Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Hálek, čtenářsko-ochotnická jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1877
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 187x, 188x, 189x, ...?, 192x, 193x, 194x
Když roku 1877 zakládali jsme ochotnické divadlo, spolek Hálek, sdělil jsem u lesmistrů svou starost o dekorace, hlavně oponu. Tu paní Smetanová ochotně nabídla, že nám na oponu vymaluje obraz Praotec Čech na Řípu. Koupeno plátno, něco barev, většinu jich a oleje věnovala laskavá paní, v mém bytu v zadním pokoji na stěnu napnuto plátno a pí Smetanová obětavě po tři týdny přicházela k nám a dle Lhotova originálu z fotografie obraz zdařile vymalovala. Touto vzácnou obětavostí velkou radost ochotníkům způsobila… Mistr Smetana pravil: “No, záležet si Betty dala, ale dramatická ta malba není.”
Paměti o Bedřichu Smetanovi a jeho pobytu v Jabkenicích napsal Josef Vilím, domácí učitel dcerušek Smetanových, říd. uč. v. v., s. 12-13.
xxxxx

1877 byla založena Divadelní jednota Hálek.
Oponu divadla namalovala manželka Bedřicha Smetany (Betty) na téma Příchod praotce Čecha do vlasti.
Mezi ochotníky byla jejich dcera Zdenka (titulní role v Paní Marjánce).

1884 Eugene Labiche, Mare-Michael: Tak se chytají vrány.

1888 v hostinci Jana Tichého uvedeno - Nalezenec (Tyl).

1899 spolek registrován jako Čtenářsko-ochotnická jednota Hálek.

1926(7?) hra Návrat k přírodě, v roli měšťáka - zálesáka zdejší učitel Ladislav Lhota, který zde hrával starokomické role.
1935 spolek měl 28 členů, režisérem byl F. Rejmon (správce muzea).

Během okupace přerušena činnost.

1945 po osvobození bylo divadlo obnoveno,
ale od roku 1948 se nehrálo, protože v obci bylo zřízeno kino.

19. 2. 1951 na náhradní valné hromadě byl spolek zrušen a majetek předán Československému svazu mládeže.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 143.

LHOTA, Ladislav: Zachráněné představení. (Z ochotnického zákulisí) Amatérská scéna 1984, č. 3, s. 22.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 304-305.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 466-467.

VILÍM, Josef: Paměti o Bedřichu Smetanovi a jeho pobytu v Jabkenicích. Mladá Boleslav, Komenský 1925. Muzeum české hudby C 1/47.
Archivy:
Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 12.984-5, 2 Pl OJ Hálek.

Praha, Národní archiv: 
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/197/110, Čtenářsko OJ Hálek 1899.

Obecní úřad (starosta Zd. Slavík):
Originál opony z původního jeviště spolku uschován v místnosti býv. mateřské školy.
Pro DbČAD fotografoval Ivo Mičkal 080919.

Památník Bedřicha Smetany (Muzeum české hudby):
Opona Betty Smetanové pro DS Hálek v expozici.
Pro DbČAD fotografoval Ivo Mičkal 080919.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Fondy:
Okresní úřad Mladá Boleslav, kn 346, ka 18 spolkové agendy manipulace 1916-1936.
Okresní národní výbor Mladá Boleslav, manipulace 1951-54, sg. 262.

Související Obrázky

Jabkenice, Hálek, Eugene Labiche, Mare-Michael, Tak se chytají vrány - plakát, 1884
Jabkenice, Hálek, Nalezenec - plakát, 1888
Jabkenice, opona na propagační pohlednici knihy Malované opony, 2011
Jabkenice, opona, B.Smetanová, detail před a po restaurování
Jabkenice, opona, B.Smetanová, informace v Památníku BS


Mapa působení souboru - Hálek, čtenářsko-ochotnická jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jabkenice, Hálek, Eugene Labiche, Mare-Michael, Tak se chytají vrány - plakát, 1884
Jabkenice, Hálek, Nalezenec - plakát, 1888