Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol, DS i LD

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1910
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1910 založen v obci Sokol.

1921 po přestavbě hornické Šlemovny otevřena sokolovna.

Představení byla provozována při různých slavnostních příležitostech.
Např.1926 při oslavě, věnované Janu Husovi a 50letému výročí založení hudebního sboru, bylo členy Sokola sehráno několik divadelních kusů – Já jsem majster seminářský, Na polském zámku, Naši furianti, Lénička z lesa, Nevěsta legionářova, Otčím, Charlotte Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatohorský a
žactvo Sokola sehrálo pohádku Červená Karkulka.

V repertoáru převažovaly frašky, operety, četné byly hry a pohádky pro děti.

Hrálo se hojně v sokolovně, nezřídka i v plenéru - často v přírodním divadle ve Vysoké.

Hlavními iniciátory kulturních akcí a divadla kromě F. Šefrny, byli ještě učitelé Vrba, Řánek, Čapek, Češka, úředníci Bambas, Blahna, Ouzký, Pečený (není určeno, zda spolupracovali jen se Sokolem a přesné časové vymezení).

Sokolové hráli divadlo i mimo jubilea a jiné společenské a politické příležitosti, a to jak divadlo činoherní, tak i loutkové.

Bohutínský kulturní život byl až do roku 1951, kdy zápisy o divadelních aktivitách končí, velmi bohatý, a to i v letech velmi nepříznivých: Např. i roku 1929, v období kruté zimy a při nedostatku uhlí, uskutečnil Sokol mj. 32 vzdělávacích proslovů, 1 přednášku, 5 programových zábav, 2 akademie, 17 představení loutkového divadla, 2 naučné filmy a 1 zahradní koncert.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 78.

ŘÍHOVÁ, O.: Informace pro MČAD dle kroniky vedené od 1923, tisků Zprávy o Bohutínu, z vyprávění pamětníků. Rkp. 1998 u V. Velemanové.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

WEBOVÉ stránky obce: www.obec-bohutin.cz
Archivy:
Obecní kronika (od 1923).

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol, DS i LD

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':