Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / Ochotnické divadlo / Spolek ochotnického divadla v Žirovnici

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1864
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1963
Působení: 186x, 1897, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1864 počátky ochotnického divadla, většinou pod vedením učitelů.
V průběhu historie střídání krizí s úspěšnými léty.
Názvy souboru Spolek ochotníků divadla v Žirovnici, Spolek divadelních ochotníků, Ochotnické divadlo.

1881 - A. H. Sokol: Farizejci, J. K. Tyl: Bankrotář, ve prospěch Národního divadla, V. Lipovský: Bodrý venkovan.
1882 - Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček obchodník, Václav Leopold Moser: Na dušičky, aneb, Modlitba na hřbitově, Eliška Pešková: Protiva.
1883 - Leopold R. Stirský: Nevěsta z obžinek, Marie Jadrná-Přibyslavská: Šíp Amorův.
1885 - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání.
1887 - Frederik Ernst Hopp: Doktora Fausta domácí čepička.

1895 25.3. sehráno divadelní představení.
1896 - František Ferdinand Šamberk: Éra Kubánkova, Václav Štech: Maloměstské tradice, Carl Laufs: Blázinec na cestách.
1897 - Karel Tůma: Zlaté péro, Na námluvách, Směry života, Kříž u potoka, Vzhůru na manévr.
1898 - Nápady, P, Armont: Sluha pánem, El. Pešková: Černý kříž v lese.
1899 - M. Balucki: Těžké ryby, Ant. Lokay:Vosí hnízdo.

1900 Pod hlavičkou Dramatický odbor Národní vzdělávací besedy připraveno Drama čtyř chudých stěn (Šubert), jež cenzura zakázala.
1902 F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, Božena Viková-Kunětická: Přítěž, Josef Štolba: Závěť.
1903 Karel Horký: Srážka vlaků, Otto Ernst Schmidt: Flaschmann vychovatel.
1904 Mrštíkové: Maryša.

1911 Alois Jirásek: Otec.
1912 - L. Archleb: Osudný manévr, 22. 9. J. Rudlofff: Vlastenci.
1913 - Ferdinand Oliva: Julinčiny vdavky.
1914 - St. Prybyszewski: Pro štěstí.
1918 Josef Skružný: Ferdinand spí.
Společně se Spolkem divadelních ochotníků táborských – Josef Jiří Kolár: Pražský žid (hra na poslední chvíli zamítnuta z důvodu epidemie Španělské chřipky).

Když se učitelem hudby v Žirovnici stal Karel Knop, založil Hudební sdružení, které se zapojilo do spolupráce se všemi spolky, zejména se spolkem ochotnického divadla.
1922 byli ochotníci hlavními aktéry vybudování přírodního divadla v zámeckém hradním příkopu.
1925 Alexandr Nikolajevič Ostrovskij: Nevolnice (společně s Intimní scénou Tábor), Karel Piskoř: Radostná událost, Karel M. Klos: To jsem sám rád.
1926 Karel Piskoř: Šťastní otcové, František Herman: Proti vlatní krvi, Jiří Balda: České děvče - srdce zlaté, Alois Jirásek: Kolébka, Mrštíkové: Maryša, Josef Císler: Ošetřovatelka.
1927 Ospalý manžel, Karel Scheinpflug: Druhé mládí, Augustin Opěla: Ondráš, aneb, Pán Lysé hory (hráno v přírodním divadle zámeckého parku), Jaroslav Průcha: O princezně Hrdopýšce (hráno v přírodním divadle zámeckého parku), Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, Karel Sabina, Vilém Blodek: V studni, Alois Jirásek: Vojnarka (hráno v přírodním divadle zámeckého parku), Antonín Bernard Bedřich Vrbský: Šofér, František Xaver Svoboda: Přes tři vrchy.
1928 Richard Branald: Pepička z malé hospůdky, Ruda Mařík: Manžel na výpomoc, Gabriela Preissová: Jaro v podzámčí (hráno v přírodním divadle zámeckého parku), P. F. Vožický: Na záletech, Alois Jirásek: Otec (hráno v přírodním divadle zámeckého parku), Richard Branald: Krajánek Holandr jde na vandr (hráno v přírodním divadle zámeckého parku), Vlasta Burian: Hajný v lese usnul, Josef Hais-Týnecký: Duše lípy (hráno v přírodním divadle zámeckého parku), Maurice Meterlinck: Stilmondský starosta, Richard Branald: Lupen a Pupen, veselí taškáři, aneb, Naši tuláci, Franz Arnold: Pan Nudle.
1929 Henry Hubert Davies: Zdravá nemocná, Richard Branald: Zahraj mi tatíčku naposled, II. díl Já dohrál píseň poslední, Eduard Šimek dle básně Svatopluka Čecha: Lešetínský kovář, Bronislav Nušič: Pustina, Josef Jiří Kolár: Pražský žid, Richard Branald: Brabčák ševce Andrýska.

1930 Richard Branald: V našem pivovaře veselé jsou tváře, Richard Branald: Naše Ančí ráda tančí, Franz Arnold: Zapovězené ovoce, Karel Piskoř: Mnich a baletka, Jean Sarment: Oči ze všech nejkrásnější, Václav Hynek: Tulák, Jan Beran, Rudolf Robl: Hastrman, Alois Jirásek: Pan Johanes.
1931 Zdeněk Gintl, Bedřich Vrbský: Lesní zěnka, Karel Čapek: Loupežník, Jiří Balda: Románek české vesničky, Josef Štolba: Závěť, Jiří Mahen: Janošík, Karel Scheinpflug: Mrak, Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, Jiří Balda: Slečna tam naproti.
1932 předsedou spolku Petr Rataj, duchovní.
1932 František David: Hledá se medium, Vilém Werner: Komediant hermelín, Pavel Rudolf: Děvčátko z hájovny, Oldřich Dubovský: Na manželské frontě klid, Oldřich Dubovský: Stréček Křópal poslancem, Karel Piskoř: Věrnost na skřipci, František Cimler: Matka Kráčmerka.
1933 předsedou spolku Valentin Cimler starosta Žirovnice, režisérem Alois Jelínek perleťář.
1933 Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman, Jaroslav Mellan: Jejich zima, Josef Kubík: Had a Eva číslo 5, Karl Schüler: Státní návladní, Karl Schüler: Strážcové spravedlnosti, Jaroslav Průcha: O matce Vlasti, František Gustav Vacek: Černí kyrysníci, Josef Skružný: Románek na horách, Pavel Rudolf: Husopaska, Jaroslav Mellan: Jejich zima, Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman, Karla Lužanská: Sojčí pero.
1934 předsedou spolku Ladislav Fišer prokurista.
1934 Josef Skružný: Emánku, kam jsi dal oči?, Ruda Nížkovský: Na Svatém kopečku, JUDr. Jaroslav Mellan: Lidská spravedlnost, Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk, Jindřich Šimon Baar: Poslední soud, Henry Hubert Davies: Zdravá nemocná, František ferdinand Šmaberk: Jedenácté přikázání.
1935 předsedou Ladislav Fišer.
1935 František Langer: Jizdní hlídka, E. Wallhrost: Jeho děvčátko, René Lagrotte: Případ Gastona Larmina, Richard Branald: Naše tchýně odzbrojuje, Richard Branald: Jak si Kačka štěstí vysloužila, Josef Rovenský a František Balej: Maryna, cikánská krasavice, Karel Piskoř: Omlazený dědeček, Vilém Werner: Právo na hřích, Jára Beneš: Ztracená varta, René Raglotte: Případ Gast. Larmina, Wallhorst(er?): Jeho děvčátko.
1936 Josef Kajetán Tyl: Jan Hus, E. Wallhrost: Dva židi se šidí, František Langer: Jízdní hlídka, Walhrost(?): Dva židi se šidí.
1937 Beneš: Ztracená varta, Josef Chlumecký, Kašpar: Zelená se zelená, Jiří Balda: Odtroubeno, Sláva Grohmannová: V tom našem kostelíčku, Josef Skružný: Lázeňská vila, Bohumír Přibyl: Ztracená varta.
1938 Jiří Hora: Moje barva červená a bílá, Richard Branald: Dragouni na vesnici, Alois Jirásek: Lucerna, Zdeněk Němeček: Most, Josef Kubík: V tomto domečku pod Emauzy, Josef Stelibský: Byli jsme a budem. Předsedou spolku Jan Doležal inspektor pojišťovny Slavie.
1939 Ruda Nížkovský: Druhá žena strýčka Bouchačky, Alois Jirásek: Otec, Tobis, Mirovský, Beneš: Na tý louce zelený, Kamil Novák: Není Zajíček jako Zajíček, Sokol-Tůma: Pasekáři, Josef Kubík: V tom domečku pod Emauzy, Zdeněk Němeček: Most, Čapkův večer.

Ani kritická léta světové války nepřerušila činnost ochotníků.
1940 předsedou J. Doležal.
1940 Olga Scheinpflugová: Hra na schovávanou, Karel Čapek: R.U.R., Otto Minařík: Zorka, Frank Tetauer: Člověk nemá jen sebe, Jindřich Svatopluk Lukas, Jaroš: Okolo rybníka, Vilém Werner: Pod stromem zapovězeným, Otto Minařík: Zorka, Vladimír Kříž: Pouťová královnička, hráno v přírodě. Předsedou Jan Doležal inspektor banky Slavia.
1941 se hrála opera Karla Sabiny, Viléma Blodka: V studni za režie Aloise Jelínka, Vendelín Josef Krýsa: Kornout, Arnold Ridley: Půlnoční vlak, Paul Vandenbergh: Hoši, dívky a psi, Adalbert Alexander Zinn, Sedláček: Sedmá nejlepší, Ruda Nížkovský: Po našem, Bedřich Stein: SMS 333, Kalivoda: Jakubův dvůr, Karel Krpata: Mistr ostrého meče.
V následujících letech se postupně ujali režie F. Svoboda, K. Brdlík.
1941 jednání o spolupráci s Národním souručenstvím.
1942 vznikl Soubor mladých při Ochotnickém divadle, předseda Jan Doležal, A. Veselý-Rožďalovský: Otčím.
1942 Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou, Olga Scheinpflugová: Okénko.
1943 předsedou Miloslav Elbl, režiséry František Svoboda a Karel Halák.
1943 Jiří Verner: Srdce na uzdě, Lída Baldová: Znamenitý dědeček, Frank Tetauer: Úsměvy a kordy, Leo Lenz: Muž se šedivými spánky.
1944 předsedou Miloslav Elbl, učitel.
1949 - SDO, Alois Jirásek: Lucerna. Účast na KP Podzim na Vysočině, Jihlava;
1949 členem Březinova okrsku ÚMDOČ v Kamenici nad Lipou.

V 50. letech soubor vedli a režírovali učitel M. Elbl, O. Malínek a J. Janžura,
jehož dcera Iva sbírala základy své pozdější profese právě u žirovnických ochotníků, podobně Milan Mach.

1954 Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně. Zájezd do Deštné.
1955 Honoré de Balzac: Evženie Grandetová. Zájezd do Deštné.
1959 Alois Jirásek: Vojnarka, jh. Jaroslav Vojata, na jehož popud nacvičili žirovničtí ochotníci.

1960 Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša.
1961 v Žirovnici hostovali další známí herci - členové Národního divadla Jaroslav Marvan, Jaroslav Vojta, Jaroslav Pešek a Vlasta Matulová.
1962 Jaroslav Janovský: Je libo cigaretu? Zájezd do Deštné.
1963 zánik Spolku ochotnického divadla ( a zpěváckého spolku).
Bibliografie:
ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 53. kART.

Thalie 1896-7, č. 19-20, s. 234, č. 22, s. 254.
Thalie 1897-8, č. 5, s. 39, č. 8, s. 64, č. 18, s. 143, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 19, s. 150.
Thalie 1899, č. 5. s. 42, č. 21, s. 167.
Divadelní listy 1900, č. 9, s. 203.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 12, s. 312.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 152.

http://www.ochotnicizirovnice.wz.cz/history.htm - VŠ110612
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Jihlava, Klicpera, ka 11, č. 83-92, plakáty
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Žirovnice
Časový rozsah: 1935-1950
Metráž: 0,53 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků v Žirovnici (1902-1951)
Archivní pomůcky: nejsou.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Počátky, archiv města, i.č. 1272, ka 296
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Žirovnice, i.č. 1058, ka 530
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Žirovnice, i.č. 891, ka 330
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i.č. 186 - 193, č. knihy 176
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr, č.knihy 124
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 734
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).
Pelhřimov, Státní okresní archiv, Žirovnice, SDO, 3 knihy, nezpracováno

Praha, Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3302/469/11, SDO 1902.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4237/1928, ODi (změna)

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Deštná, kronika města 1933–1963, snímek 83,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&doctree=1kgode&menu=3&id=1668&page=81

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1939
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1940
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1941
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla - Policejní hodina, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1943
Pelhřimov, Okresní úřad, Spolkový katastr 1900 - 1948, č.knihy 124
Tábor, Žirovnice, Spolek div. ochotníků, Pražský žid, 1918
Žirovnice, Divadelní ochotníci, povolení hry, 1881
Žirovnice, Divadelní ochotníci, pozvánka na výborovou schůzi, 1918
Žirovnice, Divadelní ochotníci, pozvánka na zkoušku, 1918
Žirovnice, Divadelní ochotníci, pozvánka na zkoušku, 1918
Žirovnice, Divadelní ochotníci, revize osvětlení, 1921
Žirovnice, Divadelní ochotníci, Španělská chřipka, 1918
Žirovnice, Divadelní ochotníci, volba funkcionářů, 1942
Žirovnice, Divadelní ochotníci, výkaz o ochotnickém představení, 1895
Žirovnice, Divadelní ochotníci, výkaz o ochotnickém představení, 1895
Žirovnice, Divadelní ochotníci, výkaz o ochotnickém představení, 1896
Žirovnice, Divadelní ochotníci, výkaz o ochotnickém představení, 1896
Žirovnice, Divadelní ochotníci, výkaz o ochotnickém představení, 1896
Žirovnice, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Žirovnice, Ochotnické divadlo, jednání o spolupráci s Národním souručenstvím, 1941
Žirovnice, Ochotnické divadlo, legitimace člena se stanovami, 1939
Žirovnice, Ochotnické divadlo, legitimace člena se stanovami, 1939
Žirovnice, Ochotnické divadlo, oznámení o valné hromadě, 1932
Žirovnice, Ochotnické divadlo, oznámení o valné hromadě, 1934
Žirovnice, Ochotnické divadlo, oznámení o valné hromadě, 1935
Žirovnice, Ochotnické divadlo, oznámení o valné hromadě, 1936
Žirovnice, Ochotnické divadlo, oznámení o valné hromadě, 1938
Žirovnice, Ochotnické divadlo, oznámení o valné hromadě, 1943
Žirovnice, Ochotnické divadlo, oznámení o valné hromadě, 1943
Žirovnice, Ochotnické divadlo, oznámení o valné hromadě, 1943
Žirovnice, Ochotnické divadlo, spolkové stanovy, 1939
Žirovnice, Ochotnické divadlo, volba funkcionářů na valné hromadě, 1933
Žirovnice, Ochotnické divadlo, volba funkcionářů na valné hromadě, 1934
Žirovnice, Ochotnické divadlo, volba funkcionářů na valné hromadě, 1937
Žirovnice, Ochotnické divadlo, volba funkcionářů na valné hromadě, 1938
Žirovnice, Ochotnické divadlo, volba funkcionářů na valné hromadě, 1940
Žirovnice, Ochotnické divadlo, volba funkcionářů na valné hromadě, 1941
Žirovnice, Ochotnické divadlo, volba funkcionářů na valné hromadě, 1944
Žirovnice, Ochotnické divadlo, vznik Souboru mladých, 1942
Žirovnice, Ochotnické divadlo, žádost o povolení hry, 1925
Žirovnice, Ochotnické divadlo, žádost o povolení valné hromady, 1942
Žirovnice, Ochotnické divadlo, žádost o povolení valné hromady, 1942
Žirovnice, SDO, divadelní knížka Měšťan Schippel, 1919
Žirovnice, SDO, Jednací protokoly, 1948 - 1950
Žirovnice, SDO, Kniha zápisů, 1935
Žirovnice, SDO, Kniha zápisů, 1940
Žirovnice, SDO, Kniha zápisů, 1941
Žirovnice, SDO, Národní socialisté, JPT, Živnostenská strana, Sokol, DTJ, Invalidé, zákaz vystupování dětí při inscenacích, 1934
Žirovnice, SDO, Pro štěstí, povolení představení, 1914
Žirovnice, SDO, tablo členů, 1908
Žirovnice, SDO, Tulácké dobrodružství, 1931
Žirovnice, Spolek div. ochotníků, Tábor, Intimní scéna, žádost o povolení hry, 1925
Žirovnice, Spolek divadelních ochotníků, Flachsmann vychovatelem, 1903
Žirovnice, Spolek divadelních ochotníků, povolení místa Na Panské, 1942
Žirovnice, Spolek divadelních ochotníků, Přítěž, 1902
Žirovnice, Spolek divadelních ochotníků, Srážka vlaků, 1903
Žirovnice, Spolek divadelních ochotníků, Závěť, 1902
Žirovnice, Štítné, Vlčetín, přehled divadelních spolků, 1943


Mapa působení souboru - SDO / Ochotnické divadlo / Spolek ochotnického divadla v Žirovnici

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žirovnice, Divadelní ochotníci, povolení hry, 1881
Žirovnice, Divadelní ochotníci, výkaz o ochotnickém představení, 1896
Žirovnice, Spolek divadelních ochotníků, Přítěž, 1902
Žirovnice, SDO, tablo členů, 1908
Žirovnice, SDO, Pro štěstí, povolení představení, 1914
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1937
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, výkaz o povolených divadelních hrách, 1938
Žirovnice, Ochotnické divadlo, spolkové stanovy, 1939
Žirovnice, hlášení policejní stanice o dělnických divadelních souborech, 1940
Žirovnice, Divadelní ochotníci, volba funkcionářů, 1942
Jihlava, Podzim na Vysočině – plakát, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, soubory Březinova okrsku, 1949