Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Šimanovský

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1899
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1899-1900 registrován Dramaticko ochotnický kroužek Šimanovský.
1904-1959 registrován Dramatický kroužek Šimanovský. (Není zřejmé, zda je mezi nimi přímá návaznost.)
1904 založen DrKr Šimanovský. Dle Táborského „jen pro okamžité ochotničení“, avšak brzy snahou několika jednotlivců započal pravidelnou, rok od roku stoupající činnost.
Prvním činem bylo zasazení desky Šimanovskému (1826-1904, vl. jm. Karel Šíma, od 1844 hrál ochotnicky divadlo na Starém Městě, 1848 angažován jako profes. herec Stavovského div., 1862 přešel do souboru PD, 1881 ND) v rodné Skřiváni u Rakovníka.
1905 Kotzebue: Zmatek nad zmatek, ve veselohře hned napoprvé zaujal svým hereckým talentem Fr. Keller. - 4. 12. – Tůma: Zlaté péro.
1906 - 7. 1. - Karel Modrava; později sehrál mj. v divadelním sále Čížkova velkorestaurantu ve prospěch Tylova fondu hru Jaroslava Havlíčka Pohádka o jaru, poté veselohra Můj Muky (Leda) – 27. 3. - frašky Můj papínek a Následky prvního manželství.

Pravidelná představení Kroužku se odehrávala na stálém jevišti v hotelu De Paris, vzhledem ke kvalitnímu výběru her i dobrému provedení získala stálý okruh návštěvnictva.

1908 - 12. 1. - Divadelní kroužek sehrál v divadelním restaurantu De Paris aktovky - Henry Gréville: Méryem (Ptáče), Jos. Štolba: Mezi umělci, K. L. Kukla: Večernice, obraz ze života pražského zákoutí; ve prospěch stavby pomníku Hany Kvapilové.
1908 - 19. 1. - valná hromada spolku.

1910 - 10. 10. - Ferd. Oliva: Železná koruna, 3aktová veselohra, hráli v sále U Čížků. Uvedení v režii Kellerově bylo pečlivé a obsazení vhodné.
1910 - 20. 11. - Josef Skružný: Ptačí mozky.

1911 - Dámský odbor spolku k jubileu Al. Jiráska uspořádal večírek s přednáškou ing. Vávry o spisovateli.
1911 - 22. 10. - Eugen Bartoš: Ideály manželství; 5. 11. - Carl Laufs: Blázinec na cestách; 19. 11. - Ferd. Oliva: Zápas o nevěstu; 17. 12. - Ant. Lokay: Nerozluční přátelé, - 25. 12. - M. A. Šimáček: Jiný vzduch, režie K. Sendler.
1912 - 14. 1. - Josef Skružný: Žabec, přiměřené upravení scén, dobrá souhra, režie Sendler; 25. 2. - v restaurantu De Paris uvedli hru B. Vikové-Kunětické Přítěž na oslavu 10letého jubilea zakládajícího člena-komika Gustava Jaroše, v níž oslavenec vystoupil v roli dědečka Kajlíka, režie K. Sendler; 24. 3. - J. Šmaha: Zlato, komedie, režie K. Sendler; 7. 4. - E. Hegner: Bratranci, donedávna zakázané drama, r. Sendler.
1912 - 13. 10. - J. Ruth: Jindřich Urban, drama z pražského života, r. K. Sendler.

1920 Šimanovský uvedl v sále Řemeslnicko-živn. besedy pražské - v listopadu Scheipflug: Mrak; 2. 12. - Štolbovy Staré hříchy, Hlavatého Na vysoké stráni

Od poloviny 20. let hrál též v Divadle Na Slupi.

1931 - Franz Arnold a Ernst Bach: Španělská muška, režie Arnoldová
1932 - Pes a kočka (Schäller). Dramatická beseda Šimanovský (Není to Šimanovký - ČOB na Žižkově? - nejasné.VŠ)
1933 - prosinec - Karel Piškoř: Komedie plná otců, režie V. Kamarád - Dramatický kroužek Šimanovský, Nusle, člen TOO.
1934 - Vilém Verner: Lázně Zázračná voda, režie Karel Sendler - Dramatický kroužek Šimanovský, Nusle, člen TOO.
1935 - Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, režie V. Kamarád. Lízal J. Vondra, Lízalka K. Snopková, Maryša E. Arnoldová, Francek F. Příhoda.
1936 - Vilém Skoch: Naše babička, v roli Marie Paulinové E. Arnoldová
1936 - Josef Kubík: Královnička, režie Václav Kamarád, hráno v Divadle Na Slupi.
1936 - J. Valenta: Život je boj, režie E. Arnoldová, hráno v Divadle Na Slupi. Člen Tylovy obce ochotnické.
1936 - Miroslav Balka: Za hokynářským krámem, režie V. Kamarád, téže v roli Pokorného, veřejného sluhy, dále hráli V. Karbusická, M. Čermáková, J. Fousková, F. Puchmelter, E. Arnoldová, L. Čermák, A. Jindráková, K. Kohl.
1937 - L. Stroupežnický: Naši furianti, režie V. Kamarád.
1937 - Josef Hais Týnecký: Na roklanské myslivně, režie Václav Kamarád

1942 - F. X. Svoboda: Poslední muž, režie a scéna Fr. Příhoda.

1943 - květen - V. Werner: Srdce na uzdě, režie Kamarád.

Svou hereckou dráhu zde začínali Sláva Lipnický (Lublaňské div.), Méngr (člen Východočeské společnosti), Červený (býv. člen Uranie), Gebertové (Plzeňské div.),též spisovatel a redaktor Nár. listů Karel Tůma.
Bibliografie:
NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Praha, Academia 1988, s. 487-488.

PRAŽSKÉ spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Sest. Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač. Documenta Pragensia Monographia, vol. 6. Praha, Scriptorium 1998. 744 s. Kap. XI. Ochotnické, čtenářské a zábavní, s. 229-265 (Šimanovský, Dramaticko-ochotnický kroužek v Praze, 1899-1900 [PS235],
Šimanovský, Dramatický kroužek, 1904-1959 [PS236]- není jasné, zda mezi nimi existuje přímá návaznost).

SMRČEK, Ota: Slovník amatérských divadelních souborů v Praze. Rkp. pro MČAD 1998. PC ART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. (Šimanovský zal 1904.) Praha, ÚMDOČ 1931, s. 89-90.
---

Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 7, s. 166.
Divadlo roč. 4, 1905-1906, č. 10, s. 234.
Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 1, s. 32, č. 2, s. 62.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 212.
Divadlo roč. 8, 1909-1910, č. 2, s. 56.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 6, s. 55.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 2, s. 16.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 19; č. 4, s. 45; č. 7, 20. 1. 1912, s. 77; č. 9, 20. 2. 1912, s. 105; č. 10, 5. 3. 1912, s. 123; č. 12, 5. 4. 1912, s. 152; č. 15, 20. 5. 1912, s. 190.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 18. 11. 1920, č. 46, s. 528.

Ochotnické divadlo 1932, č. 4(?), 3. str. ob.
Archivy:
A hl. města Prahy: Kroužek Šimanovský, 1904-1919. Ev. č. pomůcky 27.


Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
DNM P-3-B-228-d C 29884; DNM P-3-B-228-s C 30034; DNM P-3-B-227-k C 9654; DNM P-6-A-280-j C 13780; DNM P-6-A-280-i C 13757; DNM P-6-A-280-l C 13801; DNM P-3-B-227-k C 9646; DNM P-6-A-280-g C 13702; DNM P-3-B-227-L C 9733; DNM P-3-B-228-e C 29954;

Související Organizace

Související Obrázky

Divadlo Na Slupi, Milostpánova komorná - plakát, 1928
Praha, DK Šimanovský, Život je boj - plakát, v Divadle Na Slupi, 1936
Praha, Dkr Šimanovský, Za hokynářským krámem, v Divadle Na Slupi - plakát, 1936
Praha, Šimanovský, Kornout - plakát, 1941
Praha, Šimanovský, Lucerna - plakát, 1938
Praha, Šimanovský, Maryša - plakát, 1940
Praha, Šimanovský, Na roklanské myslivně - plakát, v Divadle Na Slupi, 1937
Praha, Šimanovský, Šesté poschodí - plakát, 1941
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 20.V. do 4.VI. 1943 - plakát, 1943
Praha-Nové Město, Divadlo Na Slupi, Pořad her od 7.XI. do 22.XI. 1942 - plakát, 1942
Praha-Nové Město, Dramatický kroužek Šimanovský, Maryša - plakát, v Divadle Na Slupi, 1935
Praha-Nusle, Dramatický kroužek Šimanovský, Naše babička - plakát, v Divadle Na Slupi, 1936
Praha-Nusle, Dramatický kroužek Šimanovský, Španělská muška - plakát, v Divadle Na Slupi, 1931
Praha-Nusle, Šimanovský, Dramatický kroužek, Komedie plná otců - plakát, v Divadle Na Slupi, 1933
Praha-Nusle, Šimanovský, Dramatický kroužek, Lázně Zázračná voda - plakát, v Divadle Na Slupi, 1934
Praha-Nusle, Šimanovský, Naši furianti - plakát, v Divadle Na Slupi, 1937
Skřivaň, Šimanovský,  pamětní deska ve Skřivani


Mapa působení souboru - Šimanovský

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha, Šimanovský, Kornout - plakát, 1941
Praha, Šimanovský, Šesté poschodí - plakát, 1941
Praha, Šimanovský, Maryša - plakát, 1940
Divadlo Na Slupi, Milostpánova komorná - plakát, 1928
Praha, Šimanovský, Lucerna - plakát, 1938
Skřivaň, Šimanovský,  pamětní deska ve Skřivani


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.