Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Gymnázium Jana Nerudy (GJN), Hellichova / SVVŠ Jana Nerudy / JSŠ

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1948
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1948 založena slavná tradice středoškolského divadla v Hellichově ulici (JSŠ Malá Strana, I. SVVŠ Jana Nerudy, Gymnázium Jana Nerudy).
Divadelní soubor GJN byl založen v roce 1948 uznávaným divadelním pedagogem Karlem Vetterem a o rok později zahájil své působení představením Antigony. Od té doby každoročně vystupuje s široký repertoárem her od již tradiční tvorby českých (např.bratři Čapkové) a zahraničních autorů (Carlo Goldoni, Agata Christie aj.) po hry moderních dramatiků (Friedrich Dürrenmatt či letos (2019) inscenovaný Václav Havel).

1950 - 21. a 22.4. - Sofoklés: Antigona, hráno v Mozarteu, aula tehdy ještě nebyla upravena. Překlad Stiebitz, režie prof. Karel Vetter, výprava Jiří Vinopal.
1950 Škola manželů,
1951 školní kaple proměněna na školní divadlo, vzniklo provizorní jeviště a 220 míst pro diváky. Od počátku duší divadla prof. K. Vetter, výtvarná spolupráce Jar. Divíšek - DS Jedenáctiletky Malá Strana.
Do 1956 14 celovečerních představení. Zah. Česká satira do 1848, večery Jana Nerudy, Boženy Němcové.

Mezníkem v historii souboru byla Shakepearova komedie Jak se vám líbí. Hra byla velkým úspěchem harmonické práce režiséra, výtvarníka a hudebního skladatele. Patřila k nejlepším inscenacím školního divadla vůbec.
1953 Dalším úspěchem byla Klicperova Potopa světa), režie prof. Vetter, v roli Honzy J. Tříska, (*1936, později významný herec – 1959-1965-ND Praha, 1965-1972 Divadlo za branou, 1974-1977 Městská div. pražská, 1977 emigrace do USA, od 90. let umělecké návrty – film i divadlo).
Mistrné provední této hříčky znamenalo postup do finále SLUT 1953, Jako nejlepší soubor ji předvedli v Realistickém divadle Zd. Nejedlého. S touto hrou a později nastudovanou starofrancouzskou fraškou Mistr Petr Pleticha provedl kroužek několik úspěšných zájezdů.

1954 - Praha, Soubor ŠS Československého svazu mládeže jedenáctiletky, František Spitzer: Broskvový květ. Zpěvy staré Číny a Broskvový květ, účast na JH 1954.
Michalkov: Pionýrský šátek, Šafránek: Růžové poupě, A. Gajdar: Timur a jeho parta, Sofoklés: Antigona, Molière: Zdravý nemocný, večer ruských klasiků, Kleist: Rozbitý džbán, starofrancouzská fraška Mistr Pan Petr Pleticha, tematické večery věnovány dílu Puškinovu, K. Čapka, Smetanovu, Beethowenovu, J. A. Komenského, Tylovu a Mozartovu.
K inscenacím pořizovali vlastní dekorace za pomoci technického a výtvarného kroužku gymnázia vedeného prof J. Divíškem.

1956 O hloupém Honzovi, Fr. Šrámek: Stříbrný vítr, Weiss: Hra o život, Majerová: Robinsonka.
1956 prof. Vetter zkoušel pohádku B. Němcové O hloupém Honzovi, týden nato náhle zemřel.

Po smrti K. Vettera se ujal vedení prof. Ladislav Novotný, dokončil s žáky nastudování Tylova Čerta na zemi, pokračoval Čapkem – RUR, Goldoniho Benátská maškaráda a Twainův zdramatizovaný Tom Savyer.
1957 ŠP - 1. ČSM JSŠ, Tyl: Čert na zemi
1957, 1961 ocenění ŠP.
1959 - Verhaeren: Filip II., přepečlivá režie L. Novotný, vkusná scéna J. Divíšek, chladné, byť technicky propracované herecké výkony překročili směrem k potřebné větší živelnosti pouze Jar. Someš jako Don Carlos, J. David jako Fray Bernardo a Věra Matějková v roli hraběnka z Clermontu.

1961 Lhář (Goldoni), režie Lad. Novotný, Klára Jerneková v roli Rosaury, Věra Matějková jako Beatrice, Jaroslav Someš jako Florindo. Účast na Šrámkově Písku 1961, představení získalo jedinou udělenou cenu ve II. kategorii – druhou.
1961 DS Jana Nerudy SVVŠ uvedl 1962 pásmo z poezie básníků Latinské Ameriky Z tvé číše, Ameriko.


1963 např. Lucerna, Děvčata (Panovová), Filip II. (Verhaeren), Alcestin návrat (Swinarski). Též Čert na zemi, RUR, Benátská maškaráda, Tom Sawyer.
Každoročně škola pořádala vlastní recitační soutěž.

1972 k oslavě 25 let práce souboru Ze života hmyzu, mj. Milena Steinmaslová.

Odtud profesionální herci herci Jan Tříska, Milan Neděla, Jaroslava Pokorná, Jaroslav Someš, Petr a Martin Štěpánkovi, Vít Olmer, Klára Jerneková, Jiří Štěpnička, Jaromír Hanzlík aj.

80. léta DS Gymnázia Jana Nerudy.
1980 Goldoni: Treperendy, Na Vánoce dlouhý noce,
1987 vedoucím DS prof. Lad. Novotný.
---
Na podzim 1995 vzniklo autorské divadlo Havranprkno (viz samostatné heslo) – literární a divadelní uskupení jako spolek studentů gymnázia v Hellichově ulici.
---
2002 Praha, Gymnázium Jana Nerudy, Bludička, ved. Jindřich Mára, účast na KP Otvírání ("spontánně vzniklé představení pro obveselení svých blízkých narazí ve "velkém světě" přeci jen na nutnost poněkud kultivovat herecké výkony a nehledat zdroj komiky například v tom, že se hrající odbourávají vlastními gagy" - Svoboda).

2004 - Gymnázium Jana Nerudy, Holé neštěstí, cimrmanovsky zaměřená hra Michala Matoly: Záskok. Účast na Pereme se s Thálií, Praha.

2005 - Gymnázium Jana Nerudy, Na 1/2 ucha, Bar u Zeleného pistolníka. Účast na Pereme se s Thálií, Praha.

2006 - Gymnázium J. Nerudy, Holé neštěstí, L. Smoljak: Hymna. Na ½ ucha, Pokoj 430 (autorské). Účast na Pereme se s Thálií, Praha.

2017 - Gymnázium J. Nerudy, Friedrich Dürrenmatt (překlad Jiří Stach): Návštěva staré dámy, r. Filip H. Härtel. Účast na Činoherní klub uvádí, Praha 27.6.2017.
http://www.cinoherniklub.cz/index.php/ck-uvadi/navseva-stare-damy.html
http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/1627

2019 - Divadelní soubor GJN, Václav Havel: Vyrozumění, r. Filip H. Härtel. Uvedeno k 70. výročí od vzniku Divadelního souboru Gymnázia Jana Nerudy. Účast na Činoherní klub uvádí 26.9.2019.
https://cinoherniklub.cz/ck-uvadi/vyrozumeni/
http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2068

2022 - Divadelní soubor Gymnázia Jana Nerudy, Luigi Pirandello: JINDŘICH IV. Premiéra 13. 10. 2022. Účast na Činoherní klub uvádí 13.10.2022.
https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2574
Bibliografie:
BENEŠ, Jiří: Šrámkův Písek a souvislosti. AS 1966, č. 5, s. 4-6.

HOKYNÁŘ, Jiří: Mladí slaví jubileum. ( DS SVVŠ Hellichova.) AS 1963, č. 3, s. 58-60.

HOŘEC, Petr - NEDĚLA, Milan: Rozpomínky. Praha, Goldstein a Goldstein 1997. 138 s.

NOVÁK, Mirek: Jak jsme začínali...šminky,múzy,osudy. Praha, Koršach 1994. 175 s.

NOVOTNÝ, L., Divíšek, J.: Naše škola a divadlo. Ochotnické divadlo 1957, č. 3, s. 54-55.

-peg-: Verhaaren na studentské scéně. Ochotnické divadlo 1960, č. 2, s. 30.

SOCHOROVSKÁ, Valerie: Mládež na píseckém jevišti. OD 1961, č. 9, s. 198, foto 3. s. obálky; OD 1961, č. 5, 3. s. obálky – foto.

SOMEŠ , Jaroslav: Informace pro MČAD. RKp. 2002.

SVOBODA, Radim: OTVÍRÁNÍ 2002 - Pražská přehlídka dětského dvadla - Karlínské spektrum 20.4.2002. Deník Dětské scény Trutnov – 2002, č. 0.

ŠTUDÁCI a kantoři hrají divadlo. AS 1972, č. 10, s. 6-7. 8 foto včetně prof. Novotného a Mileny Steinmaslové.

TŘI PRAŽSKÁ zastavení se společným refrénem MLADÍ. Podepsáno Šin (Jaroslav Šindelář). Ochotnické divadlo 1962, č. 4, s. 93.

OD 1957, č.2, s.30; č. 3, s.54 - 55; č. 7, s. 154.
OD 1962, č. 9-10, s. 213 – Z tvé číše, Ameriko.
AS 1973, č. 6, 2. s. obálky: Ze života hmyzu, 4 foto.

Související Organizace

Související Obrázky

Praha-Malá Strana, DS Gymnázia J. Nerudy, Hellichova ul., Ze života hmyzu, 1973
Praha-Malá Strana, DS Gymnázia J. Nerudy, Ze života hmyzu, 1973
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, 1980
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, 1980
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Broskvový květ, Jan Tříska, 1954
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Hellichova ul.
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Hellichova ul., Poprask na laguně
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Hellichova ul., Poprask na Laguně, 1987
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Hellichova ul., Poprask na Laguně, 1987
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Na Vánoce dlouhý noce, 1980
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, pásmo Na Vánoce dlouhý noce, 1980
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, pásmo Na Vánoce dlouhý noce, 1980
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, pásmo Na Vánoce dlouhý noce, 1980
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, profesor Novotný, 1980
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Treperendy, 1980
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Treperendy, 1981
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Treperendy, 1981
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Treperendy, 1981
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Treperendy, Svatopluk Schuler a ? (Valšuba?), 1980
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Vánoční pořad, 1981
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Vánoční pořad, 1984
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Vánoční pořad, 1984
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Vánoční pořad, 1986
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Vánoční pořad, 1986
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Vánoční pořad, 1986
Praha-Malá Strana, Gymnázium J.Nerudy, Filip II.
Vladimír Zajíc
Zajíc, Vladimír, spolupracovník DS Gymnázia Jana Nerudy, 1980


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, profesor Novotný, 1980
Praha-Malá Strana, DS Gymnázia J. Nerudy, Ze života hmyzu, 1973
Praha-Malá Strana, DS Gymnázia J. Nerudy, Hellichova ul., Ze života hmyzu, 1973
Praha-Malá Strana, Gymnázium J.Nerudy, Filip II.
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Broskvový květ, Jan Tříska, 1954
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Hellichova ul.
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Hellichova ul., Poprask na laguně
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Hellichova ul., Poprask na Laguně, 1987
Praha-Malá Strana, Gymnázium J. Nerudy, Hellichova ul., Poprask na Laguně, 1987


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.