Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1947
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x
1919 Čtenářsko-ochotnický spolek.
Ochotníci hrávali na jevišti v Zajíčkově hospodě při sporém osvětlení, protože do vesnice byla přivedena elektřina teprve v listopadu 1952.
Kulisy vytvářel malíř pokojů Josef Vít, role byly rozepisovány vlastnoručně, v obci nikdo nevlastnil psací stroj.
Plakáty na představení ale byly profesionálně tištěné.
1922 ČOS členem ÚMDOČ,

"Legitimace i razítko ÚMDOČ byly u nás doma. Můj děd cestář a zedník Jan Křtitel Hlaváček, otec zedník Jan Hus Hlaváček a strýc civilní a vojenský krejčí Josef Hlaváček byli nadšenými ochotníky. Otec byl nejen hercem, ale i režisérem. Nápovědkou byla Barbora Hercíková.
Ochotníci hrávali nejen v hospodě, ale také u lesa na zahradě hájenky. Představení venkovského dramatu na motivy románu Karoliny Světlé Kříž u potoka uvedli u studánky vedle stavení Ladislava Paříka, hledištěm byla stráň pod zahradou starých Hlaváčkových."
(Bohumil Hlaváček, novinář, emeritní vedoucí brněnské redakce České tiskové kanceláře).

Z repertoáru:
Božena Rajská-Smolíková (bez datace): Zelené království, režie Jan Sarfuberer, scéna Láďa Pařík, hráli J. Hlaváček, F. Hronová, J. Pařík, J. Šarfubergr, B. Hercíková, A. Kozáková, L. Zajíček. Divadlo v přírodě v Prachovských skalách pod hradem Pařezem. Též v hostinci U Zajíčků. V meziaktí hrála libuňská hudba.

1933 - 25. prosince - Josef Kubelík: Had a Eva, č. 5, fraška, režie B. Hercíková, hráno v hostinci U Zajíčků.

1934 - 25. února - Frant. Sokol-Tůma: Soucit, režie B. Hercíková, hráli Lad. Pařík, Marie Hercíková, Frant. Hronová, Jos. Hercík, Bar. Hercíková, Jos. Pařík, Marie Paříková, Frant Kejř, Jos. Vondráček, Jan Hlaváček st., Jan Hlaváček ml., Jos. Hlaváček. Hráno v hostinci U Zajíčků. V meziaktí účinkovala hudba p. Drbohlava.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1947 Václav Bárta: Prach a broky, hru ochotníci sehráli v přírodě u místní hájovny pod vedením rodiny Hercíkových.
Bibliografie:
HLAVÁČEK, Bohumil, Brno: Vzpomínka na divadlo v Pařezské Lhotě. Pro DČAD listopad 2013. Zprostředkovala Libuše Zbořilová, Brno.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 134.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 73.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2170/1919, ČOS.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Praha, Národní archiv, DNM.

Související Organizace

Související Obrázky

Pařezská Lhota, Čtenářsko-ochotnický spolek, Had a Eva číslo 5, 1933
Pařezská Lhota, Čtenářsko-ochotnický spolek, Prach a broky, 1947
Pařezská Lhota, Čtenářsko-ochotnický spolek, výřezy z plakátu Had a Eva, účinkující, 1933
Pařezská Lhota, Čtenářsko-ochotnický spolek, výřezy z plakátu účinkující
Pařezská Lhota, Čtenářsko-ochotnický spolek, Zelené království, výřez z plakátu účinkující


Mapa působení souboru - Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pařezská Lhota, Čtenářsko-ochotnický spolek, Had a Eva číslo 5, 1933
Pařezská Lhota, Čtenářsko-ochotnický spolek, Prach a broky, 1947