Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / ZK Středočes. chemic. závodů / Spojený ZK ROH Suříkárna / KD Velvary

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1886
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1976
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
1884 z podnětu J. Mervarta (viz níže) úvahy o založení samostatného ochotnického spolku. K tomu nedošlo. Utvořil se pouze divadelní odbor, který spolek připravoval.

1886 založen Spolek divadelních ochotníků Tyl.

Zakladateli a prvními funkcionáři byli:
Hynek Vicena, herec první české kočovné společnosti Prokopovy, hrál v Tylových režiích, ředitel Tyla a později čestný člen. Zemřel 1910.
Jindřich Svaněk, režisér, dramatický spisovatel.
Josef Mervart, autor div. her Na statku a v chaloupce a Kačer, zakládající člen ÚMDOČ v Praze (mezi členy výboru).

1887 První valná hromada, ředitelem spolku zvolen Hynek Vicena, spolek členem Ochotnické župy Podřipské.
Členy spolku řemeslníci, dělníci, také učitelé a úředníci.
Hrálo se v Čermákově a Bubeníčkově sále a U Linků.

1887 - 1. května zahájili hrou Josefa Štolby: Vodní družstvo.
1887, 1891 činnost doložena v NA.

1893 členem ÚMDOČ, Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Římsů (plakát).

1897 uvedli Alf. Karbus: Vzhůru na manévr, Ant. Lokay: Archa Noemova, Karel Tůma: Zlaté péro, Henrik Hertz: Mezi umělci (na oslavu 10 let trvání), Jan Vávra: Konkursy pana notáře, Ant. Lokay: Růžová pouta, V. Stěžerský: Lucifer.
Od vzniku spolku sehráno 45 představení, z toho 32 původních her.
Ředitel Mervart, režisér Zmrzlík.

1898 - V. Hálek: Na statku a v chaloupce - hl. role Brhlíková, Varaus, Šebestová;
1898 - dále uv. Kačer - hl. role Fialová, Kastner, Otto, Herman;
1898 - Ot. Krištof: Komedie za jevištěm, Ant. Lokay: Vosí hnízdo,
1898 - zájezd do Černuce s operetou Stěžerský: Zázračný elixír - hl. role Kastner, Maříková, Mervart;
1898 - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, E. Pešková dle K. Světlé: Kříž u potoka, Josef Štolba: Na letním bytě.

1899 - uvedeny hry - V. Štech: Ohnivá země a E. Raupach: Mlynář a jeho dítě.

1886-1901 65 her, z toho 38 českých.

1903 - El. Pešková: Černý kříž v lese.
1905 - V. Krylov: Divoška.
1909 měl spolek 75 členů. Od svého založení, jehož 25. výročí bylo slavnostně vzpomenuto, uvedl 98 představení.
1911 - K. Želenský: Tažní ptáci.
1923 členem ÚMDOČ.

Na počátku 30. let (?) uvedli obrázek z českého mlýna se zpěvy a tanci Svatojánské mušky lokálního hudebního skladatele Fr. Pence z Nových Ouholic u Kralup (zemř. 1938).

1931 - 3. června sehrál spolek Tyl své 200. představení: Strakonický dudák (Tyl).

1932 uvedl Jiráskovu Lucernu v novém působišti (na dalších 30 let) - v moderním sále přestavěném z hotelu Rolnická záložna.
Staré jeviště prodal Sdružení katolické mládeže ve Velvarech a oponu, dílo akademického malíře Josefa Krále, odevzdal Městskému muzeu. Předsedou spolku Vlastimil Čulík.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 - 6. června - J. K. Tyl: Paní Marjánka matka pluku, hra se zpěvy k 50. výročí spolku.

Ani v letech německé okupace spolek nezastavil činnost - nastudoval např hry:
1940 - Jirásek: Otec, J. K. Tyl: Strakonický dudák.
1941 - Jirásek: Vojnarka.
1943 - S. K. Macháček: Ženichové, F. Tetauer: Zpovědník.
V té době režírovali: Jaroslav Waraus, Ladislav Němec a František Němec.
Spolupracoval např. mladý student Miloš Bílek jako jevištní výtvarník.
Zasluhou režiséra a scénografa Františka Šimka nastudovali také ve spolupráci s velvarskou školou mnoho představení pro děti.
Do 1943 spolek uvedl 280 her.
1943 146 členů, z toho 40 činných.

1945 - 6. října zahájil Tyl poválečnou činnost hudebně -literárním pásmem Za svobodu vlasti (Miloš Bílek, Josef Hudec).

1949 120 členů.
- J. Drda: Hrátky s čertem, uvedli 1x; Fr. Síla: Zvon Ungeltu, 2x.
Oblíbeným autorem velvar. ochotníků byl Vilém Werner - např. Lidé na kře, Červený mlýn (1949 uv. 3x).

Od 1951 se spolek Tyl změnil v Divadelní odbor Závodního klubu Středočeských chemických závodů.
Aktivita velmi široká, příležitostné pořady, módní přehlídky, oslavy, literárně hudební pořady, div. hry měly obvykle reprízy.
Např. Princezna Pampeliška hr. 6x, Strakonický dudák 7x.

1956 s hrou Měšťáci postoupili mezi nejlepší soubory Středočeského kraje.
Téhož roku ještě Evženie Grandetová, Caragiale: Ztracený dopis, účast v KP Pražského kraje.
Ochabování činoherní činnosti.
1957 se spolek Tyl stal součástí Spojeného závodního klubu ROH Suříkárna a později (?) byl součástí Kulturního domu ve Velvarech.

Koncem 50. let nezájem veřejnosti činoherní div. činnost ukončil.

Za 70 let uvedli přes 300 her.

Poté ještě různé estrády, pásma a literárně-hudební večery.
1976 účast na televizním programu Neděle v klubu. Současně to byla definitivní tečka za činností souboru.
Bibliografie:
ADRESÁŘ okresu Slánského. Slaný 1904.

Divadlo 1909, č. 19, s. 476.

DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. Rkp. 2000. kART. Viz Texty.

ELISOVÁ, Jaroslava: Ochotnické divadlo ve Velvarech. Vzpomínky velvarské ochotnice otištěné ve Zpravodaji z Velvarska – říjen 1997, s. 10-12, k 110. výročí ochotnického divadla ve Velvarech. kART.

Kopie článku o Fr. Pencovi z Hudebního zpravodaje ze dne 30.9.1934. In: Pamětní kniha obce Vepřeku 1919-1939 (rok 1938). http://www.veprek.cz/kronika1919-1939.html

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 638.

NOVÁK, Josef: Ochotnické divadlo ve Velvarech. 50 let Městské spořitelny ve Velvarech. Velvary 1941, KK.

Ochotnické divadlo 1957, č. 1, s. 10. NK.

PÖMERL, Jan - ŠPECINGER, Otakar: Ze spolkového života Velvar, in Velvary, Kapitoly z dějin královského města, Městský úřad Velvary 2008.

ŠPECINGER, Otakar: Sedmdesát let souboru Tyl ve Velvarech. OD 1957.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 418-420.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 343.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 81.
-----


Thalie 1897-8. č. 3, s. 22, 23, č. 5, s. 38, č. 14-15, s. 119, č. 19-20, s. 160, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 32, č. 6, s. 46, 47, č. 17, s. 135, č. 18, s. 144, č. 20, s. 159, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 149.
Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 344.

České divadlo 1940, č. 5, s. 92.

Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 5, s. 125.
Divadlo, roč. 7, 1909, č. 19, s. 475, Foto spolku Tyl k čtvrtstoletí jeho založení, uprostřed s Hynkem Vicenou.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1709, sg 30/267/75, SDO Tyl 1887, 1891.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Velvary: Spolek divadelních ochotníků "Tyl" ve Velvarech, 1886-1934, 0,12 bm (z toho nic není zpracováno, 2007): Torzo spis. materiálu.

Státní okresní archiv Pelhřimov:
Fond SDO Tyl obsahuje:
Stanovy divadelního spolku ve Velvarech.

Související Obrázky

Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, žádost spolku Tyl ve Velvarech 1932
Velvary,  Soupis archivu DS Tyl, Městské muzeum Velvary, krab,29, s,1
Velvary,  Soupis archivu DS Tyl, muzeum, krab,28, s,2
Velvary,  Soupis archivu DS Tyl, muzeum, krab,29, s,1
Velvary,  Soupis archivu DS Tyl, muzeum, krab,29, s,2
Velvary,  Soupis archivu DS Tyl, muzeum, krab,31, s,1
Velvary,  Soupis archivu DS Tyl, muzeum, krab,31, s,2
Velvary, DS Tyl, legitimace člena, 1938
Velvary, Joža Král maluje oponu 1899
Velvary, opona DS Tyl,  Říp, 1899, Josef Král, muzeum
Velvary, Ruský dramatický kroužek
Velvary, SDO Tyl, Hadrián z Římsů, Klicpera, 1893 - plakát
Velvary, SDO Tyl, skupina členů, Hynek Vicena,1909, foto
Velvary, Soupis archivu DS Tyl, muzeum, krab,28, s,1
Velvary, Soupis archivu DS Tyl, muzeum, krab,30, s,2
Velvary, Soupis archivu DS Tyl, muzeum,krab,30, s.1
Velvary, Tyl, členové souboru 1975
Velvary, Tyl, deska na diplomy
Velvary, Tyl, Diagnosa, Tetauer, povolení a cenzura, německy 1944
Velvary, Tyl, dopis Pavla Švandy ze Semčic, žádost o zapůjčení jeviště, 1901, s 1 .
Velvary, Tyl, dotazník k historii spolku 1
Velvary, Tyl, dotazník k historii spolku 2_
Velvary, Tyl, Herakles versus puma, 1925 - plakát
Velvary, Tyl, Houpačka, účinkující
Velvary, Tyl, Jeji Veličenstvo láska, 1932 - plakát
Velvary, Tyl, Jízdní hlídka
Velvary, Tyl, Jízdní hlídka, foto
Velvary, Tyl, Komediant hermelín, výjev ze hry
Velvary, Tyl, KontoX
Velvary, Tyl, líčení
Velvary, Tyl, Loretánské zvonky, výjev ze hry, 1932
Velvary, Tyl, Lucerna 1931 01
Velvary, Tyl, Lucerna 1931 02
Velvary, Tyl, Lucerna 1931 04
Velvary, Tyl, Lucerna, foto, 1931
Velvary, Tyl, neurčeno, foto účinkující
Velvary, Tyl, neurčeno, foto účinkující 2
Velvary, Tyl, O Slunečníku, Měsíčniku a Větrniku, účinkující,  foto1942
Velvary, Tyl, orchestr
Velvary, Tyl, Otec, 1952, program
Velvary, Tyl, Plukovník Švec, výjev ze hry
Velvary, Tyl, pokyny KNV, 1953
Velvary, Tyl, pozvánka na ustavující valnou hromadu, 1886
Velvary, Tyl, rozpočet stavby jeviště, s 1, 1891
Velvary, Tyl, rozpočet stavby jeviště, s 2, 1891
Velvary, Tyl, Sbírka na vybavení jeviště
Velvary, Tyl, Šimek F. návrh scény, Hastrman, 1940
Velvary, Tyl, součásti jeviště, s 1, s. a.
Velvary, Tyl, součásti jeviště, s 2, s. a.
Velvary, Tyl, spolkové legitimace 1907
Velvary, Tyl, Srdce na uzdě, 1938 - plakát
Velvary, Tyl, stanovy spolku, titl. strana
Velvary, Tyl, Strakonický dudák 1951 01
Velvary, Tyl, Strakonický dudák 1951 02
Velvary, Tyl, Strakonický dudák 1951 03
Velvary, Tyl, Strakonický dudák 1951 04
Velvary, Tyl, Strakonický dudák 1951 05
Velvary, Tyl, Strakonický dudák, 1930, účinkující
Velvary, Tyl, Strakonický dudák, 1940 - plakát
Velvary, Tyl, Svatba sňatkového podvodníka 01
Velvary, Tyl, Vicena, Hynek, čestný člen, poděkování, dar souboru, rkp, 1889
Velvary, Tyl, vybavení jeviště, 1949
Velvary, Tyl, Za svobodu vlasti, 1945, zahájení činnosti po válce
Velvary, Tyl, Zabitý, Scheinpflugová, výjev ze hry, 193x
Velvary, Tyl, Zpovědník, Tetauer, povolení a cenzura, německy 1943
Velvary, Tyl, Zvony, 1934, foto účinkující
Velvary, Tyl,výzva Místního akčního výboru, 1948
Velvary,Tyl, opona, Král, detail
Velvary,Tyl, opona, Král, detail 1899
Vicena Hynek
Vicena, Hynek, portrét
Vicena, Hynek, portrét
Waraus Jaroslav 1945, Velvary, Tyl, holič, portrét


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / ZK Středočes. chemic. závodů / Spojený ZK ROH Suříkárna / KD Velvary

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Velvary, Tyl, Jízdní hlídka
Velvary, Joža Král maluje oponu 1899
Velvary, opona DS Tyl,  Říp, 1899, Josef Král, muzeum
Velvary, Tyl, Strakonický dudák 1951 03
Velvary, SDO Tyl, skupina členů, Hynek Vicena,1909, foto
Velvary, Tyl, KontoX
Velvary, Tyl, neurčeno, foto účinkující
Velvary, SDO Tyl, Hadrián z Římsů, Klicpera, 1893 - plakát


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.