Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Jednota divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1909
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1936
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x
1909–1910 založena Jednota divadelních ochotníků (JDO),
předsedou zvolen Antonín Liška.

Za rok působení měl spolek již 46 členů a uvedl 12 premiér.

Od 1912 člen II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni.

1912 – Josef Štolba: Ach, ta láska – recenze v Divadle byla zakončena větou: "Tak pěkný původní kus tak hanebně zprznit, je hřích proti autoru."
1913 ve Waldekově dvoraně okrsek uspořádal soutěžní představení 3 aktovek – účastnily se JDO Doudlevce se hrou Závodiště, DrO Občansko-hospodářské besedy v Bolevci sehrál Poupě, Úhlavan z Přeštic uvedl Zvíkovského raráška.

1914 byl první režisér souboru Antonín Voves (krejčí), druhý režisér Karel Baar (čalouník).

1912–1914 uvedli 40 inscenací.

1. světová válka přerušila činnost.

1916 pokračovali v práci společně s nově vzniklým Ochotnickým (později Dramatickým) spolkem Heyduk v Doudlevcích (viz).
Nejvýraznější ochotnický soubor v Doudlevcích však byla stále Jednota divadelních ochotníků.

Od 1917 začali spolupracovat s hercem Jaroslavem Průchou.
1919 předsedou spolku Václav Liška.

1924 – František Langer: Periferie.
1929 (31. 3.) v rámci divadelního večera IV. sjezdu ÚJDDOČ – Josef Teichmann: Křižovatka.
1929 – vedle divadla uspořádali slavnostní akademie k svátku práce, ve spolupráci s PO Unie železničářů.

1933 někteří členové JDO založili Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty s názvem Drak.
1936 se Jednota div. ochotníků a DrO Drak spojily a vytvořily Dělnické divadlo Plzeň-Doudlevce, viz.
---------------------------------------------------------------


1918–1938 (od 1936 pod hlavičkou Dělnické divadlo v Plzni-Doudlevcích, viz) zaznamenáno celkem 206 inscenací,
Bibliografie:
25 LET II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni. (Autoři kapitol: Karel Tenk, Václav Tyr, Stanislav Bořík.) Plzeň, ÚMDOČ 1937.

DRÁPAL, Josef: 80 let ochotnického divadla v Plzni Doudlevcích. Plzeň, Dům kultury ROH 1991, 52 s.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 175–176.


Divadelní ochotník 1929, č. 3, s. 33, č. 6–7, s. 106; 1930, s. 55. kART.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 9, 20. 2. 1912, s. 105.

WEBOVÉ stránky Divadla Propadlo Plzeň – Historie – http://www.propadlo.ic.cz/ – 26. 8. 2019.
Archivy:
Plzeň, Archiv města Plzně:
Jednota divadelních ochotníků v Doudlevcích, inv. č. 146, ka 26. (excerp. 090803)

Související Organizace

Související Obrázky

Plzeň-Doudlevce, Jednota divadelních ochotníků, Periferie, návrh scény (Prolog) Old. Buriana
Plzeň-Doudlevce, Jednota divadelních ochotníků, spolkové razítko, s. a.


Mapa působení souboru - Jednota divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plzeň-Doudlevce, Jednota divadelních ochotníků, Periferie, návrh scény (Prolog) Old. Buriana
Plzeň-Doudlevce, Jednota divadelních ochotníků, spolkové razítko, s. a.