Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Slavník, ochotnický a zpěv. spolek / Tyl, SDO / Igla, n. p. / Koh-i-noor n. p. / Gama n. p.

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 186x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 198x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
Kolem 1864 se datují počátky ochotníků v Trhových Svinech vznikem vlasteneckého ochotnického a zpěváckého spolku Slavník.
(Informace z farní kroniky, která se našla při opravě kostela za jedním z oltářů. Děkan Antonín Schiel si v roce 1863 do této kroniky zapsal: „Na sklonku roku povstal u nás zpěvácký spolek Slavník.“)
Jeho prvním předsedou se stal obchodník Bedřich Linhart, poté např. 1871 Tomáš Marek(?), 1880 Václav Lustig.
Hrály se divadelní hry jako
1869 - 10. 1. - K. A. Görner: Převržená slánka a J. N. Štěpánek: Berounské koláče
1871 – Moliére: Lakomec,
Nepokradeš, aneb cizé zlato neblaží od Friedricha Kaisera,
1880 – Chudý písničkář (upravil J. M. Boleslavský podle Rudolfa Kneisela) nebo Nestroyův Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek.
Činnost souboru se v té době řídila tzv. Domácím řádem, ve kterém bylo např. uvedeno, kolikrát v měsíci bude hrát, jak budou přijímáni členové, volen výbor atd.


1883 byl Slavník přejmenován na Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl.

"Zabýval se divadlem i hudbou, měl svou knihovnu, odebíral časopisy, vlastnil mnoho hudebnin a hudebních nástrojů. Scházel se ve spolkových místnostech převážně v restauracích, finanční prostředky si pořizoval členskými příspěvky, divadelními vystoupeními a vystoupeními při různých národních, sokolských a jiných oslavách. Na programu divadelníků byly různé jednoaktovky, kuplety a veselohry. Velice činným a úspěšným byl spolkový orchestr, který si troufl i na těžší kusy z vážné muziky."
(z webových stránek MěKS Trhové Sviny)

1896 Eliška Pešková podle starší povídky od P.M.V.: Osudná píseň.

1900 registrován pod názvem Vzdělávací, zábavní a ochotnický spolek Tyl.
Po útlumu v 1. svět. válce 1924 obnoven jako spolek divadelních ochotníků.

Ve 20. a 30. letech 20. stol. hráli ochotníci v hostincích U Jožky, U Kolarů, občas v sokolovně.

Od 1945 v souboru působil Karel Hašek.
Po 2. svět. válce se většinou hrálo na improvizovaném jevišti v sále hospody U Jožky na náměstí (Jožkovina, dříve též u Fantů).
1946 přišel režisér Otto Schwarzmüller.
1949 Jarka Bílý: Srdeční injekce, režie a výprava Otto Schwarzmüller. V hlavních rolích vystupovali Otto a Blažena Schwarzmüllerovi, hráno v sále U Fantů. Hra měla veliký úspěch.
1949 Spolek divadelních ochotníků Tyl, řádný člen ÚMDOČ.

Od 1950 ochotníky vedl JUDr. Jan Říha.
"Své režijní působení v Trhových Svinech zahajuje Jiráskovou Lucernou – Otto Schwarzmüller připravil scénu (v sále J. Steinbauera, pozn. red.). Nezapomenutelné bylo jeho otáčivé mlýnské kolo a hlavně stará lípa, ve které se ukryla Hanička. Lípu společně s Františkem Stráským a dalšími zhotovili v holičství na náměstí, kde Otto pracoval."
(z web. str. MěKS)
1950 – Arthur Miller: Všichni moji synové, režie Jan Říha; Jan Říha: Buditel, režie autor. Hráno v sále Komunálního podniku (U Jožky).
1950 bylo uváděno: "Spolek Tyl pod záštitou Okresní osvětové besedy".

31. ledna 1951 proběhla závěrečná členská schůze spolku Tyl v hostinci U Petrlíků v Kostelní ulici č. p. 121. Přítomno bylo 21 členů a zástupce svinenské továrny – národního podniku Igla, pod jehož hlavičkou mělo po likvidaci spolků (vládou nařízené) ochotnické divadlo pokračovat – jako Divadelní soubor Kulturního (později Závodního) klubu ROH n. p. Igla v Trhových Svinech.
1951 – Nikolaj Vasiljevič Gogol: Ženitba; J. K. Tyl: Strakonický dudák; Alois Jirásek: Vojnarka, vše v režii Jana Říhy a hráno v sále Komunálního podniku (U Jožky).
1952 – N. Vasiljevič Gogol: Revizor; E. Rostand / Jaroslav Vrchlický: Cyrano z Bergeracu; Alois Jirásek: Lucerna; Georgij Davidovič Mdivani: Koho tlačí bota. Vše režíroval Jan Říha, hráno v sále Komunálního podniku.
1953 poslední představení v režii Jana Říhy (pracovně přeložen) – Eugene Labiche: Slaměný klobouk.
1954 se stal vedoucím a režisérem herec Karel Hašek a výtvarníkem souboru Otto Schwarzmüller. Společně režírovali další hry (až do 1977).
Jako první hru Evžena Vítkovského: Dům u doktorů;
1955 – Don Pedro Calderon de la Barca: Chuďas ať má za ušima;
1958 – Marie Kubátová: Jak přišla basa do nebe. Hrálo se v sále Jednoty (dříve Komunálních sl.) U Jožky.

1960 otevřen nový kulturní dům s divadelním sálem,
prvním představením ochotníků zde byla hra Ladislava Stroupežnického: Naši furianti, režírovali ji Karel Hašek a Otto Schwarzmüller.
1961 – Erich Maria Remarque: Poslední dějství; Alois Jirásek: Filosovská historie. Režírovali K. Hašek a O. Schwarzmüller;
1962 – Vilém a Alois Mrštíkové: Maryša, režie Hašek a Schwarzmüller, v roli Lízala vystoupil j. h. Jaroslav Průcha, člen ND v Praze.
1963 – Viktor Dyk: Ondřej a drak, rež. K. Hašek a O. Schwarzmüller; S. K. Macháček: Ženichové, režie Jaroslav Reithmayer a Otto Schwarzmüller; Jaroslav Dietl: Tři chlapi v chalupě, režie Hašek, Schwarzmüller, j. h. hráli Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Ladislav Trojan;
1964 – Fráňa Šrámek: Léto; Vzpomínkový večer na Jaroslava Průchu; obojí v režii K. Haška a O. Schwarzmüllera;
1965 – Marcel Achard: Idiotka;
1966 – Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta; Alois Jirásek: Lucerna.

Koncem 60. let Divadelní kroužek Závodního klubu ROH Koh-i-noor, n. p.
1969 – Tobis, Špilar, Mírovský, Rohan / Jára Beneš: Na tý louce zelený. Vše režírovali Karel Hašek a Otto Schwarzmüller.

1970 – Ladislav Stroupežnický: Naši furianti;
1971 – Karel Čapek: Matka;
1972 – Bohuslav Nádvorník / Karel Valdauf: Nejlíp je u nás (opereta), j. h. Karel Fiala a Věra Vlková.
Od 1973 zde byla pořádána okresní, v letech 1982–1985 meziokresní přehlídka amatérských souborů.
1973 – František F. Šamberk / Karel Hašler: Podskalák;
1975 – Ján Solovič: Expres Meridián má zpoždění.

1975 Divadelní soubor ZV ROH n. p. Gama (součást n. p. Koh-i-noor ?),
získal ocenění na kraj. přehlídce v Humpolci. Nejlepší scéna a mužský herecký výkon.
(Pozn. red.: na plakátech používali v této době i zač. 80. let název Divadelní kroužek Závodního klubu ROH Koh-i-noor.)
1976 – Jan Jílek: Silvestr;
1977 – Jaroslav Jankovec: Srdce v rákosí.
Dosud režírovali většinu her Karel Hašek a Otto Schwarzmüller (od 1954). Poté režíroval Karel Hašek, Otto Schwarzmüller se více staral o organizační záležitosti souboru a vytvářel scénu.
1979 – Vojtěch Trapl: Kytička pro panenku; režie Karel Hašek. Účast na krajské přehlídce Divadelní Třeboň 1980.

1981 – Ladislav Stroupežnický: Naši furianti;
1983 – Oldřich Daněk: Zpráva o chirurgii města N;
1985 – Alois Jirásek: Lucerna; vše v režii Karla Haška.

V 60.–80. letech 20. stol. bylo trendem některých ochotnických divadel zvát k hostování umělce pražských divadel. V Trhových Svinech hrál nejprve Jaroslav Průcha, dále Lubomír Lipský, Jan Skopeček, Ladislav Trojan, Vladimír Stach, Jana Dítětová, Jiří Novotný, Ivanka Devátá, Karel Máj, Vlasta Jelínková, Jiří Adamíra, Vítězslav Vejražka, Čestmír Řanda, Vladimír Leraus, Věra Vlková, Karel Fiala, Jiří Dohnal, Jiřina Bohdalová, Jana Hlaváčová, Vladimír Brabec, Čestmír Řanda, František Němec.

1988 Gama, činoherní divadelní soubor Závodního výboru ROH Gama Trhové Sviny (v té době Gama samostatný podnik), 30 členů, vedoucí režisér a herec K. Hašek, výtvarníky převážně Otto a Petr Schwarzmüller a ing. V. Gelnar.

Na začátku 90. let (po smrti Karla Haška) byl soubor bez režiséra a přestalo se hrát.
-----------------

1996 z podnětu Otty Schwarzmüllera svolal František Herbst (ředitel Městského kulturního střediska) bývalé ochotníky a nové zájemce k oživení ochotnické činnosti ve městě. Dále viz Divadlo Otty Schwarzmüllera.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 136.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 554.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory Jihočeského kraje. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 5–6.

WEBOVÉ stránky Městského kulturního střediska Trhové Sviny – http://knihovna.tsviny.cz/ – Ochotnické divadlo (http://knihovna.tsviny.cz/ochot/historie.php) – 2. 7. 2014, IT. Seznam her 1949–2010 s podrobným rozpisem obsazení, režie, scénárisů, techniků, kostýmních spolupracovníků atd. Fotogalerie k jednotlivým hrám.
(též webové str. města Trhové Sviny http://www.tsviny.cz/ – Kultura)
WEBOVÉ stránky Městského kulturního střediska Trhové Sviny – http://knihovna.tsviny.cz/ – Ochotnické divadlo – Dokumenty – Životopis Otty Schwarzmüllera – 4. 7. 2014, IT.
-------

Česká Thalie 1869, roč. III, č. 2, 15. 1. 1869, s. 15.


Thalie 1896–7, č. 1, s. 15.
Archivy:
České Budějovice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Tyl, ochotnický spolek Trhové Sviny.
Časový rozsah: 1889–1951.
Metráž: 2,90 bm (z toho nic není zpracováno).
Tematický popis: Různý notový materiál.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856–1883, i. č. 572/30/6/9588, SDO Tyl.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/249/160, Spolek vzdělávací, zábavní a ochotnický Tyl 1900.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/7133/1924, SDO (zal.).

Související Obrázky

Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Charleyova teta, 1966
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Dům u doktorů – plakát, 1954
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Filosofská historie, 1961
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Idiotka, 1965
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Jak přišla basa do nebe, 1954
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Koho tlačí bota, 1952
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Lucerna, 1966
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Maryša, 1962
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Naši furianti, 1960
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Ondřej a drak, 1963
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Poslední dějství, 1961
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Revisor, 1952
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Ženichové, 1963
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Kytička pro panenku, 1979
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Lucerna, 1985
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Matka, 1971
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Naši furianti, 1970
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Naši furianti, 1981
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Nejlíp je u nás, 1972
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Podskalák, 1973
Trhové Sviny, Tyl, SDO, Buditel, 1950
Trhové Sviny, Tyl, SDO, Srdeční injekce, 1949


Související Alba

Mapa působení souboru - Slavník, ochotnický a zpěv. spolek / Tyl, SDO / Igla, n. p. / Koh-i-noor n. p. / Gama n. p.

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Trhové Sviny, Tyl, SDO, Srdeční injekce, 1949
Trhové Sviny, Tyl, SDO, Buditel, 1950
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Revisor, 1952
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Koho tlačí bota, 1952
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Dům u doktorů – plakát, 1954
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Jak přišla basa do nebe, 1954
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Naši furianti, 1960
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Filosofská historie, 1961
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Poslední dějství, 1961
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Ondřej a drak, 1963
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Idiotka, 1965
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Charleyova teta, 1966
Trhové Sviny, Igla, div. soubor ZV ROH, Lucerna, 1966
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Naši furianti, 1970
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Matka, 1971
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Nejlíp je u nás, 1972
Trhové Sviny, Koh-i-noor, div. soubor ZV ROH, Kytička pro panenku, 1979