Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Orlice / Ochotnicko-čtenářská beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1860
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1860(?) zal. ČOB Orlice,
1887 úředně ustavena jako spolek.

1860-1914 činnost doložena v SOkA
1886 z podnětu zahradníka velkostatku Josefa Macáka pořízeny nové rekvizity.
Oponu, prospekty a kulisy namaloval Václav Hanibal ze Dvora Králové nad Labem, viz Obrázky
1893 předsedou Ant. Vorlický.
1899 postaven pavilón Pod lipami, v němž se pak mnoho roků hrálo v létě divadlo. Hrávalo se také v sále U Hostinských.
1905 na stálém jevišti 3 představení, činná do 1914. Z her: Emil Záborský: Mikuláš z Potštejna.

1922 Orlice členem ÚMDOČ.
1926 opět uvedena hra Mikuláš z Potštejna, režie B. Filip.

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 Orlice 60 členů, vlastní jeviště, 2 představení.
Dle pamětníků bohatý div. život městečka v době okupace 1938-1945 nezachycen.
1940 Al. Jirásek: M. D. Rettigová, J. Horský, J. Očenášek zpěvohra Ta naše písnička česká, režie E. Haňáčková, Ženy vedou (Balej), Písmákova dcera (F. Ruth), Ta naše písnička česká (Horský).
1941 75 členů, uveden F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání; záměr sehrat hru: Hauptman: Bobří kožich - cenzura hru seškrtala natolik, že ji nebylo možno hrát.
1941 F. X. Svoboda: Poslední muž.
Režisérem souboru Jos. Hofman, dramaturgem Dr. Helfert

1946 Utrpením k svobodě.


2009 byl divadelní život v Potštejně obnoven. Pod patronací obce, za osobního přispění starosty Petra Dostála a pod vedením Ondřeje Sedláčka byl sestaven nový soubor, který se hlásí k tradici Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice.

Viz Orlice, Čtenářsko-ochotnická beseda, obnovená (2009)
Bibliografie:
ALBRECHTOVÁ, Jana: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Rychnov nad Kněžnou. Rkp. pro MČAD 1998. 30 s. kART. Excerpce viz Místa/Texty.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.197-198.

URBAN JARNÍK, Jan, Dr.: Průvodce zátiším potštýnským a okolím. Potštýn vl. n., 1911.

ZAHRADNÍK, Zdeněk: Amatérské divadlo Podorlicka. In: Divadlo Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou. OKS 1983, s. 27.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1922. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.


České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 10, s. 195.
Za oponou 1940, č. 2, s. 14.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38.
Archivy:
Protokoly Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice v Potštejně od 13. 3. 1886 do 2. 1. 1913. Archiv ČOB Orlice

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/50, Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice, zal. 1887.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou:
Název fondu (sbírky): Ochotnicko-čtenářská beseda Potštejn
Časový rozsah: 1860-1914
Původce fondu (sbírky): Ochotnicko-čtenářská beseda Potštýn 1875 -
Tematický popis: Stanovy, divadelní hry.
Archivní pomůcky
JUZA J.: OCHOTNICKO-ČTENÁŘSKÁ BESEDA POTŠTEJN, 1860 - 1914. Sdružený a skupinový inventář (část), 1982, s. 1, ev.č. 36/56.

Související www odkazy

Související Obrázky

Potštejn, ČOB Orlice, zápis o nákladech na malování dekorací, 1886
Potštejn, Orlice, foto z neurčeného představení
Potštejn, Orlice, foto z neurčeného představení
Potštejn, Orlice, Libuše Pivcová, 2. polovina 20. století
Potštejn, Orlice, Lucerna
Potštejn, Orlice, Mikuláš z Potštejna - scénář, 1905
Potštejn, Orlice, Pavilon pod lipami
Potštejn, Orlice, Protokoly, 1940 -1946, s. 00, tit. strana
Potštejn, Orlice, účinkující v představení Mikuláš z Potštejna, režie B. Filip, 1926
Potštejn, Orlice, Ze srdce, účinkující před pavilonem s oponou, s.a.
Potštejn, Průvodce zátiším potštýnským a okolím


Mapa působení souboru - Orlice / Ochotnicko-čtenářská beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Potštejn, Orlice, Pavilon pod lipami
Potštejn, Orlice, účinkující v představení Mikuláš z Potštejna, režie B. Filip, 1926
Potštejn, Orlice, Libuše Pivcová, 2. polovina 20. století
Potštejn, Orlice, Lucerna