Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Občanská beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 188x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 192x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x
1880 insc, Krásná Sidonie ve prospěch umístění pamětní desky na dům, v němž trávil poslední dny Dr. Karel Sladkovský.
(Divadelní listy 1880, č.17, s. 277.)
1881 ve prospěch obnovy Národního divadla představení Černý Petr a Svéhlavost, spolek přistoupil ke sboru pro dostavení ND s příspěvkem 10 zl. ročně.
Plánováno (na r. 1882) odhalení pamětní desky Karla Sladkovského.
1896 DS Občanské besedy,
zah. Svatojánský dvůr. Hrál v hostinci Jos. Riedla,
1896 Pan strejček, Tři ženichové,
1897 Čest hasičstvu.
1898 Vojnarka (slavnostní předst. na počest 25. let činnosti zakládajícího člena F. Wáclava), Archa Noemova, Ve službě národa, Dvě vdovy, V ochraně Napoleona I. , Archa Noemova.
1899 Mlynář a jeho dítě.
1900 Staří blázni, Noc na Karlštejně,
činný do 1926.
1903 přijata za člena ÚMDOČ.
1903 Václav Hrobčický z Hrobčic.
Bibliografie:
BĚLOHLÁVEK, Edward: Dějiny jednoty divadelních ochotníků v Holoubkově od založení roku 1875 do její přeměny roku 1896 na občanskou besedu a o trvání této až do roku 1900, rkp. SOkA Rokycany

HORA, Antonín: Z historie ochotnického divadelního spolku 1874-1896, SOkA Rokycany

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 235.

Divadelní listy 1881, č. 32, s. 286.

Thalie 1897-8, č. 10, s. 80.Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138.
Thalie 1898-9, č. 11-12, s. 95, č. 17, s. 134, č. 20, s. 159, č. 22, s. 175.

Divadelní listy 1902-3, č. 20, s. 354.

Divadlo 1903, č. 3, s. 62.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/193/51, SDO 1886, 1896, změna v roce 1899 na Občanskou besedu s odborem divadelním, dámským pěvecko hudebním a tělocvičným.

Státní okresní archiv Rokycany
Název fondu (sbírky): Ochotnické divadlo Holoubkov
Časový rozsah: 1874-1975
Metráž: 0,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Ochotnické divadlo v Holoubkově do roku 1896, Občanská beseda v Holoubkově s divadelním odborem od roku 1896, Divadlo Občanské besedy v Holoubkově (1898), Spolek divadelních ochotníků v Holoubkově, Divadelní společnost Jindřicha Mošny Holoubkov
Tematický popis: Denní záznamy o činnosti, zápisy ze schůzí, spolková a úřední korespondence, spolková kronika (jednatel spolku Edward Bělohlávek: \"Dějiny jednoty divadelních ochotníků v Holoubkově od založení roku 1875 do její přeměny roku 1896 na občanskou besedu a o trvání této až do roku 1900\" - v originále z 8.9.1900 a v opisu, při originále též svazek dobových spisů: zápis z první schůze ochotníků z 19.7.1875, řády ženského a tělovýchovného odboru občanské besedy 1899, plakáty a pozvánky 1875, 1898-1905, stanovy Spolku divadelních ochotníků v Holoubkově), kronika Divadelního spolku J.Mošny z let 1959-1975 (s historií ochotnického divadla od roku 1875). Další údaje k historii spolku součástí fondu MNV Holoubkov (práce obecního kronikáře Antonína Hory \"Z historie ochotnického divadelního spolku 1874-1896\").

Související Soubory

Související Obrázky

 Holoubkov, Občanská beseda, Lapený Samsónek, F.X.Svoboda, 1908,plakát
Tichý dům


Mapa působení souboru - Občanská beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':