Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Dělnické divadlo / Dělnická beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 189x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 191x
Působení: 190x, 191x
90. léta 19. stol. činné dělnické Divadlo skupiny kovodělníků Praha VII, na přelomu století se stalo (vedle divadla v Typografické besedě) centrem modernistických dramaturgických snah, např.
1899 - H. Ibsen: Nora.

Počátkem 20. století mělo vlastní budovu.

1903-1913 Dělnické divadlo v Praze VII, spolek pro pěstování dramatického, pěveckého a hudebního umění, převzalo dekorační fundus po zaniklém dramatickém odboru Typografické jednoty. Mezi zakladateli byli K. Weibrzahn, V. Štětka, Ant. Preis, Jiřinský, Ant. Holub, Jos. Kouša, Frant. Mrázek, Vojt. Loužecký, J. Valtr, Louisa Loužecká , Věra Rybářová, Jos. Brent, Barbora Čechová, Frant. Pařízková, Fr. Tesař, Mařánková, mnozí z nich byli významní členové zaniklé Typografické besedy (mívala kvalitní repertoár, a tím na sebe upoutala pozornost širšího obecenstva i divadelní kritiky).
Vlastní jeviště v pivovaru v Bubnech, členstvo vesměs dělnické a řemeslnické.
1903 - Lad Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, režie Jos. Kamarinský.

1904 Dramatický odbor holešovické odbočky DTJ - G. Hauptmann: Tkalci, druhé pražské uvedení dlouho zakázané hry.

1904 - Dělnické divadlo - J. Vrchlický: Rabínská moudrost, režie Václav Štětka.
1905 - Fr. Šrámek: Červen, J. Mahen: Juanův konec; V. Štech: Třetí zvonění, režie Otto Čermák, býv. režisér ND v Brně a v Olomouci. - 9. 12. -
Jar. Rudlofff: Známost z novin.

1908 - 2. 2. - Tylovy oslavy - 100. výročí narození, k této příležitosti uvedena Paličova dcera.
1908 - 23. 3. - Čestný večer dlouholeté členky souboru Louisy Loužecké, která se loučila se svou domovskou scénou, na níž hrávala parádní role, neboť byla přijata do svazku Městského divadla na Vinohradech. Tento večer hrála před přeplněným hledištěm Maryšu bratří Mrštíků. S ní se o uznání dělili Francek O. Čermáka, Vávru dobře podal ředitel spolku Jiřinský a výborný byl i Loužeckého Lízal.
1908 - 11. 10. - zahajovací představení sezony F. A. Šubert: Probuzenci.
1910 - 27. 11. - Petr Putzker a Em Klicpera: Večerní námluvy, komická opereta, a Český dobrovolník a fancouzská selka.
1911 - 15. 10. - Petr Max Malloch: Ta první láska; 29. 10. Eugen Bartoš: Ideály manželství; 5. 11. G. Ohnet: Majitel hutí; 12. 11. - Alex. Bisson: Nevěra za nevěru; 26. 11. Otto Faster: Práci čest, 3. 12. Max Petr Malloch: Dobráček.
1912 - A. Bisson: Bezejmenná, režie Vojtěch Loužecký.


1903-1913 uvedlo Dělnické divadlo 7 operetek, při nich zaměstnávalo 11členný orchestr. Nové solidní dekorace si nechali zhotovit v Petránkově ateliéru.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 82, 87, 94.

DĚJINY českého divadla III. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1977, s. 451, 454, 459; 460, 585; obr. s. 453: Budova dělnického divadla v Praze VII (Holešovice – Bubny) na počátku 20.stol.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Dělnické divadlo v Praze VII, 1903-1913, převzalo dekorační fundus po zaniklém dramatickém odboru Typografické jednoty).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 89.
-----

Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 5, s. 125.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 13, s. 311.
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 3, s. 76.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 45; č. 5, 20. 12. 1911, s. 57.
Archivy:
Praha, Národní archiv: Fond ČM 1901, i. č. 3301, sg 30/423/31, Dělnické divadlo, zal. 1906.
1634 (MČAD II, s. 276) Dělnické divadlo v holešovickém pivovaru. SA Fr. Černý.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Praha-Bubny, Dělnické divadlo, Bezejmenná - plakát, 1912
Praha-Holešovice, Bubny, Dělnické divadlo, Rabínská moudrost - plakát, 1904
Praha-Holešovice, Bubny, Dělnické divadlo, Třetí zvonění - plakát, 1905
Praha-Holešovice, Bubny, Dělnické divadlo, Václav Hrobčický z Hrobčic - plakát, 1903


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha-Holešovice, Bubny, Dělnické divadlo, Václav Hrobčický z Hrobčic - plakát, 1903
Praha-Holešovice, Bubny, Dělnické divadlo, Rabínská moudrost - plakát, 1904
Praha-Holešovice, Bubny, Dělnické divadlo, Třetí zvonění - plakát, 1905
Praha-Bubny, Dělnické divadlo, Bezejmenná - plakát, 1912