Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl SDO / DrO Sokolské obce kladenské

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1895
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1939
Působení: 189x, 1900, 190x, 191x, 192x, 193x
1895 byl založen Spolek divadelních ochotníků Tyl, původně dramatický odbor Sokolské obce kladenské (v hostinci u p. Otty, 31 členů).

Hrál nejprve v hostinci U Grumetů, pak U Jágrů.
Od 1897 členem ÚMDOČ.

"Spolek Tyl se stal iniciátorem založení Družstva pro postavení domu lidového divadla (viz) v královském horním městě Kladně v říjnu roku 1897." (Sehnalová, Divadlo 1910)

1897 Excelsior, velká slavnost ve prospěch založení lidového divadla na Kladně,
Karel Havlíček Borovský, Pan Měsíček, obchodník (Stroupežnický), hráno "v sále pana Fr. Grumeta", (plakát).
Šamberk: Podskalák.

1898 světová premiéra Drama čtyř chudých stěn (v ND cenzurou zakázána, 1. profes. provedení 1902 v Brně a 1903 v ND Praha), Maryša, Pro zlatý kov, Černý kříž v lese, Bez lásky, Na letním bytě, Martin Luba, Ohnivá země.
Hrálo se "v sále u pana Václava Jágra". (plakát), Vosí hnízdo. Podskalák (Šamberk), akademie na počest J. K. Tyla, Éra Kubánkova (Šamberk), Vosí hnízdo (Lokay), Domov (Sudermann).

1899 Rabínská moudrost, Dejte mi hubičku, Rozpustilé holky ve škole, V podkroví a v saloně.
1900 Hanzi Vejvara, Furiant.

1900 bezplatná představení pro dělníky.

1905 - 1906 v restauraci U Grummetů, která bývala ve III. ulici na Novém Kladně. Předsedou byl František Zíka, jednatelem František Antoš a pokladníkem Václav Kouba.
1910 - 18. 9. - položen základní kámen

1911 sídlil v Dělnickém domě. Předsedou byl Josef Podrázský, jednatelem Antonín Patera a pokladníkem Václav Červený.
1911 - 25. 9. - oslava 15 let trvání SDO v místnostech Dělnického domu.

1912 - aktovky - Vrchlický: V sudu Diogenově a Závěť lukavického pána. - 3. 3. - E. Jeřábková a Marta Tondrová: Láska světákova, režie Václav Hubička.
Dále Otto Faster: Zelené mládí, Jiří Mahen: Janošík.
1911/1912 hráli veseloherní novinku Emmy Jeřábkové (herečka pražské Uranie) a M. Tondrové: Láska světákova.
1912 (květen) -1920 hráli v nově postaveném divadle (s výjimkou válečných let, která činnost spolku přerušila) :
1912 Za bludičkou (M. Fučík), Lucerna (Jirásek).
1913 Kámen mezi kameny, Směry života (F. X. Svoboda).
1914 Diestlův večer - aktovky Na bytě, Modrá krev.
1919 Tkalci (Hauptmann), Pro tatíčka prezidenta.
1920 - Mahen: Jánošík , Průcha: Chudý písničkář, J. Pracný: Z posledních stanic - k 25. výr. založení spolku.

Po 1920 hráli opět v hostinci U Grumetů:
např. Lehmanovy dětičky, 1921 Rodinná vojna (Šamberk), Přítěž (Viková-Kunětická), Kletba mamonu (K.Fořt).
1922 sídlil už opět v restauraci U Grummetů. Předsedou byl Jan Pecholt a jednatelem Josef Jirásek.
1922 SDO Tyl člen ÚMDOČ, Sokol jako člen uveden samostatně.
1932 předsedou František Antoš.
1937 Sokol v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 soubor dobrovolně rozpuštěn v důsledku okupace.
(Kronika spolku tehdy byla uložena - podle informací z místního tisku 1941 - v městském Sládečkově muzeu., ale později nebyla nalezena.(Sehnalová) )
Bibliografie:
DISTL, J.: SDO Tyl na Kladně. Thalie 1898/99, s. 59.

Divadelní listy 1900, č. 6, s. 125.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 354-356.

SEHNALOVÁ, Mojslava: Divadlo ochotnické v Kladně. Rkp. 1998, 18 s. kART.
(Divadelní spolek Tyl při obci sokolské v Kladně 1 s.)

SEHNALOVÁ, Mojslava: Padesát let divadla - to je už historie. In: 50 let divadla v Kladně. 1915-1965. Jubilejní ročenka. Kladno 1965, s. 19-21. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.


Thalie 1897-8, č. 4, s. 29, č. 10, s. 79, č. 14-15, s. 119, č. 167-17, s. 136, č. 23, s. 184.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 39, č. 6, s . 46, č. 8, s. 63, č. 17, s. 135, č. 19, s. 150, č. 21, s. 168, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 15, č. 20, s. 159, č. 22, s. 174, č. 23, s. 183.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2 , s. 26.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 10, 5. 3. 1912, s. 123; č. 11, 20. 3. 1912, s. 134; č. 12, 5. 4. 1912, s. 153.

Jeviště, divadelní týdeník, 1920, roč. I, č. 31, s. 359.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/99, SDO Tyl 1895, 1896, 1899.

SOkA Kladno:
č. 137 - Spolek divadelních ochotníků Tyl zal.1895
č. SP 26-36 a 191: Zájezdové deníky 1919-1923 a 1935, Kniha protokolů o schůzích 1919-1923, Oběžníky 1905-1908, Kniha oběžníků 1923-1931, Deník příjmů a vydání 1908-1912, Památní kniha 1910-1920, Jednatelské zprávy 1895-1908, Zápisníky o schůzích 1903-1906, 1909-1912, 1912-1917, Stanovy, pozvání k valným hromadám a j. spisy.

Středočeské divadlo Kladno, archiv:
Repertoárová kniha (1912-1920).

Související Osobnosti

Související Bibliografie

Související Obrázky

Kladno, SDO Tyl, F. A. Šubert: Drama čtyř chudých stěn, první uvedení, detail plakátu, 1898
Pan Měsíček, obchodník (Lad. Stroupežnický) - plakát


Mapa působení souboru - Tyl SDO / DrO Sokolské obce kladenské

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kladno, SDO Tyl, F. A. Šubert: Drama čtyř chudých stěn, první uvedení, detail plakátu, 1898
Pan Měsíček, obchodník (Lad. Stroupežnický) - plakát