Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, spolek div. ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1900
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1975
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x
1900 Ochotníci Tatínkovy juchty, Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera, čili, Pražská děvečka, r. František Pekárek.
1901 zal. DS Tyl, první představení zpěvohra České Amazonky aneb Ženská vojna, zakladatelem učitel Fr. Procházka, hráli v hostinci U Kojzarů a na zámku.
Po Sušici nejstarší divadelní spolek na okrese "Bylo snad málo rodin v Žihobcích, z nichž by si nikdo nezahrál divadlo." (Jubilejní sborník - Žihobce 1971.) Na divadelních cedulích se objevují jména často celých rodin - Sporka, Veselý, Černý, Kojzar, Rožánek, Vaněk, Železný, Kovařík, Nový, Zíbar, Frančík, Kresl, Prosr aj.

1907 - hráno 6x - Chudý písničkář, Karel Šimůnek: Pan inženýr a jeho figurant, Psohlavci - jako Kozina hostoval Seic za Sušice, hráno též v Soběšicích; F. X. Svoboda: Směry života, hráno také v Sušici; Lad. Mattuš: Stará paní - i v Soběšicích, Karel Želenský: U Dušánků.

1909 - 28. 2. - E. Pešková: Zrzavá.
1910 - 30. 10. - J. L. Turnovský: Staří blázni, - 25. 12. - J. K. Tyl: Paličova dcera.
1911- 19. 3. - Birch-Pffeiferová, úprava J. V. Vítů: Sedlák Zlatodvorský; 5. 6. - A. Lokay: Kandidáti ženitby, fraška.

Spolupráce s Karlem Želenským, pravidelná představení, vlastní garderoba, spolupráce s DS ve Strašíně, česká klasika základem repertoáru, předsedou a režisérem řídící uč. Fr. Procházka (absolvoval v Praze řadu prázdninových režisérských kurzů, vedených často režisérem a hercem ND K. Želenským, který přijížděl do Žihobec na letní byt a hrával s ochotníky, i je režíroval), režie též Fr. Veselý, vzdělávací činnost.

1921 poprvé ve vlastní budově - v upraveném zámeckém skleníku, zakoupeném spolkem v rámci pozemkové reformy. Jeviště s malovanou oponou Libuše věští slávu Prahy. Proscénium zdobil nápis Slovem k srdci - srdcem k vlasti. Ochotníci měli nejen vlastní budovu, ale i bohatou garderobu odkoupenou roku 1903 od zanikající div. společnosti řed. Hanuše.
1900-1948 3-9 insc. ročně, mj. Tyl, Stroupežnický, Šamberk, Klicpera, operety, zábavné hry.
1906 valnou hromadou opět zvolen předsedou Frant. Procházka, který o prázdninách absolvoval režisérský kurz v Praze.
Členy spolku 12 žen a 25 mužů. Uvedeno 5 titulů: Fr. Ruth: Písmákova dcera, Al. Jirásek: Vojnarka, J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, T. Náhlovská: Paní představená, Züngel: Dragón v kuchyni, Vilhelmi: Mistr Bedrník a jeho chasa.
Spolek hrál na stálém jevišti, zřízeném v zámeckém sále.
1907 - Sokol ve spolupráci s DS Tyl - F. X. Svoboda: Směry života, jh. K. Želenský a manželé Volánkovi z Olomouce, v hotelu U koruny ve prospěch stavby Sokola a čítárny v Sušici.
1911 - Alois. Dostál: Od starého k mladému posvícení, veselohra. 1911 - 25. 12. - Lad. Stroupežnický: Naši furianti.
1912 - 26. 5. - R. Stříbrný: Ráno, v poledne a večer.
1913 - Ferd. Oliva: Z manželského ráje, hráno i v Dražovicích ve prospěch jejich žákovské knihovny.
1918-1948 SDO Tyl členem ÚMDOČ.
1921 - J. K.- Tyl: Paličova dcera - na počest narozenin prezidenta, v hl. rolích Vondrášková, Valenta, Kůs, Šestáková.

1939 – František Balej: Lidunka z horské paseky.

1940 - Jos. Štolba: Maloměstští diplomati, Tyl: Strakonický dudák, Krel: Piskoř: Svátek věřitelů.
1941 - M. Radoměrská: Světlo jeho očí.
Dle sborníku Ve službách Thalie spolek uvedl do roku 1943 celkem 308 her, měl 68 činných členů a 3 přispívající.


1949-1975 s přestávkami 1 insc. ročně.

1971 J. K. Tyl: Paličova dcera, uvedena u příležitosti 70. výročí založení divadelního spolku.
1972 účast v kraj. přehlídce vesnických DS ve Žluticích.
1972 F. F. Šamberk: Palackého třída 27,
1973 V. Štech: Třetí zvonění,
1975 O. Zelenka: Košilka

Za sedmdesát dva let své divadelní činnosti uvedli místní ochotníci 244 divadelních her od 121 autorů. Mezi autory divadelních her byli čeští klasici Šamberk, Tyl, Klicpera, Stroupežnický, Jirásek, Vrchlický, Kvapil a další. Zahraniční tvorbu zastupoval např. Nestroy, Goldoni, Balzac, Ostrovskij, Brandon a další
Představení žihobeckých ochotníků obohacovala kulturní život i v okolních obcích.
Spolek spolupracoval například s divadelním spolkem Kolár ve Strašíně.
Bibliografie:
POUZA, Ludvík: Divadlo mají i v obecním znaku. Klatovský deník, 9. 10. 2009.

PROCHÁZKA, Frant.: Slovem k srdci - srdcem k vlasti. K 70. výročí Divadelního spolku Tyl. In: Jubilejní sborník - Žihobce 1971. Vyd. MNV a OB, s. 25-48. kART.

SLOVEM k srdci - srdcem k vlasti. (Ochotnický divadelní soubor Tyl.) Žihobecký zpravodaj 1991, leden, s. 4.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 363. kART.

Divadlo roč. 5, únor 1907, č. 8, s. 201-202.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 13, s. 309.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 6, s. 164, č. 11, s. 289; č. 18, s. 432.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 16, 10. 6. 1912, s. 205.

Jeviště 1921, č. 11, s. 175.

České divadlo 1940, č. 4, s. 72, č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 1, s. 19.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3307, sg 30/570/2/1901, DS Tyl.

Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/111/1926, DS Tyl.

Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/4383/1941, DS Tyl.

Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1395/1942, DS Tyl.

Související Obrázky

Horažďovice, Jednota div. ochotníků, Zahradní zábava s divadelními výstupy – plakát, 1905
Žihobce, DS Tyl - opona z roku 1921, kdy byla otevřena budova divadla z upraveného zámeckého skleníku, součást výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, detail opony Libuše věštící slávu Prahy, 1921
Žihobce, DS Tyl, detail opony Libuše věštící slávu Prahy, 1921
Žihobce, DS Tyl, detail opony Libuše věštící slávu Prahy, 1921
Žihobce, DS Tyl, J. Kvapil: Sirotek, 1943, výstava Vzpomínání jednoho ochotnického spolku, 2014
Žihobce, DS Tyl, J. Kvapil: Sirotek, 1943, výstava Vzpomínání jednoho ochotnického spolku, 2014
Žihobce, DS Tyl, Jaroslav Kvapil - Sirotek, 1943, z výstavy Vzpomínání jednoho ochotnického spolku, 2014
Žihobce, DS Tyl, Královna Dagmar - plakát, 1941; exponát výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, Královna Dagmar, 1941; exponát výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, Královna Dagmar, 1941; exponát výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, Královna Dagmar, 1941; exponát výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, Královna Dagmar, v roli královny V. Šabouková, exponát výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, opona Libuše věštící slávu Prahy, 1921
Žihobce, DS Tyl, Sirotek, 1943, součást výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, Strakonický dudák, 1940, Muzeum Lamberská stezka, výstava 2014
Žihobce, DS Tyl, Strakonický dudák, 1940, součást výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, Strakonický dudák, 1940, výstava 2014
Žihobce, DS Tyl, Strakonický dudák, část účinkujících, 1940, součást výstavy k historii spolku, 2014
Žihobce, DS Tyl, Strakonický dudák, plakát 1940, součást výstavy Vzpomínání jednoho ochotnického spolku, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, foto žihobského divadla po jeho otevření 1921, součást výstavy k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, František Procházka, zakladatel souboru Tyl, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl - zahájení, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, obecní kronika, o divadle, 1926 - 1929
Žihobce, Ochotníci, Bratranec - Tatínkovy juchty - plakát, 1900
Žihobce, Ochotníci, Paličova dcera - plakát, 1900
Žihobce, principál DS Tyl Stanislav Šmucr, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii souboru, 2014
Žihobce, Tyl, Kniha plakátů
Žihobce, Tyl, Na statku a v chaloupce - plakát, 1919
Žihobce, Tyl, výstava - plakát, 2014
Žihobce, Tyl, výstava - plakát, 2014
Žihobce, Tyl, Z manželského ráje - plakát, 1913


Související Alba

Mapa působení souboru - Tyl, spolek div. ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, František Procházka, zakladatel souboru Tyl, výstava k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, Ochotníci, Paličova dcera - plakát, 1900
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, foto žihobského divadla po jeho otevření 1921, součást výstavy k historii DS Tyl, 2014
Žihobce, DS Tyl, opona Libuše věštící slávu Prahy, 1921
Žihobce, DS Tyl, detail opony Libuše věštící slávu Prahy, 1921
Žihobce, DS Tyl - opona z roku 1921, kdy byla otevřena budova divadla z upraveného zámeckého skleníku, součást výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, detail opony Libuše věštící slávu Prahy, 1921
Žihobce, DS Tyl, detail opony Libuše věštící slávu Prahy, 1921
Žihobce, DS Tyl, Strakonický dudák, 1940, součást výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, Královna Dagmar, v roli královny V. Šabouková, exponát výstavy 2014
Žihobce, DS Tyl, Sirotek, 1943, součást výstavy 2014
Žihobce, Tyl, výstava - plakát, 2014
Žihobce, principál DS Tyl Stanislav Šmucr, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii souboru, 2014
Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, výstava k historii DS Tyl - zahájení, 2014


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.