Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1901
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1901–1999 podle záznamů v SOkA Nymburk působil v Okřínku Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1949 registrován, nenastudoval žádnou hru.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. SOkA Lysá nad Labem. Rkp. 1999. kART.

INFORMACE o materiálech uložených ve fondech SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Rkp. pro Místopis 1999. 2 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 81.

Obr. jeviště DS J. K. Tyl in Poděbradsko, díl III, část 3, s. 135. Poděbrady 1938.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/9163/1939, SDO J. K. Tyl.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Nymburk:
Divadelní spolek J. K. Tyl Okřínek (1901–1999).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Praha, Národní archiv, DNM.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Tyl, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':