Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Wolker

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1928
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
1928-1949 Dělnický DS Jiří Wolker, člen SDDOČ, zal. Fr. Kubr.
Díky Kubrovi měl umělecky nejvýznamnější mezio pražskými dělnickými spolky.
Hrál v Lidovém domě, časté zájezdy do okolí.
Většinou kvalitní dramaturgie, v první pol. 30. let hry z repertoáru levicových avantgardních scén, hl. Osvobozeného divadla.
1934 pořádal Proletářský večer, na němž vystoupil s německou skupinou JPT Žižkov.
Ruská klasika a , např.
1935 Vláda temna (L. N. Tolstoj), Cizí dítě (Škvarkin),
1936 Nebylo ani groše (Ostrovskij), Balada z hadrů, Aristokrati (Pogodin),
1937 Kde vlaky nestaví (Afinogenov), 1937: Kde vlaky nestaví (A.Afinogenov), Kamenný host (v rámci Puškinova večera), Kat a blázen (V W).
1938 v Masarykově síni spolu s Besedou Neruda Jánošík (Mahen).
1939 v únoru ALexej Tolstoj: Zlatíčko, režie A. Stanislavová, výprava Karel Šturc, hráli Karel Černý, Lída Šturcová, Al. Záhořík, Ela Šmídová, A. Stanislavová, F. Provazník, Kř. Roflíková, M. Nová, L. Nejedlý, K. Láska, R. Vjáčková, K. Šturc. Hránop v Divadle Na Slupi.

Působil po celou 2. svět. v., drgie především česká a světová klasika, mj.
1940 Pygmalion (Shaw), Krása a Nekrasa (Klicpera). Do soutěže o účast na XI. JH připravena inscenace: Zeyer: Libušin hněv.
1941 Večer tříkrálový, k provedení se sdružilo 13 žižkovských OS. Za okupace též pozoruhodné pásmo Sedláci, rytíři a bohatýři ( z děl H. Sachse, L. Stroupežnického, M. J. Lermontova), Chytrák nad chytráky (Krylov), Nasredin (Mahen), Bouře (Ostrovskij), Naši furianti (Stroupežnický)., Princezna Pampeliška (Kvapil)
1943 k 15. výročí nevýrazná hra V nížině (Guimerà), 1944 v Lesním divadle v Krči Bankrotář (Tyl). H. na malém jevišti hostince U Beránků v Roháčově ul.
Člen souboru Fr. Striker umučen v Mauthausenu.
Po válce ihned obnovil, 1. představení 8. 11. 1945 Cizí dítě (Škvarkin).
Poté Pušky paní Carrarové, Stavitel chrámu (Fr. Striker).
1947 Ruští lidé (Simonov, Tovaryš Martin (Spitzer), režie Jan Martinec, 1949 na JH.
Meziválečný repertoár viz textová příloha.
Bibliografie:
BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 27, 28, 102-104, 106-113, 116-127, 130-133, 136-138, 140, 145-152, 165, 171, 1174, 176-178.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 121, 156, 381.

DĚJINY českého divadla III. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1977, s. 457; IV. díl. Praha, Academia 1983, s. 104, 331, 541.

MARTINEC, Jan: Z mistrovských let Františka Kubra. OD 1961, č. 5, s. 102-104.


PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Jiří Wolker, Dělnický dramatický spolek, 1928-1949 [PS252]).

SMRČEK, Otto: Praha podle částí. Podklad pro Místopis. Rkp. 14. s. 1999-2000. PC ART.

VOJTKOVÁ, Milena:Ve službách Thalie. In: Nová kniha o Praze 3. Praha, MILPO 1998, s. 91-92.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. OD 1961, č. 5, s. 97-101.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72; č. 10, s. 191.
České divadlo 1941, č. 1, s. 18, 19, č. 2, s. 38.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 390/5081/1928, Dělnický dramatický spolek Jiří Wolker (zal.).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 416/6787/1939. Dělnický dramatický spolek Jiří Wolker.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
DNM P-3-B-228-a C 10482

Související Organizace

Související Obrázky

Nepřítel (Pogodin)
Praha, DDOČ, Pražská dělnická divadla, představení k Jubilejnímu sjezdu DDOČ 1911-1936 - plakát, 1936
Praha-Žižkov, DS Wolker,  Zlatíčko, v Divadle Na Slupi - plakát, 1939
Praha-Žižkov, Soutěž žižkovských ochotnických spolků - plakát,1947
Praha-Žižkov, Wolker, Beseda a Neruda, Janošík - plakát, 1938
Praha-Žižkov, Wolker, Tartuffe - plakát, 1936
Spitzerova úprava uzbecké hry Parandža vmodřanském přírodním divadle Na srážce


Mapa působení souboru - Wolker

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Spitzerova úprava uzbecké hry Parandža vmodřanském přírodním divadle Na srážce
Nepřítel (Pogodin)
Praha-Žižkov, Wolker, Tartuffe - plakát, 1936