Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Dělnické dramatické sdružení

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1913
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x
Od 1913 Dělnické dramatické sdružení.
Členem SDDOČ.

Od 2. pol. 30 let. nejaktivnější.

1933 (5. července - při oslavách Jana Husa, ve stejnou dobu, kdy v přírodním divadle v Motyčíně se hrála premiéra hry Na strunách života - viz Švermov - Pěv. dram. sdruž. Blažek) uvedlo Dělnické dramatické sdružení ve Vinařicích na náměstí premiéru hry Pravda v plamenech (od motyčínského rodáka Rudolfa Herinka) v režii Václava Nováka.
Návštěva - přes 600 osob.
(Večerní české slovo)

1937 uvedli 10 představení, 1938 - 8, 1939 - 8, 1940 - 10, 1941 - 9 předst.

Divadelní činnost doložena jen do začátku 2. svět. války, existence sdružení doložena v SOkA Kladno až do zač. 50. let.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 35, 77, 84, 86, 87, 98, 102, 112-115, 118-119, 122-125, 131-132, 135-137, 139, 160, 166, 168, 180-182.

CHMELÍK, Petr: Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 2 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 646-647.

VEČERNÍ české slovo, ročník 1933, č. 147 a 155.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3120/1928, Dělnické dramatické sdružení.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2665/1928, Dělnické dramatické sdružení (změna).

Státní okresní archiv Kladno: SP 272, 273, 326:
Příspěvková kniha 1948-1949, Pokladní kniha 1947-1951, Kniha zápisů ze schůzí 1940-1951.

Související Organizace

Související Obrázky

Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Děti Žižkova - plakát, 1924
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Jarčin románek - plakát, 1923
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Na otavském klepáči - plakát, 1924


Mapa působení souboru - Dělnické dramatické sdružení

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Jarčin románek - plakát, 1923
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Děti Žižkova - plakát, 1924
Vinařice, Dělnické dramatické sdružení, Na otavském klepáči - plakát, 1924