Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1914
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1948
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x
Spolek divadelních ochotníků v Třebovli.
1914 - před válkou - ustaven Spolek divadelních ochotníků.
Brzký začátek války mu nedal možnost se plně rozvinout.

1920 Stroupežnický: Naši furianti. 18. 12. hráli v Kouřimi v cyklu pohostinských her k oslavě 100 let ochotnického divadla v obci.
1928 SDO přijat do ÚMDOČ,
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.


1948 registrován.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 569.

PŠENIČKOVÁ, Radka: Amatérské divadlo na Kouřimsku. Magisterská diplomová práce. Brno, MU - FF - Ústav hudební vědy 2009, s. 48.


Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 25. 11. 1920, č. 47, s. 540.

Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/972/84397/1914, SDO.

Státní okresní archiv Kolín:
OkÚ Kolín 1850-1948, i. č. 120 (Spolkový katastr). Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.
Soudobá dokumentace okresu Kolín, Plakátová dokumentace, Kouřim 1908 - 1945, ka 59, inv. č. 118

Související Obrázky

Třebovle, SDO, Naši furianti - plakát, 1920


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Třebovle, SDO, Naši furianti - plakát, 1920