Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Intimní scéna Tyl / DrO živnostensko-obchodnické strany

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1926
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1934
Působení: 192x, 193x
25.12.1925 se sešli pánové Lipský, Nedvěd, Maršík, Müller, Šidlák a Metz a založili přípravnou šestku (přípravný výbor).
6.1. 1926 proběhlo první jedná o vzniku dramatického odboru. Předsedou byl zvolen Karel Nedvěd, režisérem Vilém Lipský. Dále bylo rozhodnuto o zakoupení vlastního jeviště a názvu Tyl.

16.3. 1926 byl při Dorostu Československé strany živnostensko-obchodnické stědostavovské založen dramatický odbor Tyl se 30 členy.
1926 Shakespeare: Othello, František Hlavatý: Bílá myška, Vojtěch Rakous: Modche a Rezi.
1928 až 1929 vývoj vyvrcholil neshodami mezi vůdčími osobnostmi starší - zakladatelské generace ochotníků a generace mladší, nastupující na jejich místa v polovině 20. Kulminovaly v osobním sporu mezi zasloužilým režisérem Ant. Matějkou a jeho zástupcem, druhým režisérem Vilémem Lipským (členem JDO od 1924, brzy se stal jednou z nejdominantnějších osobností. 1926 členem výboru, krátce druhým režisérem.)
Výbor, složený převážně z příslušníků starší generace, se zastal Matějky a následkem toho Lipský rezignoval na své funkce a ze spolku vystoupil. Stejně si počínal i Rudolf Liebscher, který byl členem spolku teprve od března 1928.
1928 se jeho členy, vůdčími osobnostmi a režiséry stali Lipský i Liebscher.
1928 A. Schnitzer: Anatol, R. Liebscher: Zlomyslný fantom, r. Ruda Liebscher, Paul Czinner: Satanova maska, r. Vilém Lipský, Když oschnou meze, r. Ruda Libscher, Kabaretní večírek, Mikulášská zábava.
1929 16.4. byl Tyl přejmenován na Intimní scénu Tyl.
Intimní scéna Tyl se orientovala na uvádění moderních dramat. Zakrátko začala sklízet úspěchy, které Rieger přivedly do skutečné krize. Navíc zakladatelem spolku Tyl byl majitel pelhřimovské tiskárny Emil Šprongl, u kterého byl Liebscher zaměstnán jako redaktor místních novin, což popularitě JDO a jejích funkcionářů nepřidalo.
1929 William Shakespeare, překlad Josef Václav Sládek: Othello, r. Ruda Liebscher, Alfred Savoir, překlad A. Breska: Osmá a první, r. Ruda Liebscher, Bayard Veliller: Jest Mary Duganová vinna?, r. Ruda Liebscher, Jaroslav Kolman-Cassius: Jak nás poznamenala, r. Ruda Liebscher, Mikulášská zábava - Antonín Kozel: Muž vysoké hry a Tóňa Labuťa: Filiálka Bohnic, aneb, Matěj je Matěj, Marcel Achard: Život je krásný, r. Ruda Libscher.

1930 předsedou Jara Müller, kolář, režisérem Rudy Liebscher, redaktor.
1930 Lili Hatvany, překlad Bedřich Binko: Souboj lásky, r. Vilém Lipský, Josef Jiří Kolár: Pražský žid, r. Ruda Liebscher, Franz-Adam Beyerlein: Čepobití (Z malé garnisony), r. Ruda Liebscher, František Adolf Šubert: Žně, Mikulášská zábava, Útěk z Egypta, či, F. Lonsdale, překlad O. Fišer: Sex Appeal, r. Ruda Liebscher, Barry Conners: Popelka Patsy.
1931 předsedou Jan Müller, režisérem Vilém Lipský.
1931 Franz Arnold: Stydlivý Don Juan, r. Ruda Liebscher, George Middleton: Nevěsta, r. a scéna Ruda Liebscher, Jaroslav Hilbert: Druhý břeh, r. a scéna Ruda Liebscher.
1932 režiséry zvoleni Theodor Müller a Vilém Lipský.
1932 Ruda Liebscher: Srdce v bouři, ř. Th. Müller , Charlotte Birch-Pfeiffer: Zvoník u Matky Boží, Vilém Werner: Právo na hřích, r. R. Liebscher, Olga Scheinpflugová: Okénko, Zdeněk Štěpánek: Ať vás nevykradou, r. Vilém Lipský, Edmond Konrád: Kvočna, r. a scéna Vilém Lipský, Oskar Blumenthal: U bílého koníčka, r. a scéna Ruda Liebscher, William Somerset-Maugham: Posvátný plamen, r. V. Lipský, Ruda Liebscher: Mikulášská féerie, Ruda Mařík: Bruck conta Spitz, r. Vilém Lipský.
1933 předsedou Emil Šprongl, majitel tiskárny, režisérem Ruda Liebscher, redaktor, činných 31 členů, přispívajících je 60.
1933 Maurice Hennequin: Cesta za štěstím, r. Vilém Lipský, Lila Bubelová: Služka, r. a scéna Ruda Liebscher, Felix Philippi: Dobrodiní lidstva, r. a scéna Ruda Liebscher, Josef Toman: Svět bez oken, r. Vilém Lipský, revue Když děti usnou, K. Lír: Loupežníci na Křemešníku, Gregor Schmitt: Pozor na dopisy.
1934 mezníkem. I když byla Intimní scéna Tyl ve svých aktivitách úspěšná a její inscenace měla vysokou úroveň, přesto i ona začala pociťovat důsledky hospodářské krize.
Proto došlo k dohodě mezi funkcionáři obou konkurenčních spolků a 1934 se Intimní scéna Tyl vrátila do JDO Rieger - společné organizace pelhřimovských ochotníků, Vilém Lipský a Rudolf Liebscher v ní zaujali zaujali místa režisérů (Matějka od 1932 pro nemoc rezignoval na členství a za zásluhy byl jmenován čestným členem).
1934 předsedou Emil Šprongl, režisérem Ruda Liebscher.
1934 Vilém Werner: Zuzana hraje vabank, r. Ruda Liebscher, Gregor Schmitt, překlad M. Hlávka: Pozor na dopisy, Jackues Deval: Továryš, r. Vilém Lipský, Antonín Kozel: Jak Kašpárkův plán se zdařil, čaroděje kouzla zmařil, r. J. Kindl, Aimée Stuart: Od devíti do šesti.

Dále viz JDO Rieger.
Bibliografie:
INTIMNÍ scéna Tyl v Pelhřimově. Pelhřimov, Městské divadlo 1930. M Pelhřimov.

MARTÍNKOVÁ, Lenka: Sto let Jednoty divadelních ochotníků v Pelhřimově. In: Rieger 1894-1994. Almanach. Pehřimov, MěÚ a SDO Rieger 1994, s. 3-25.
Archivy:
Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov příspěvková organizace:
Archiv, Intimní scéna Tyl, e.j. 1, kniha č. 1-2
plakáty, nezařazeno
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 829, ka 315

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní úřad, nezpracováno
Pelhřimov, Intimní scéna Pelhřimov, i.č. 1011, ka 546
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 327-331
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 329
Pelhřimov, Okresní úřad, Intimní scéna Tyl, i.č. 866, ka 330

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4865/1929, Intimní scéna Tyl (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/11123/1934, Intimní scéna Tyl (zánik).

Související Obrázky

Pelhřimov, Intimní scéna Tyl, oznámení o vymazání spolku z registrů, 1934
Pelhřimov, Intimní scéna Tyl, přednáška O kulturním poslání divadla, novinový článek, 1. část, 1930
Pelhřimov, Intimní scéna Tyl, přednáška O kulturním poslání divadla, novinový článek, 2. část, 1930
Pelhřimov, Intimní scéna Tyl, přednáška O kulturním poslání divadla, novinový článek, 3. část, 1930
Pelhřimov, Intimní scéna Tyl, přednáška O kulturním poslání divadla, novinový článek, 4. část, 1930
Pelhřimov, Intimní scéna Tyl, spolkové stanovy
Pelhřimov, Intimní scéna, Srdce v bouři, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1934
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930 - 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Tyl, 1926 - 1934
Pelhřimov, Tyl, Ať vás nevykradou, 1932
Pelhřimov, Tyl, Buck conta Spitz, 1932
Pelhřimov, Tyl, Cesta za štěstím, 1933
Pelhřimov, Tyl, Dobrodincu lidstava, 1933
Pelhřimov, Tyl, Druhý břeh, 1931
Pelhřimov, Tyl, Jak Kašpárkův plán se zdařil, čaroděje kouzla zmařil, 1934
Pelhřimov, Tyl, Jak nás poznamenala, 1929
Pelhřimov, Tyl, Je Mary Duganová vina? - plakát, 1929
Pelhřimov, Tyl, Je Mary Duganová vina?, 1929
Pelhřimov, Tyl, Kabaretní večírek, 1928
Pelhřimov, Tyl, Když děti usnou, 1933
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, Bruck contra Spitz, 1932
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, Bruck contra Spitz, 1932
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, členové spolku, 1934
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, členové spolku, 1934
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, dopis o spojení spolků Rieger a Tyl, 1934
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, jednání o spojení spolků Rieger a Tyl, 1934
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, Mikulášská féerie - plakát, 1932
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, novinový článek o spojení souborů Tyl a Rieger, 1934
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, registrace spolku, 1926
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, spolkové stanovy, 1926
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, spolkové stanovy, 1926
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, spolkové stanovy, 1929
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, vedení souboru Tyl před sloučením s Riegrem, 1934
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, zápis o převzetí jeviště v hotelu Záložna, 1932
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, zápis o spojení souborů Tyl a Rieger, 1934
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, změna názvu spolku na Intimní scéna Tyl, 1929
Pelhřimov, Tyl, Kvočna, 1932
Pelhřimov, Tyl, Loupežníci na Křemešníku, 1933
Pelhřimov, Tyl, Mikulášská revue, 1932
Pelhřimov, Tyl, Mikulášská zábava, 1928
Pelhřimov, Tyl, Mikulášská zábava, 1930
Pelhřimov, Tyl, Modche a Rezi, 1926
Pelhřimov, Tyl, Nevěsta, 1931
Pelhřimov, Tyl, Od devíti do šesti, 1934
Pelhřimov, Tyl, Osma a první, 1929
Pelhřimov, Tyl, Othello - plakát, 1929
Pelhřimov, Tyl, Othello, 1929
Pelhřimov, Tyl, Posvátný plamen, 1932
Pelhřimov, Tyl, Právo na hřích, 1932
Pelhřimov, Tyl, Sex Appeal, 1930
Pelhřimov, Tyl, Služka, 1933
Pelhřimov, Tyl, Souboj lásky, 1930
Pelhřimov, Tyl, Srdce v bouři, 1932
Pelhřimov, Tyl, Stydlivý don Juan, 1931
Pelhřimov, Tyl, Svět bez oken, 1933
Pelhřimov, Tyl, Svět bez oken, 1933
Pelhřimov, Tyl, U bílého koníčka, 1932
Pelhřimov, Tyl, Žně, 1930
Pelhřimov, Tyl, Zuzana hraje vabank, 1934


Mapa působení souboru - Intimní scéna Tyl / DrO živnostensko-obchodnické strany

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, spolkové stanovy, 1926
Pelhřimov, Intimní scéna Tyl, spolkové stanovy
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1926
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1929
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1930
Pelhřimov, Okresní úřad, přehled divadelních představení, 1931
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1932
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla a prodloužení policejní hodiny, 1933
Pelhřimov, Tyl, kniha Jednacích protokolů, zápis o spojení souborů Tyl a Rieger, 1934
Pelhřimov, Intimní scéna Tyl, oznámení o vymazání spolku z registrů, 1934


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.