Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jirásek / Sdružení divadelních ochotníků SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1930
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1946
Působení: 193x, 194x
1930-1940 Spolek divadelních ochotníků Jirásek.
1931 přjat za člna ÚMDOČ.
1930 vznikl odštěpením od jiného lounského spolku Tyl,
1937 Jirásek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1939 získali členové spolku J. Jakubka (43 let), Václav Lehman (31), Aib. Mach (30) stříbrný odznak ÚMDOČ.

1931 - 1943 činnost doložena v SOkA Louny.
1940-1946 spolek sloučen ve Sdružení divadelních ochotníků SDO.
Bibliografie:
PAMĚTNÍ spis ke stému představení režírovanému V. Lehmanem, 1932. SOkA, Louny

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1939, s. 12. Seznam ochotníků oceněných stříbrným odznakem ÚMDOČ.


Československé divadlo 1931, č. 9, s. 141.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/4031/1930, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/6028/1935, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 404/1110/1937, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/9287/1939, SDO Alois Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1029/1941, SDO Alois Jirásek.

Státní okresní archiv Louny:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Jirásek Louny
Časový rozsah: 1931-1943
Metráž: 0,17 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: Pamětní kniha spolku obsahuje podrobný popis činnosti, obsahuje vlepované programy a plakáty, fotografie a novinové recenze, zprávy o společenské činnosti spolku, který vznikl v roce 1930 odštěpením od jiného lounského spolku \"Tyl\", jehož písemnosti jsou rovněž ve zdejším OA uloženy. Dále je zde pamětní spis ke stému představení režírovanému V. Lehmanem z r. 1932.
Archivní pomůcky
PATROVSKÁ Z.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ JIRÁSEK LOUNY, 1931 - 1943. Inventář, 2000, s. 5, ev.č. 243.
Poznámka:
V čas. Divadlo roč. 9,1910-11, č. 11, s. 289 uveden spolek - SDO Rudohořan - v Lounech, zatím jediný výskyt, vícekrát SDO Rudohořan v Lomu. Uvedena hra Sedlák křivopřísežník od Anzengrubera. Nejde o záměnu? VŠ.
Obor činnosti:
činohra
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení

Související Organizace

Mapa působení souboru - Jirásek / Sdružení divadelních ochotníků SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':