Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Kolár

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1864
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1918
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x
1864 založen DS Kolár (dle Ladeckého 1874, dle K. Suchého 1873).
1873 vypracovány stanovy, žádost kladně vyřízena 24. 3. 1875.
Od tohoto dne úřední název - Spolek divadelních ochotníků Kolár v Kralovicích, režisérem Václav Štok, notářský úředník, bývalý člen herecké společnosti, který přivedl spolek k nebývalé výši. Na jeho popud jeviště nově přemalováno pražskými malíři a byla založena kronika. Spolek měl vlastní garderobu. Vedl knihu pro úschovu cedulí, dochovaly se plakáty z období 1876-1912.
Divadelní knihovna měla 629 svazků. Za Štokovy režie hrány hodnotné tituly - Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní panna, Chudý kejklíř, Lakomec, Zkrocení zlé ženy, aj.
Kronikář si ale často stěžuje na nezájem, a neúčast inteligence, která divadlo bojkotovala.

1880 Uvedeno 8 představení: Milion aneb Švihák a dělník, Proces, Herkules, J. S., Věrný sluha svého pána, Kulík a Culík, Přátelé, Vrahové v městě, Chudý písničkář, Vražda na Uhelném trhu. Uskutečněny také hudebně-zábavní pořady.
1880 u spolku hostovala kočovná společnost K. Jelínka.
1881 uvedena fraška Svatojánská pouť v Praze.
1881 na valné hromadě spolku zvolen ředitelem J. V. Karel, režisérem V. Stok.
1881 Spolek měl 19 výkonných, 46 přispívajících členů.
1893 členem ÚMDOČ.
Do 1894 61 her českých (Tyl, Stroupežnický, Klicpera), 44 her od neznámých autorů, 70 německých, 7 francouzských, 3 polské, 1 hra anglická, 1 španělská, u 1 původ není znám.
1896 uv. Praha je Praha (Blumenthal, Kadelsburg).
Celkem 144 her, ročně 4-5.

1905 přišla do Kralovic rodina omladináře Ferd. Šrekra, který v obci založil tiskárnu,
současné přišel nový lékař MUDr. Josef Tysovský, který se stal ředitelem spolku, jeho paní byla výbornou herečkou. Do spolku se přihlásili noví občané z řad inteligence a měšťanstva. Nastupovala mladá generace, z níž někteří jako Frant. Modrý a Alois Lego, patřili k předním členům až do poloviny 20. století.
Repertoár byl na nebývalé úrovni, hrávalo se 8-11 her ročně. Konaly se velké oslavy -
1910 - k 100. narození J. K. Tyla velká národní slavnost s průvodem městem,
1911 - akademie k 60. narozeninám Aloise Jiráska, úvodní slovo Josef Müller, profesor z Prahy.
1911 - v březnu - premiéra hry Jos. Šebesty, městského tajemníka v Kralovicích: Na prahu nového života. Hra ze života samosprávných úředníků.
1912 - ke 100. výročí J. J. Kolára.

1918 - ještě ve válečné době, v květnu, Kolár oslavil 50. výročí zbudování Národního divadla.
Poté činnost spolku ukončena.
Kolár za 30 let sehrál 114 her.

Po 1918 rozdělení DS Kolár na DO Sokola a DO DTJ.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 386.

SUCHÝ, K.: Ochotnické divadlo 1957, č. 5, s. 100-101.

Divadelní listy 1881, č. 8, s. 81.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 27

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 46; č. 4, 5. 12., s. 51; č. 5, 20. 12. 1911, s. 63.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/207/41, SDO Kolár.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/195/8/1907, OS Kolár.

Související Organizace

Související Obrázky

Kralovice, Kolár
Kralovice, Kolár, D.S. - plakát, 1876
Kralovice, Kolár, Dědoušek - plakát, 1895
Kralovice, Kolár, Nápoj lásky - plakát,1891


Mapa působení souboru - Kolár

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kralovice, Kolár, Nápoj lásky - plakát,1891
Kralovice, Kolár
Kralovice, Kolár, D.S. - plakát, 1876
Kralovice, Kolár, Dědoušek - plakát, 1895