Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Šmilovský / akademický spolek / DrO nár. soc. besedy / Dědisbor

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1888
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 193x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1888–1889 hráli divadlo studenti sdružení v Akademickém spolku Šmilovský.
Spolek pořádal pro studentskou mládež přednášky, literární pořady atd., později organizoval i divadlo. Členem byl v době studií např. Václav Zima.

Uvedli např. Mahenovu Uličku odvahy, Zeyerovu Starou historii (Zimovi byla v tomto představení svěřena role paštikáře Tivelina); Schäferovy Kopřivy, večery aktovek V. Dyka, F. Šrámka, J. Mahena aj.

1924 v Nár. arch. (viz) zaznamenáno: Akademický spolek Šmilovský zanikl.
------

1900 byl (dle záznamů Jos. Smutného) založen Dramatický odbor národně socialistické besedy Šmilovský.
Hrával v hostinci U Vítků (později Bio Legie). Jeviště postavil truhlář p. Kunst, který byl zároveň režisérem souboru.
1902 František F. Šamberk: Jedenácté přikázání.
Po krátké době přestali hrát pravidelně a pořádali jen příležitostná představení v městském divadla, režíroval Josef Liebl.
1910 Matěj A. Šimáček: Svět malých lidí,
1911 Václav Štech: Habada a Jordán,
Poté odbor zanikl.

1927 obnovena činnost pod názvem Dělnický divadelní sbor, zkráceně Dědisbor.
1933 předseda Josef Sojka, optik; režisér Karel Čaj, svářeč ze Škodových závodů.
V přírodě v Kohoutce společně s baráčníky a spolkem střelců uvedli Tylova Strakonického dudáka.
Pořádali zájezdy do hraničářského území, kde dělali oslavné večírky k významným dnům strany atd.
Národně socialistická strana svému odboru vybudovala pokusné jeviště v restauraci U Černého orla.

1934 bývalí členové Akademického spolku Šmilovský sehráli Mahenovu hru Ulička odvahy (doloženo plakátem).

1936 N. F. Pogodin: Aristokrati, společné představení souborů Malá scéna, Dělnická akademie, Kolár, Dědisbor a studentského spolku Šmilovský (doloženo plakátem).
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 497–499.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán - Václav Zima, Mladá Boleslav. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 139.

SMUTNÝ, Josef: Dějiny divadla města Mladé Boleslavě. I. díl 1870–1933, II. díl 1934–1940, III. díl 1941–1943, IV. díl 1944–1945. Obsahuje záznamy o všech představeních v městském divadle, vč. společností, ochotníků, doloženo obrázky aj. dokumentací. Muzeum Mladoboleslavska A 3266. S. 54–55.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/6018/1924, Spolek akademiků Šmilovský (zánik).

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů - DNM P-4-A-243c - 2230.
Poznámka:
Vznik, zánik a prolínání spolků (div. souborů při nich působících) nelze z dochovaných záznamů a dokladů vždy přesně určit.
Obor činnosti:
činohra
Jiné2
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor víceúčelového spolku
dělnický spolek nebo odbor DTJ
skupina mládeže, studentů

Související Osobnosti

Související Obrázky

Mladá Boleslav, Malá scéna, Dělnická akademie, Dědisbor, Měšťáci – plakát, 1936
Mladá Boleslav, Malá scéna, Dělnická akademie, Kolár, Dědisbor, Šmilovský, Aristokrati – plakát, 1936
Mladá Boleslav, Šmilovský - bývalí členové, Ulička odvahy, pozvánka, 1934
Mladá Boleslav, Šmilovský, národně soc. beseda, dram. odbor – historie, členové, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 53
Mladá Boleslav, Šmilovský, národně soc. beseda, dram. odbor – historie, členové, ex Smutný Josef, Dějiny divadla města Mladé Boleslavě, s. 55


Mapa působení souboru - Šmilovský / akademický spolek / DrO nár. soc. besedy / Dědisbor

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mladá Boleslav, Malá scéna, Dělnická akademie, Kolár, Dědisbor, Šmilovský, Aristokrati – plakát, 1936