Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnické družstvo

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1900
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1952
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x,, 195x
1900 přijaty spolkové stanovy, předseda V. F. Hašek.
1906 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. J. J. Hrbek.

1912 Karel Fořt: Z českých mlýnů, r. Jan J. Hrbek, Eliška Pešková: Carův Kurýr, aneb, Cesta do Sibiře.
1916 J. J. Reindl: Král stříbrných dolů, r. Jan J. Hrbek.
1917 Josef Skružný: Tchán a zeť, r. Jan J. Hrbek, Antonín Lokay: Růžová pouta, Jan Emil Šlechta: Majitel hutí, r. Jan J. Hrbek.

1920 Otto Faster: Kněžna Pepička, r. F. J. Chramosta.
1923 Jaroslav Rudloff: Dědečkovy housle, r. F. J. Chramosta, Jaroslav Rudloff: Na Kozlanském klepáči, r. E. Maršoun, Jaroslav Rudloff: Kozlanská garda, r. Antonín Jeništa, Jaroslav Rudloff: Když si náš dědeček babičku bral, r. E, Maršoun.
1924 Jiří Kolár: Pražský žid, r. Teddy B. Hlubuček.
1925 A. Šíma: Lída, dítě lesa, r. J. J. Hrbek, Petr M. Maloch: Bílá Othelo.
1926 Karel Scheinpflug: Druhé mládí, r. K. Pulkráb.
1927 Otto Minařík: Zorka, Karel Želenský: Tažní ptávi, r. T. B. Hlubuček.
1928 Richard Branald: Zahraj mi, tatínku, naposled, r. František Sýkora, Ferdinand Oliva: Pro vlajku československou, r. Jan J. Hrbek, Karel Piskoř: Děvče jako květ, Richrd Branald: Naše Ančí ráda tančí, r. M. L. Hromádka, Karel Piskoř: Děvče jako květ, r. F. Sýkora, Pavel Rudolf: V techém hnízdečku.
1929 pořízena malovaná opona s motivem hradu Rabí, nové osvětlení jeviště.
1929 Richard Branald: Zahraj mi, tatínku, naposled, Richard Branald: Já dohrál píseň poslední, Ferdinand Oliva: Z manželského ráje, r. J. Špička, Richard Branald: Pepička z malé hospůdky, r. T. B. Hlubuček, text i hudba Rudolf Šetina: Píseň mládí, r. M. L. Hromádka, Abigail Horáková: Páni, r. M. L. Hromádka.

1930 předseda Vincenc Kubovec, režiséři L. M. Hromádka, Jan Špička, T. B. Hlubuček.
1930 Mirko Hromádka: Tři páni na bytě, r. autor, Josef Skružný: To byla noc, r. T. B. Hlubuček, Miloš Veselý: Milovati budeš, r. Teddy Hluboček, ml., Václav Moser: Matčina píseň, Božena Rajská-Smolíková: Cestička k srdci, aneb, Zámecké strašidlo, r. Václav Picek, Rudolf Šetina: Květy podzimu, r. M. L. Hromádka, V. Janda.
1931 Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, r. Karel Bohatý, Anna Ziegloserová: Cácorka, Karel Fořt: Z českých mlýnů, r. T. B. Hlubuček, Karel Fořt: Když mládenec - tak veselej, r. M. L. Hromádka, Richard Branald: V našem pivovaře veselé jsou tváře, r. Václav Picek, Richard Branald: Česká maminka, P. M. Malloch: Černé oči, r. Ted Hlubuček, Otto Faster: Krásná Lída.
1932 Václav Moser: Stará láska nerezaví, r. M. L. Hromádka, Ferdinand Oliva: Proč bychom se netěšili, r. M. L. Hromádka, Miloš Veselý: Děda Štráchal jede k panu presidentovi, r. M. L. Hromádka, Anna Ziegloserová: Cácorka, r. M. L. Hromádka, Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy.
1933 Miloš Veselý: Děda Štráchal jde k panu presidentovi, Karla Lužanská: Tatíčkovi to nejkrásnější, r. T. B. Hlubuček, mládež Karel Fořt: Kouzlo mládí, Josef Valenta: Osel je osel, r. Václav Picek, Miloš Veselý: Psaníčko dědy Štráchala panu presidentovi, r. M. L. Hromádka, Jiří Balda: Když má teta nebezpečná léta, r. T. B. Hlubuček.
1934 Jaroslav Balák: Zlatý Jiří, r. L. M. Hromádka, Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy, r. T. B. Hlubuček, Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, r. M. L. Hromádka.
1935 František Cimler: Veselá bída, aneb, Žebrota má zlaté dno, r. M. L. Hromádka, Ferdinand Písecký: Krev není voda.
1936 předseda Václav Picek, František Chramosta, Václav Picek, T. B. Hlubuček, Franta Sýkora.
1936 František Adolf Šubert: Žně, František Chramosta: Pražáci na venkově, František Hlavatý: Svatba pod pokličkou.
1937 Ochotnický ples, Karel Piskoř: Velké pokušení, r. Pavla Hromádková, František Cimler: Rozmysli si, Mařenko (Kmotr Šmodrcha).
1938 Pavel Rudolf: Skřivánek z podlesí, r. Frank Sýkora.
1939 Hela Švehlová: Vesnička pod Šumavou, r. Milouš Kirschner, T. B. Hlubuček ml., Božena Zajceva: Voňavá selka, r. František Sýkora, Richard Branald: Šla Nanynka do zelí, r. Frank Chramosta.

1941 Jiří Hora: Vesnička pod lipami, r. Růžena Bartůňková.
1942 předsedou Václav Picek.
1942 Karel Fořt: V českém ráji, r. Václav Picek.
1943 Adolf Hoffmeister: Lidice, r. T. B. Hlubuček.
1945 Jindřich Svatopluk Lukas: Tam na horách.
1949 předsedou Jiří Naxera.
1949 J. Pešková: Pod květy jabloně, r. Václav Picek.

1950 Slávka Grohmannová: Hospůdka u Markyty, r. Frank Chramosta, Richard Branald: Zahraj mi, tatínku, naposled, r. T. B. Hlubuček.
1951 Eliška Malcová: Vlaštovička, r. T. B. Hlubuček, František Xaver Svoboda: Poslední muž, r. Vladimír Novotný, František Cimler: Dollary z Ameriky (Frantův statek), r. Eda Drahoš.
1952 John Hartley Manners: Peg mého srdce, r. T. B. Hlubuček, Karel Čapek: Matka, r. Josef Antoš.
Archivy:
National Czech & Slovak Museum & Library
http://ncsml.omeka.net/items/browse?collection=4 , 13. 2. 2018

Související Obrázky

Cedar Rapids, Ochotníci řádů, Česká chaloupka - program, 1936
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Cácorka - program, 1932
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Černé oči - program, 1931
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Cestička k srdci - program, 1930
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Děda Štráchal jede k panu presidentovi - program, 1932
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Dědečkovy housle - program, 1923
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Dědečkovy housle - program, 1923
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Dědečkovy housle - program, 1923
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Děvče jako květ - program, 1928
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Dollary z Ameriky, Frantův statek - program, 1951
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Dollary z Ameriky, Frantův statek - program, 1951
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Druhé mládí - program, 1926
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Hospůdka u Markyty - program, 1950
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Kdo nemiloval - nežil - program, 1932
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Když má teta nebezpečná léta - program, 1933
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Když mládenec - tak veselej - program, 1931
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Kněžna Pepička - program, 1920
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Král stříbrných dolů - program, 1916
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Květy podzimu - program, 1930
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Lída, dítě lesa - program, 1925
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Lidice - program, 1943
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Majitel hutí - program, 1917
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Matčina píseň - program, 1930
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Matka - program, 1952
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Milovati budeš - program, 1930
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Naše Ančí ráda tančí - program, 1928
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Naši furianti - program, 1906
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Osel je osel - program, 1933
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Památkník 1834 - 1934
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Páni - program, 1929
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Peg mého srdce - program, 1952
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Pepička z malé hospůdky - program, 1929
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Píseň mládí - program, 1929
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Pod květy jabloně - program, 1949
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Poslední muž - program, 1951
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Pražský žid - program, 1924
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Pro vlajku československou - program,, 1928
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Proč bychom se netěšili - program,, 1932
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Psaníčko dědy Štráchala panu presidentovi - program, 1933
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Rozmysli si, Mařenko - program, 1937
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Růžová pouta - program, 1917
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Skřivánek z podlesí - program, 1938
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Šla Nanynka do zelí - program, 1939
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, spolkové stanovy, 1900
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, spolkové stanovy, 1900
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, spolkové stanovy, 1900
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, spolkové stanovy, 1900
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Stará láska nerezaví - program, 1932
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Tatíčkovi to nejkrásnější - program, 1933
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Tažní ptáci - program, 1927
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Tchán a zeť - program, 1917
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, To byla noc - program, 1930
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Tři páni na bytě - program, 1930
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, V českém ráji - program, 1942
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, V našem pivovaře veselé jsou tváře - program, 1931
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, V tichém hnízdečku - program, 1929
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Velké pokušení - program, 1937
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Veselá bída - program, 1935
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Vesnička pod lipami - program, 1941
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Vesnička pod Šumavou - Voňavá selka - program, 1939
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Vlašťovička - program, 1951
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Z českých mlýnů - Carův kurýr - program, 1912
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Z českých mlýnů - program, 1931
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Z manželského ráje - program, 1929
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Za cizí hříchy - program, 1931
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Zahraj mi, tatínku, naposled - Já dohrál píseň poslední - program, 1929
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Zahraj mi, tatínku, naposled - program, 1928
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Zlatý Jiří - program, 1934
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Žně - program, 1936
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Zorka - program, 1927
Cedar Rapids, Západní Česko-Bratrská Jednota, Ochotnické družstvo, Tam na horách - plakát, 1945


Související Alba

Mapa působení souboru - Ochotnické družstvo

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, spolkové stanovy, 1900
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, spolkové stanovy, 1900
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, spolkové stanovy, 1900
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, spolkové stanovy, 1900
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Z českých mlýnů - Carův kurýr - program, 1912
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Zorka - program, 1927
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Zahraj mi, tatínku, naposled - program, 1928
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Zlatý Jiří - program, 1934
Cedar Rapids, Ochotnické družstvo, Žně - program, 1936
Cedar Rapids, Západní Česko-Bratrská Jednota, Ochotnické družstvo, Tam na horách - plakát, 1945