Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Čtenářsko ochotnický spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
31.leden 1920 v hostinci u pana Dvořáka byl založen Čtenářsko ochotnický spolek v Květinově.
Za členy spolku bylo na místě zapsáno 6 členů, 18 jich bylo činných a 23 přispívajících. Jeden z přítomných obyvatel se do vzniku spolku nezapojil.
Do čela byl zvoleni: předseda Václav Satrapa, jednatel Ludvík Císař, režisér František Novák, pokladník sl. Ludmila Mayová.
Do činnosti se také zapojil místní učitel Dusík, který na ustavujícím jednání přednesl návrh stanov, které byly poté následně schváleny.
29.2.1920 Charlotte Birch-Pfeiffer: Diblík šotek z hor; Antonie Fischerová: Osvobození, představení bylo koncipováno jako živý obraz.
11.3.1920 vznik samostatné ženské části jako pěveckého kroužku.
Josef Mervart: Na statku a v chaloupce, Jiří Mahen: Jánošík, hráno v přírodě, Jan Černý: Vítězství lásky, Josef Skružný: Ta naše Máňa, J. F. Karas: Mučedník brixenský, Viktorka, Jan Černý: V černé rokli, Josef Skružný: Románek na horách, Pavel Rudolf: Na polském zámku, A. Šíma: Nezvedená Lída, Josef Hais-Týnecký: Domov, Mikulášská zábava.
Jednou z hlavních činností mimo divadlo byla pomoc všem potřebným, a zejména dětem a studující mládeži. Stroupežnického Ferdinand spí.
Fond pro děti a mládež je přejmenován na Fond školní mládeže v Květinově.
Další zcela typický prvek rozvoje vzdělanosti a osvěty na Vysočině, kdy se spolky podílejí na nákupu knih pro děti ve školách, nebo do místních knihoven.
Společně s hasiči sehrali ochotníci divadelní představení ve prospěch místní knihovny.
Bylo doporučeno, aby se pořádaly společné vycházky spolku a dalších zájemců, což mělo nejen posílit a tužit zdraví, ale důležitějším prvkem mělo být sblížení občanů, poznání se a lepší komunikace.
Do činnosti spolku vstupuje zcela nový prvek. Soubor začíná svá představení propagovat na plakátech - Jiří Balda: Neodolatelná Olga, Karel Fořt: Z českých mlýnů, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, Mikulášská zábava.
Majetek ochotníků byl pojištěn na částku 6.000,- Kč u společnosti Jiskra.

Ponke František předseda
May Gabriel I. režisér
Novák František I. režisér
sl. Mayová Ludmila II. režisér
Fikar Josef správce domu
Jaroš František rekvizitář

1921 Josef Skružný: Podvodníci.
1924 přihlášení se do ÚMDOČ.
Alois Jirásek: Vojnarka. Výtěžek byl rozdělen na 50,- Kč pro Červený kříž a 50,- Kč pro Masarykovu Ligu.
1925 hudební koncert.
Již několikátým rokem se táhne jednání s hasiči o předání jeviště. Proto jednání výboru navštívil Fenc Václav, zástupce hasičů, aby se stav dovedl ke zdárnému konci.
Ruda Mařík: Když služebnictvo stávkuje, Pytlákova dcera, tato hra je také hrána pohostinsky ve Věži, Josef Skružný: Ferdinand spí, Jiří Balda: Andulka Šafářova, Hermann Sudermann: Svatojánské ohně na nově zakoupeném jevišti, Antonín Bernášek: Šofér, Marie Slavíková: Ve stínu nenávisti, Jevan Brandon thomas: Charleyova teta, Převrat, Věneček, akce zejména pro místní mládež se setkal s velikým úspěchem, Karel Piskoř: Radostná událost, Viktor Nejedlý: Chyba lásky, Stíny z hlubin, Josef Skružný: Kometa Hanzelínova, Aleksej Nikolajevič Arbuzov: Táňa, Večírek v jehož průběhu vystoupilo několik ochotníků s recitací, písněmi a tanci, Josef Kubík: Tenkrát ještě kvetla láska, Jiří Mahen: Nebe, peklo, ráj, F. Arnold a A. Bach: To neznáte Hadimršku..., Libuše Baudyšová: Právo.

1931 Arnold, Bach: To neznáte Hadimršku.
5.7. 1932 lampionový průvod, na který ochotníci nakoupili lampiony a svíčky, který bude zakončen u pomníku padlých položením kytice.
Božena Rajská-Smolíková: Děvče od Čerchova, Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí, Alois Jirásek: Kolébka, Eduard Rada: Vrah, Božena Rajská-Smolíková: Zemský ráj to napohled.
1933 spolkový výbor odsouhlasil nákup spolkové fotokroniky a pořadače na plakáty.
Na počest vzniku republiky se spojili ochotníci, hasiči a školní žáci a připravili společné slavnostní vystoupení. Čertisko.
1934 byl iniciován návrh na zřízení rezervního fondu pro činnost spolku, kam by se ukládalo 20% z čistého příjmu pro případ potřeby, a na možnost pořádat i hry s nákladnější výpravou.
Jaroslav Kvapil: Oblaka, Richard Branald: Česká maminka, Karel Rožek: Podzimní svítání, Karel Piskoř: Na růžích ustláno.
1935 vznik nové funkce archiváře.
Tradiční zimní ples je nahrazen masopustní zábavou.
Alois Jirásek: Lucerna, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Božena Rajská-Smolíková: Zlatý liják, Pěvecká akademie, Abigail Horáková: Libunský jemnostpán, Marie Slavíková: Žabičky pana profesora.

1941 Vladimír Kříž: Vítězství fořta Meruzalky, Václav Vrána: Se srdcem těžko hrát, Josef Hais-Týnecký: Ševci, Václav Bárta: Bouřliváci naší vesnice, František Lašek-Lukovič: Osiřelo dítě.
1942 J. J. Kalivoda: Na křivých cestách, František Sokol-Tůma: Gorali, Petr Max Malloch: Černé oči, Václav Vrána: Nejlepší holka na světě, Mikulášký večírek, Slávka Grohmannová: Vesničko má.
1943 předsedou František Pokorný, zahradník.

1950 spolek převeden na ZK Státního velkostatku
Bibliografie:
HONZOVÁ, Lída: Soubor informací pro MČAD z okresu Havlíčkův Brod. Rkp. 1999. 4 s. kART

MENŠÍK, Miroslav: Ochotnické divadlo ve sborech dobrovolných hasičů na okrese Havlíčkův Brod. Rkp. 1998. 3 s. kART.

Jeviště 1921, č. 10, s. 160.
Archivy:
Havlíčkův Brod,Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Květinov
Časový rozsah: 1896-1960
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy schůzí 1920-1946, účetní knihy 1896-1960.
Archivní pomůcky: nejsou

kART/obálka ÚMDOČ:
Oznámení o převodu spolků na společenské organizace, dopis Havlíčkova okrsku ÚV ÚMDOČ v likvidaci z 3.5. 1951.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Humpolec, Okresní úřad, Lipnice nad Sázavou, i.č. 998, ka 336
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942, č. knihy 121

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1878/1920, ČOS.

Související Obrázky

Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Květinov, ČOS, Kniha účtů 1896 - 1920
Květinov, ČOS, Pokladní deník 1920 - 1960
Květinov, ČOS, razítko spolku
Květinov, ČOS, Zápisník schůzí 1920 - 1946
Květinov, Čtenářsko-ochotnický spolek, oznámení valné hromady, 1944
Květinov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů na valné hromadě, 1943
Květinov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944


Mapa působení souboru - Čtenářsko ochotnický spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Květinov, ČOS, Kniha účtů 1896 - 1920
Květinov, ČOS, razítko spolku
Květinov, ČOS, Zápisník schůzí 1920 - 1946
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Květinov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944
Květinov, Čtenářsko-ochotnický spolek, volba funkcionářů na valné hromadě, 1943
Květinov, Čtenářsko-ochotnický spolek, oznámení valné hromady, 1944
Květinov, ČOS, Pokladní deník 1920 - 1960