Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Intimní scéna / Osvětová beseda / Československé státní dráhy (ČSD)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1921
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1965
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1921 se od Spolku divadelních (táborských) ochotníků Tyl oddělila skupina mladých členů , kteří toužili po modernějším jevištním projevu, a tak byla založena Intimní scéna.

Zakladateli souboru byli dr. Otto Stern, dr. Antonín Zeman, Stanislav Dvořák, Josef Zenkl a J. Blažek.
Zpočátku měla Intimní scéna 30 členů a prostor pro zkoušení a hraní nalezla v hospodě Na Přehořovce, poté ve 20.–50. letech pravidelně hrála v kině Invalidů (později Svět). Hrálo se ve dnech, kdy se nepromítalo.
Důležitou součástí činnosti Intimní scény bylo pořádání literárních večerů ( Němcová, Vrchlický, Hilbert, Kvapilová, Wolker, Machar, Neruda, Hlaváček, Dyk, Mácha aj).

V té době měla Intimní scéna ve svém středu 12 režisérů, z nichž 4 měli vysokoškolské vzdělání (lékaři a profesoři).

Z REPERTOÁRU A ČINNOSTI:
(podrobný soupis repertoáru viz Související Přílohy)

1921–1922 byl předsedou spolku Bohumil Fišer, profesor gymnázia.
1922 – Molière: Tartuffe, uvedeno v zámeckém divadle v Pacově.
1923 vznikl z podnětu Otto Findeise v rámci Ústřední matice divadelního ochotnictva československého Šmahův okrsek, jehož "duší" byli táborští ochotníci.
1923–1924 předseda spolku JUDr. Jaroslav Mollenda, advokát.
1925 předseda spolku Bedřich Formánek, prof. Zemské vyšší hospodářské školy.
1925 – Alexandr Nikolajevič Ostrovskij: Nevolnice. Hráli se Spolkem divadelních ochotníků Žirovnice.
1926–1928 předseda spolku Richard Lauda, akademický malíř.
1929 – Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák.
1929–1931 předseda spolku Josef Zenkl, úředník okresní nemocen. pojišťovny.

1930 účast na přednášce ÚMDOČ O kulturním poslání divadla (přednášel Stanislav Dvořák), v hotelu Záložna v Pelhřimově.
1931 Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou.
1932–1936 vydávali časopis Scéna s články a recenzemi význačných dramatiků.
1936 – Sofoklés: Král Oidipus, režie St. Dvořák.
1937, 1938 členem ÚMDOČ, 34 členů, vlastní jeviště, 5 představení.
Časté hostování profesionálů ( Šlemrová, Veverka, Plachý, Deyl, Štěpánek).
1939 – Emil F. Burian podle Boženy Benešové: Věra Lukášová.

1941 – výročí souboru, 7 premiér, např: Josef Barnáš: Most nejkrásnější, režie J. Blažek; Simeon Karel Macháček: Ženichové; režie Jan Kremsa. Hráno pod záštitou Národního souručenství.
1942 – v tomto roce 2 premiéry – Jan Drda: Jakož i my odpouštíme, režie M. Svidenský, uvedeno v Kině Viktoria; Emil Vachek: Prsten; režie M. Loukotka, scéna H. Němec, O. Voleman. Hráno pod záštitou Národního souručenství.
1943 se nehrálo.
1944 uvedeny 2 premiéry.
1946 – Ivan Július Barč: Matka, režie J. Blažek.
Soubor měl 80 členů.
1947 – Jiří Voskovec, Jan Werich: Osel a stín, režie J. Traxler.

1948
– František Langer: Periferie, r. F. Fury. Účast na Divadelním festivalu části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Pelhřimov.
– Konstantin Isajev, Alexandr Galič: Volá vás Tajmyr.
Soubor členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.

1945–1948 byl soubor mimořádně aktivní, uvedl 46 premiér.

1949 – Arthur Miller: Všichni moji synové; Arnaud D'Usseau: Hluboké kořeny.
V Táboře soubor Intimní scény odehrál 95 představení, na zájezdech hostoval 75x.
V režii byli nejaktivnější J. Traxler, režíroval 17x, a T. Pexa, režíroval 12x.

1952 Intimní scéna začleněna pod Osvětovou besedu (OB) a poté k Závodnímu klubu ROH ČSD (Československé státní dráhy) jako jeho dramatický odbor.

1953 – Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, režie Josef Zenkl.
1955 – William Shakespeare: Sen noci svatojánské, režie J. Traxler.
1956 – Josef K. Tyl: Kutnohorští havíři, r. Tomáš Pexa.

1956 na sklonku roku DS ČSD (dřívější Intimní scéna) oslavil 35 let existence souboru vynikajícím představením hry Michaila J. Lermontova: Maškaráda, režie Jos. Taxler, výrazně propracované herecké výkony, zvláště Josefa Zenkla jako Kazarina a E. Šitlera v roli Špiricha. Dobrá charakteristika falešných hráčů a intrikujících kariéristů. Soumarův Arbenin chce, ale nedokáže se vymanit z této společnosti. Jeho ženu Ninu hrála L. Krásová – málo propracovaný vývoj postavy, ale strhující závěr.

1957 – jako ČSD Tábor – Emil Vachek: Bidýlko. Zájezd do Sezimova Ústí.
1957 - Lermontov: Maškaráda, veršovaná hra, táborští zvládli verš formálně i obsahově; hráli Arbenin - J. Soumar, Baronesa T. Traxlerová, Nina - L. Krásová - v jejich scénách dosáhlo představení dramatických vrcholů. Účast na NP.
1957 - Jirásek: Emigrant, účast na festivalu souborů českobudějovického kraje v Táboře.

1958
– Aldo De Benedetti: Dobrou noc, Patricie, r. Jos. Traxler, sc. M. Pavlík. Hráli v městském divadle. Nejlepší v okresní soutěži. Návrh na národní přehlídku. Zájezdy. Nár. přehlídka v Kutné Hoře.
– Emil Zola: Tereza Raquinová, r. Milada Bayerová, Tomáš Pexa, hráno 5x, z toho 3x na zájezdě.
– Společně s DS ZK Elektroisola – Boris A. Lavrenev: Přelom.

1959
– Günther Weisenborn: Dva andělé vystupují, r. Bayerová, scéna Pexa, který za výpravu obdržel cenu KNV. Účast na okresní přehlídce v Sezimově Ústí.
– Deník Anny Frankové, r. Soumar, sc. M. Pavlík.
– Václav Kliment Klicpera: Potopa světa, r. Jos. Zenkl, sc. T. Pexa.
– František Kožík: Cesty žen, r. Fr. Mach, sc. M. Pavlík.
– J. Čermín(?): O koblížkovi.

1960 – Nikolaj Pogodin: Aristokrati, režie Jan Soumar, účast na 30. Jiráskově Hronově.
1961 – pásmo: Aby se mohlo svobodně žít; Karel Kyncl: Voják, režie František Mach.
Členy souboru 40 mladých lidí.
1962 – Plautus: Komedie o strašidle, režie J. Svoboda, významná osobnost souboru, výprava M. Pavlík.

1965 se Divadelní soubor železničářů (bývalá Intimní scéna) sloučil s DS Elektroizola (bývalý SDO Tyl). Soubory se sjednotily v nově přistavěném divadle a dostaly název Soubor Divadla Ivana Olbrachta, viz.
Bibliografie:
35 LET dramatického odboru ZK ROH ČSD 1921–1956. Tábor, vl. n. 1956, 12 s. KDS DON.

40 LET dramatického odboru RK ROH ČSD v Táboře. Tábor, vl. n. 1961, 2 s. KDS DON.

ALMANACH k 25. výročí založení Intimní scény v Táboře. 1921–1946. Tábor 1946, 38 s. KK, KDÚ.

DOLANSKÁ, Slávka: Staré thema a nové dluhy. Ochotnické divadlo 1957, č. 7, s. 152.

KOUBA, František: 150 let ochotnického divadla v Táboře. Tábor, DS Tábor 2007, s. 9–10,12.

PAMĚTNÍ list Intimní scény v Táboře k desetiletí (1931). Tábor, vl. n. 1931, 34 s. KK.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. (Intimní scéna 1936, Sofoklés: Král Oidipus, r. St. Dvořák; OS RK ČSD 1962, Plautus: Komedie o strašidle, r. J. Svoboda, v. M. Pavlík.).Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 100, 112.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 111. kART.

VELKÝ úspěch táborských (Maškaráda), podepsáno -en-. Ochotnické divadlo 1957, č. 1, s. 19.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.

Ochotnické divadlo 1957, č. 11, s. 263.
Ochotnické divadlo 1958, č. 1, s. 24; č. 5, s. 117; č. 6, s. 128, 140; č. 7, s. 152; č. 8, s. 182, s.189; č. 9, s. 212.
Ochotnické divadlo 1959, č. 1, s. 23; č. 6, s. 127; č. 7, s. 162.
Ochotnické divadlo 1961, č. 7, s. 167.

Scéna, list Intimní scény. Red. O. Stern. DNM: 25. 4. 1935, IV. roč., č. 2.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1193.
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1194.
Okresní úřad Jihlava, ONV Třešť 1965, Divadla, č. 1196.

Pelhřimov, Muzeum Vysočiny:
Pelhřimov příspěvková organizace, Archiv, Intimní scéna Tyl, e. j. 1, kniha č. 1–2.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Žirovnice, i.č. 891, ka 330.
Archiv města Kamenice nad Lipou, i.č. 545, ka 108.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/8230/1921, Intimní scéna.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/286/1934, Intimní scéna (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/3108/1936, Intimní scéna.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 4
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5

Tábor, Husitské muzeum, Novější dějiny:
č. i. 5608–5762 plakáty Intimní scény 192x, 193x,
neseřazeny, přesně popsány na katalogizační karty s údaji: název hry, kde kdy sehráno, popis tisku a papíru, rozměry, počet kusů.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Sezimovo Ústí, obecní kronika 1955–1959, snímek 108, 165,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=500&page=1&search=Sezimovo&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords=
Poznámka:
Činnost souboru v 50. letech a začátkem 60. let 20. stol. patrně občas prolínala s činností souboru Komunální služby/Elektroisola.
Obor činnosti:
činohra
poezie
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související Organizace

Související Obrázky

Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1948
Pelhřimov, Pelhřimovský divadelní festival – plakát, 1949
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Seznam divadelních představení, 1894 - 1845
SVOBODA, Josef, Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, režisér ochotnického souboru, 197x
Tábor, Českosl. státní dráhy společně s DS ZK Elektroisola, Přelom, 1958
Tábor, Československé stát. dráhy, Voják, 1961
Tábor, Československé státní dráhy, Aristokrati, 30. Jiráskův Hronov, 1960
Tábor, Československé státní dráhy, Emigrant, 1957
Tábor, Československé státní dráhy, Maškaráda, 1956
Tábor, DS Komunální služby(nebo Českosl. stát. dráhy?), Noc na Karlštějně, režie J. Zenkl, 1953
Tábor, Intimní scéna, časopis Scéna, obálka, 1932
Tábor, Intimní scéna, časopis Scéna, titulní str. č. 7, 1933
Tábor, Intimní scéna, Jakož i my odpouštíme – plakát, 1942
Tábor, Intimní scéna, Kutnohorští havíři, 1956
Tábor, Intimní scéna, Maškaráda, 1956
Tábor, Intimní scéna, Matka, 1946
Tábor, Intimní scéna, Měsíc nad řekou - plakát, 1931
Tábor, Intimní scéna, Měsíc nad řekou - plakát, 1931
Tábor, Intimní scéna, Most nejkrásnější, 1941
Tábor, Intimní scéna, Nora – plakát, 1924
Tábor, Intimní scéna, Osel a stín, 1947
Tábor, Intimní scéna, Pamětní list k desetiletí, 1931
Tábor, Intimní scéna, Pamětní list k desetiletí, předsedové spolku 1921–1931
Tábor, Intimní scéna, Prsten – plakát, 1942
Tábor, Intimní scéna, Strakonický dudák, 1929
Tábor, Intimní scéna, účast na II. divadelním festivalu v Pelhřimově, 1948
Tábor, Intimní scéna, Věra Lukášová, 1939
Tábor, Intimní scéna, Ženichové – plakát, 1941
Tábor, Osvětová beseda (dříve Intimní scéna), Noc na Karlštejně, 1953
Tábor, Osvětová beseda (dříve Intimní scéna), Sen noci svatojánské, 1955
Tábor, Osvětová beseda (dříve Intimní scéna), Sen noci svatojánské, 1955
Telč, Českosl. státní dráhy, pozvání pro Okresní národní výbor Třešť na divadelní představení Bidýlko, 1957


Mapa působení souboru - Intimní scéna / Osvětová beseda / Československé státní dráhy (ČSD)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
SVOBODA, Josef, Tábor, Divadlo Ivana Olbrachta, režisér ochotnického souboru, 197x
Tábor, Intimní scéna, časopis Scéna, titulní str. č. 7, 1933
Tábor, Intimní scéna, Věra Lukášová, 1939
Tábor, Intimní scéna, Most nejkrásnější, 1941
Tábor, Intimní scéna, Matka, 1946
Pelhřimov, Divadelní festival části Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, 1948
Tábor, Osvětová beseda (dříve Intimní scéna), Sen noci svatojánské, 1955
Tábor, Intimní scéna, Kutnohorští havíři, 1956


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.