Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, vzdělávací OS / Československý svaz mládeže

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1929
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 193x
Působení: 192x, 193x
1929 založen Vzdělávací ochotnický spolek Tyl.

1932 uv. Baťoch (Horký), Červený kohout (Fořt), Staří blázni (Turnovský).

1939 sloučen s místním sborem hasičů.

"Z pokladní zprávy za dobu od 11.V.1940 do 12.I.1941 můžeme vyčíst, že spolek TYL byl velmi aktivní a uváděl hry jako Fantom třetího poschodí, Hanička z Podlesí, U panského dvora nebo Neříkej hochu, že máš mě rád. Spolek hrál nejen na Klokočné, ale hostoval též v Struhařově nebo Strašíně."
(web. str. obce - historie)

1943
"Povolení k uvádění hry U panského dvora - Am Herrenhof od Vladimíra Jirouska a Eduarda Ingriše, udělené divadelnímu podnikateli Jaroslavu Líbalovi.........Jména všech německých měst a zemí se nesmí překládat do češtiny. Hra není přístupna školoupovinné mládeži."
(web. str. obce - z kroniky spolku)

1951 - po likvidaci spolků - začleněn do ČSM, připravil Pavlíkovu hru Nikdy.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Doplňky. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 767.

WEBOVÉ stránky obce - historie (Z kroniky Vzděl. ochot. spolku Tyl):
http://klokocna.eu/historie.html
(14. 9. 2011)

Ochotnické divadlo 1932, č. 4 (?), s. 3 obr., č. 7, s. 3 obr.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6318/1929, Vzdělávací OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/967/1939, Předchází OS Tyl. Sloučení s místním sborem hasičů.

Kronika Vzdělávacího ochotnického spolku Tyl.

Mapa působení souboru - Tyl, vzdělávací OS / Československý svaz mládeže

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':