály v Lipěžích Průšovu divadelní hru Za pokladem. Doprovázel je patnáctičlenný smyčcový orchestr řízený řídicím učitelem. Týž den večer byla hra opakována v hostinci u Šmejkalů.

1948 na Boží hod velikonoční – Jan Moravec: Člověk uzdravuje. Sehrály školní děti za vedení učitelského sboru. Čistý zisk 2.976,– Kčs byl určen k zakoupení školního promítacího přístroje.

1949 uspořádala škola besídky s dětskými divadly k svátku matek, k 9. květnu a k narozeninám gen. J. V. Stalina.

--------------------------

1954 – z kroniky: "Mládeže je v Letech poměrně dosti (asi 20). Tato se neumí nijak spojiti a třeba sehráti divadlo (jeviště má v nepořádku)."
Bibliografie:
DEBNAR, Alexandr, archivář strakonického okr. archivu v.v.: Excerpce pamětní knihy obce Lety 1918–1945 (rok 1936 s. 16, 1937 s. 17, 1943 s. 27). Pro DČAD 5. 8. 2016. Excerpce 2. Pamětní knihy obce Lety (1945–1975). Pro DČAD 6. 8. 2016.

Mapa působení souboru - Obecná škola

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':