Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Komenský, ČOS

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1924
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
Čtenářsko-ochotnický spolek Komenský

1923 - 8. ledna - založen, zvoleni i hlavní funkcionáři spolku. Na další schůzi spolku byly přijaty stanovy;
spolek neměl vlastní jeviště, půjčováno od Ochotnického spolku z Václavic.
Na schůzi dne 28. února byly přijaty stanovy spolku. Dle pokladní zprávy z 18. dubna čistý výnos za 2 sehrané divadelní hry a ze sbírky konané dne 18.IV. 1923 činil 935.70 K.

1926 na valné hromadě zvolen novým předsedou spolku Jindřich Žaba, čp. 15.
1926 - 4. dubna - sehrána divadelní hra El. Peškové: Furiant.
1929 podán návrh předsedovi Jindřichu Žabovi, aby při stavbě nového sálu u jeho hostince bylo pamatováno na postavení stabilního jeviště.

1930-1932 činnost přerušena - zapříčiněno stavbou nového sálu a odchodem starších členů ze spolku.
1932 obnovena, opraveno jeviště a přizpůsobeno rozměrům nového sálu.
1932 - v prosinci - Ferd. Oliva: Bujná krev, uspořádán silvestrovský večírek.
1933 novým předsedou zvolen J. Kolář
1933 - Eliška Pešková: Diblíkova dceruška, na oslavu 83. narozenin prezidenta a na 10 let od založení spolku. Za 10 let sehráno celkem 23 divadelních her.
1935-1940 spolek následkem nezájmu členů žádnou činnost nevyvíjel.

opět Ochotnický spolek Komenský -
1940 - Fr. Jenne: Dědkové; opereta K. Koutného a skladatele Josefa Vašaty: Pantáta má sólo, zpěvy nacvičil Josef Franěk, čp. 58, hudební doprovod hudební kroužek Sokola z Václavic.

1941 předsedou Jan Havelka, čp. 18, režisérem Josef Štěpán, čp. 48, místorežisérem Jaroslav Franěk, čp. 47 a rekvisitérem Ladislav Drábek.
1941 - opereta - J. S. Lukas, M. Jaroš: Okolo rybníka, zpěvy nacvičil Josef Franěk čp. 58, maskoval Jaroslav Kindl z Václavic a režii měl Josef Štěpán. Dále H. Sudermann: Domov.

1942 - začátkem roku - Pod naší lípou, v sobotu 16. a v neděli 17. května byla sehrána opereta Románek krásné cikánky.
To byla do konce 2. světové války poslední spolková činnost.

Z důvodu nařízení vystěhování obce byla činnost spolku přerušena a jeviště bylo po dohodě se sborem dobrovolných hasičů v Mokré Lhotě odstěhováno do Mokré Lhoty, aby bylo uchráněno pro příští generace.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 598.

RÝDLOVÁ, Slávka: Opravy a doplňky textu Historie benešovského divadla. Rkp. 2000. kART.

TYWONIAKOVÁ, J.: Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. Rkp. 1998, s. 2. kART.VELÍŠEK, Čestmír: 90. výročí založení čtenářsko-ochotnického spolku Komenský v Úročnici - http://www.urocnice.eu/clanky/zajmove-organizace/ctenarsko---ochotnicky-spolek-komensky.html#block-comments - excerpce a citace 7. 3. 2013
Archivy:
Praha, Národní archiv: Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 383/1864/1924, ČOS Komenský (zal.).

Státní okresní archiv Benešov:
Spolkový katastr.
Pamětní kniha obce.

Související Obrázky

Úročnice, Komenský, blíže neidentifikovaná divadelní scéna, patrně 40. léta 20. století
Úročnice, Komenský, dětské recitační či divadelní vystoupení, patrně 40. léta 20. století
Úročnice, Komenský, Románek krásné cikánky, 1942
Úročnice, Komenský, vystoupení dětí, 40. léta 20. století


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Úročnice, Komenský, Románek krásné cikánky, 1942
Úročnice, Komenský, dětské recitační či divadelní vystoupení, patrně 40. léta 20. století
Úročnice, Komenský, vystoupení dětí, 40. léta 20. století
Úročnice, Komenský, blíže neidentifikovaná divadelní scéna, patrně 40. léta 20. století