Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1990
Působení: 191x, 192x, 193x, 194x, 195x,198x, 199x
Oficiálně DrO Sokola zal. 1919.
DrO Sokola nadále pořádal představení. Majetek od Družstva divadelních ochotníků (Podhoráku).

Repertoár např. Václav Hrobčický z Hrobčic.
1927 Na letním bytě, na Střelnici jako divadlo v přírodě (střelnice součástí zámecké obory).
1930 - 20. 6. V noci v 0.30 hod. došlo z nezjištěných příčin k požáru v hostinci U Labutě. Veškeré ochotnické zařízení shořelo nebo bylo tak poškozeno, že bylo k nepotřebě.
V té době se dokončovala sokolovna, v níž se budovalo jeviště o rozměrech 10x9x6m s propadlištěm, kruhový horizont, šatny, skladiště aj. Celkový náklad na zařízení jeviště dosahoval cca 15 000 Kč a stejnou částku si vyžádalo zřízení moderního osvětlení.
Dramatický odbor musel vynaložit mnoho úsilí, aby přesvědčil vedení Sokola, že divadelní zařízení má být realizováno.

Po nedobrovolné pětiměsíční přestávce ochotníci zahájili činnost v nové sokolovně, svém novém sídle.
26.10. a 28.10. - k slavnostnímu otevření sokolovny Fr. A. Schuberta Jan Výrava. Divadelní hra na novém a dobře vybaveném jevišti návštěvníky ohromila.
Velikost jeviště dovolila uvádění výpravných operet.
1932 první opereta Branald: Muzikanti z české vesnice, také veselohry, např. Obrácení Ferdyše Pištory, dramata, silvestrovské večery.
Hráli i v okolí, např. v Černé Hoře, kde byl také velmi aktivní div. odbor Sokola.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1941 činnost zastavena, do konce 2. svět. v. několik představení pod SK.

1945 DrO Sokola obnovil činnost, Červený mlýn, Kolíne, Kolíne, Okénko, Noc na Karlštejně, Hrátky s čertem, Perly panny Serafinky, Otec svého syna, Grand hotel Nevada ad.

Činnost DrO Sokola znovu povolena až 1951.
1960 Taková láska (Kohout), uvedeno na Divadelním festivalu v Boskovicích.
V 2. polovině 80. lete vedoucím DKr Sokola Jan Škrobánek, herec, dramaturg, režisér, autor pásem, organizátor.

1988 Divadelní soubor TJ Sokol Lysice, 31 členů, vedoucí Jan Škrobánek, zasloužilým ochotníkem Miloslav Macků, režisér Gustav Krahuklec, choreografka Růžena Paděrová, výtvarník Petr Polický, zvukař Josef Dvořáček, osvětlovač Rudolf Kubíček.

Účast v okresní přehlídce nejlepších kolektivů.

Koncem 90. let 20. století DS Sokol pod novým názvem KLYH (Klub lysických herců), viz.
Bibliografie:
HEJL, Emil - PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. Blansko, OKS 1986, s. 66-76.

JURÁK, Miloslav: O lysických ochotnících a jejich přátelích. Ochotnické divadlo 1960, č. 6, s. 121.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 470, 471.

ŠKROBÁNEK: Divadelní festival ochotnických souborů Boskovice (Škrobánek). Ochotnické divadlo 1960 č. 8, s. 190.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':