Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vrchlický, SDO / Lidové divadlo / Biogena

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1913
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1913-1945 Vzdělávací spolek divadelních ochotníků Vrchlický, činnost doložena v SOkA.

1932 zal. Spolek div. ochotníků Lidové divadlo.
"Nový ochotnický útvar v místě, kde již ochotnický soubor je, ale při rozlehlosti a lidnatosti Roztok má nejen oprávnění, ale i možnost plného rozvoje." (Ochotnické divadlo 1932).

1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Činné i za 2. svět. války:
Např. 1940 Štěstí je umění (Werner).
1941 - J. Patrný: Muži nestárnou, hráli v kině Roztoky

1948 Lidové divadlo Vrchlický.
Sehrána mj. zpěvohra H. Güntera-Lounského: V těch českých mlýnech veselo bývá, režie D. Votroubek a Fr. Zeman, hudba R. Müller.
1949 majitelem jeviště div. sálu v Jungmannově ulici.

1949 nastudováno 10 inscenací, každá sehrána 1x.
Verner: Půlnoční slunce; R. Branald: Vesnice zpívá; F. F. Šamberk: J. K. Tyl, O. Scheinpflugová: Madla z cihelny, J. Štolba: Na letním bytě; L. Suchý: Hrstka věrných; J. Bílý: Srdeční injekce; J.K. Tyl: Fidlovačka, neb, Žádný hněv a žádná rvačka; Frant. Sokol-Tůma: Pasekáři, A. Kornejčuk: Cesta Mr.Perkinse.

1949 hodnocení ONV Praha-západ: dobrý soubor s větší činností /prostředky na investice/.

1951 Lidové divadlo Vrchlický Roztoky přejmenováno na ROH Biogena Roztoky.
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 53. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 405-406.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.


Ochotnické divadlo 1932, str. 72.
České divadlo 1940, č. 5, s. 92.
Archivy:
kART:
Pozůstalost Huga Güntera-Lounského: Pl Lidové divadlo Vrchlický 1948.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1912-1915, i. č. 367/632/48760/1913, Vzdělávací SDO Vrchlický.
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/5795/1932 Lidové divadlo (zal.).
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/446/1934, Lidové divadlo.
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/6436/1938, Lidové divadlo.
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/605/1940, Lidové divadlo.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-západ pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.
Informace ONV PRAHA – ZÁPAD o převodu div. spolků pro KNV v Praze 1951. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.
Evidenční č. pomůcky: 99898.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích:
Název fondu (sbírky): Vzdělávací spolek "Vrchlický" Roztoky u Prahy.
Časový rozsah: 1913-1949.
Tematický popis: Fond obsahuje protokoly ze schůzí, režisérské zprávy. (Pamětní kniha, hodnocení jednotlivých představení, účetní záznamy, korespondence.)
Archivní pomůcky:
ŠMILAUEROVÁ E.: VZDĚLÁVACÍ SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ "VRCHLICKÝ" ROZTOKY U PRAHY, 1913 - 1949. Sdružený a skupinový inventář (část), 1971, s. 1, ev. č. 83/18.

Související Pojmy

Související Obrázky

Praha-západ (venkov), okresní úřad předkládá Oberlandratu seznam her sehraných ochotníky v září 1941, 1. část
Roztoky, Lidové divadlo, V těch českých mlýnech veselo bývá - plakát, 1948


Mapa působení souboru - Vrchlický, SDO / Lidové divadlo / Biogena

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Roztoky, Lidové divadlo, V těch českých mlýnech veselo bývá - plakát, 1948