Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / SDO / Skřivanské rafinérie cukru

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1901
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1972
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
1901(1903?) zal. J. Veselý SDO Tyl.
1903 V. P. Stěžerský: Lucifer, opereta, Jan Emil Šlechta: Svatby reservníků, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, Josef Ladislav Turnovský: Staří blázni, Václav Stěžerský: Lucifer, aneb, Zázračný elixír, Ernst Benjamin Salomo Raupach: Mlynář a jeho dítě, Rudolf Kneisel: Papageno v almaře, Jan Baptist Kühnel: Následky dostaveníčka.
1903 Čtenářsko-ochotnický spolek Tyl – jeho pravidelnou činnost přerušila až 1. světová válka.
Po ní byl Tyl nucen své jeviště prodat Sokolu, kam se ochotnická činnost přenesla.
1904 Josef Štolba: Závěť, Josef Štolba: Který je ten pravý, J. K. Tyl: Strakonický dudák, Antonín Lokay: Archa Noemova, J. Šlechta: Na dušičky, aneb, Modlitba na hřbitově.
1905 František Ferdinand Šamberk: Era Kubánková, Kolda Malínský: Tatínkovy juchty, Antonín Fencl: Psohlavci, Václav Vrána: Půjč mi svou ženu!.
1906 František Ferdinand Šamberk: Karel Havlíček Borovský, Alois JIrásek: Vojnarka, František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek, František Xaver Svoboda: Mlsáníčko, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Fraška u Rasa, Božena Viková-Kunětická: Cop.
1907 František Ferdinand Šamberk: Kulatý svět, Tereza Kepková-Novotná: Vykoupení, Oskar Blumenthal: Praha je Praha, Jan Baptist Kühnl: Chudá holka, Rudolf Kneisel: Papageno v almaře, Adolphe d´ Ennery: Nevinně odsouzen, Fr. von Schönthan: Únos Sabinek, Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová.
1908 představení na oslavu J. K. Tyla, Jan Baptist Kühnl: Chudá holka.
1909 František Xaver Svoboda: Směry života, J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, Josef Kajetán Tyl: České amazonky, aneb, Ženská vojna, Otakar Krištof: Dvě Růženy, aneb, Komedie za jevištěm Silvestr - Vojta Heyduk: Ženich z Mokré Kdyně, aneb, Napálená tchyně.
1910 J. K. Tyl: Strakonický dudák, Silvestrovská zábava.

1911 Karel Fořt: Z českých mlýnů, J. K. Tyl: Strakonický dudák.
1912 - Antonín Fencl: Psohlavci, Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky, 26. 12. - Fr. Hlavatý: Mlsní kocouři, fraška se zpěvy, režie Fr. Cón.
1912 - 10. 8. - SDO Tyl na paměť 10 let od založení spolku uspořádal slavnostní večer s bohatým programem. Po ouvertuře a proslovu ochotníci vytvořili živý obraz "HOLD Kajetánu Tylovi", poté sehráno Jiříkovo vidění, Silvestrovská zábava.
1928 SDO zanikl.
1913 Karel Fořt: Z českých mlýnů, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění.

1933 evidován.
1934 - Bydžovský obvod Bozděchova okrsku ÚMDOČ pomohl znovuobnovit politikou rozbitý ochotnický život ve Skřivanech a znovu ustavit v obci jediný ochotnický spolek Tyl, členové poradili i s prvním představením - Tylovou Paní Marjánkou, matkou pluku.
1934 Paní Marjánka, matka pluku.
1937, 1938 členem ÚMDOČ, 51 členů, 8 představení.
1939-1945 - za okupace uváděl historické a vlastenecké hry a stal se útočištěm všech vlastenců.
1939 - Jan Snížek: Příklady táhnou, Václav Štech: Třetí zvonění.

1940 - Lad. Stroupežnický: Naši furianti, K. Scheinpflug: Mrak.
1941 - Piskoř: Svátek věřitelů, po valné hromadě předsedou Jar. Langer, režisér Stanislav Vošoust.
1942 - Miloš Hlávka (1907-1945, dramaturg ND): Výlet do hor. Komedie o třech dějstvích, režie Josef Hájek, hráno i v Městském divadle v Novém Bydžově.

Po 1945 rozmach díky uč. A. Kouteckému. Zal. Studio mladých, odchovanci doplňovali soubor Tyla.

Od 1950 Tyl ZK ROH, účast v soutěžích – inscenace Platon Krečet a Lakomec jej přivedly do kategorie B div. souborů.

1957 - Julius Zeyer: Doňa Sanča, r. Adolf Koutecký. Účast na Oblastní přehlídka vítězných divadelních ochotnických souborů skupiny B, Nový Bydžov.
1958 na přehlídce v Novém Bydžově s Legendou o lásce.
1958 - DS Tyl ZK ROH rafinérie cukru, Nazim Hikmet: Legenda o lásce, r. Adolf Koutecký. Účast na XIV. Měsíci divadel, Klamoš.

1970 - V. Nezval: Manon Lescaut. Účast na OP vesnických souborů, Kosice. Účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov.
1971 - Jan Makarius: Tři v bytovém jádru, r. Adolf Koutecký. Účast na ŠP. Účast na Langrův divadelní Bohdaneč. Účast na Přehlídka městských divadelních souborů, Nový Bydžov.
1972 - Federico S. Incián: Julie umírá každou noc.
Bibliografie:
FALTEJSEK, Rudolf: Kapitoly z historie amatérského divadla v okrese Hradec Králové. Rkp. Hradec Králové 1999. Viz Místa/Okresy/Hradec Králové/Texty. (Viz Texty)

HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her a dramatizací Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

PRŮŠA, Petr: Březnový cestovní deník. Amatérská scéna 1971, č. 6, s. 10.

PRŮŠA, Petr: Vozem HR 62 87 za východočeským ochotnickým divadlem. Amatérská scéna 1972, č. 5, s. 18-19.

KOSICE, OP vesnických souborů okresu Hradec Králové. Amatérská scéna 1970, č. 8, s. 20 - zpráva.

ŠP 1971 - foto. Amatérská scéna 1971, č. 9, 2. s. obálky.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 27.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.
------

Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 8, s. 76.
Divadlo roč. 12, 1913-1914, č. 1, s. 22.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, č. 8, s. 160, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 4, s. 74, 75.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Skřivany
Časový rozsah: 1899-1952
Tematický popis: Pamětní kniha 1899-1952.
Archivní pomůcky: nejsou
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 485, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 482, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 481, i. č. 821
Nový Bydžov, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 480, i. č. 821

Kolín, Státní okresní archiv:
Žiželice nad Cidlinou, Tyl, i.č. 28
Klamoš, XIV. Měsíc divadel - plakát, 1958 - viz Obrázky.


Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/479/18,19, SDO Tyl 1903, 1909.
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/1607/1928, SDO (zánik).
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/6877/1933, SDO Tyl (zal.).

Související Obrázky

Klamoš, OB, XIV. Měsíc divadel, OP - plakát, 1958
Skřivany, Ochotníci, Archa Noemova, 1904
Skřivany, Ochotníci, Chudá holka, 1907
Skřivany, Ochotníci, Jiříkovo vidění, 1903
Skřivany, Ochotníci, Karel Havlíček Borovský, 1906
Skřivany, Ochotníci, Který je ten pravý, 1904
Skřivany, Ochotníci, Lucifer, 1903
Skřivany, Ochotníci, Mlynář a jeho dítě, 1903
Skřivany, Ochotníci, Na dušičky, 1904
Skřivany, Ochotníci, Následky dostaveníčka, 1903
Skřivany, Ochotníci, Papageno, 1903
Skřivany, Ochotníci, Praha je Praha, 1907
Skřivany, Ochotníci, Staří blázni, 1903
Skřivany, Ochotníci, Strakonický dudák, 1904
Skřivany, Ochotníci, Svatby reservníků, 1903
Skřivany, Ochotníci, Tatínkovy juchty, 1905
Skřivany, Ochotníci, Vykoupení, 1907
Skřivany, Ochotníci, Závěť, 1904
Skřivany, Tyl, České amazonky, 1909
Skřivany, Tyl, Chudá holka, 1908
Skřivany, Tyl, Cop, 1906
Skřivany, Tyl, Dvě Růženy, 1909
Skřivany, Tyl, Era kubánková, 1905
Skřivany, Tyl, Fraška u Rasa, 1906
Skřivany, Tyl, Jiříkovo vidění, 1913
Skřivany, Tyl, Julinčiny vdavky, 1913
Skřivany, Tyl, Kulatý svět, 1907
Skřivany, Tyl, Lapený Smasonek - Mlsáníčko, 1906
Skřivany, Tyl, Lucifer - plakát,  1903
Skřivany, Tyl, Mikulášská zábava - Půjč mi svou ženu, 1905
Skřivany, Tyl, Mlsní kocouři, 1912
Skřivany, Tyl, Nevinně odsouzen, 1907
Skřivany, Tyl, Paní Marijánka, matka pluku, 1906
Skřivany, Tyl, Paní Marijánka, matka pluku, 1909
Skřivany, Tyl, Paní mincmistrová - Únos Sabinek, 1907
Skřivany, Tyl, Papageno, 1907
Skřivany, Tyl, představení na oslavu J. K. Tyla, 1908
Skřivany, Tyl, Psohlavci, 1905
Skřivany, Tyl, Psohlavci, 1912
Skřivany, Tyl, Silvestrovská zábava, 1910
Skřivany, Tyl, Silvestrovská zábava, 1912
Skřivany, Tyl, Silvestrovský večírek - Ženich z Mokré Kdyně, 1909
Skřivany, Tyl, Směry života, 1909
Skřivany, Tyl, Strakonický dudák, 1910
Skřivany, Tyl, Tři v bytovém jádru, 1971
Skřivany, Tyl, Únos Sabinek, 1907
Skřivany, Tyl, Vojnarka, 1906
Skřivany, Tyl, Z českých mlýnů, 1911
Skřivany, Tyl, Z českých mlýnů, 1913
Skřivany, Tyl, Závrať, 1908


Mapa působení souboru - Tyl / SDO / Skřivanské rafinérie cukru

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Skřivany, Tyl, Lucifer - plakát,  1903
Klamoš, OB, XIV. Měsíc divadel, OP - plakát, 1958
Skřivany, Tyl, Tři v bytovém jádru, 1971


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.