Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Pokrok

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1863
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1941
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x,, 192x, 193x, 194x
První divadelní ochotnický spolek Pokrok ve Vídni.
1863 založen, zpočátku deklamační večírky, poté pokles aktivity
1868 založena ochotnická skupina, přes odpor výboru uvedena jednoaktovka Byl v Paříži. Spolek měl 115 členů, vedoucí div. odboru Václav Krása. Po 3 měsíce hrál spolek každou neděli. Koncem roku uvedli hry - R. Benedix: Za živa mrtví manželé a Braniboři v Čechách - žert od Schikanedra v 1 jednání.
1869 - 10. 1. - E. A. Görner: Vychovatel v čepci - k dobrému výsledka přispěla především sl. Marie Gaigrová a p. Kunft co vychovatel;
1869 - 17. 1. - A. Görner: Černý Petr, Ant. Palát: Kousek aliance, G. Putlitz: Politika v lese.

1872 - J. K. Tyl: Paličova dcera.
1873 tři představení pro dobročinný účel v Theater in der Josephstadt. Ch. Brich-Pfeifferová: Diblík, Sedlák Zlatodvorský, Klicpera: Lhář a jeho rod
1873-78 členem souboru byl Petr Rada , student malířské akademii ve Vídní, přiležitostně zde i režíroval.

1875 Změna názvu na První divadelní ochotnický spolek Pokrok, časté změny působiště
1871 Bídníci (Hugo)
1872 Úklady a láska (Schiller), jinak spíš lehčí repertoár (frašky, obrazy ze života).

80 léta 19. století Bozděch, Stroupežnický, Tyl, Šamberk, Jeřábek
1881 Ve prospěch Národního divadla uspořádána pěvecko-deklamační zábava a představení veselohry Při piketu.
1881 zde Karel Šicner s hercem Rozštlapilem režíroval Kolárovu Žižkovu smrt na oslavu otevření Národního divadla.
1881 - Emanuel Bozděch: Baron Goertz a Z doby kotillionů, E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, L´Arronge: Dobročinné paní.
Spolek působil na adrese V. Hundsthurmerstrasse 13.

1883 patnácté výročí vzniku; v uplynulém období od r. 1882 sehráno 30 představení, mj. J. J. Stankovský: Žebráci za účinkování rež. smíchovského divadla J. Šmahy; V. M. Mrázek: Svůj k svému; F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání a Josef Kajetán Tyl; J. K. Tyl: Strakonický dudák, Paní Marjánka, matka pluku, Spanilá Savojanka, Jiříkovo vidění; Lad. Stroupežnický: V ochraně Napoleona I., A. H. Sokol: Steperka; F. V. Jeřábek: Veselohra, Ant. Lokay: Brouček; M. Balucki: Těžké ryby, Příbuzní; Dumas: Osudná sázka; Kneisel: Ďáblova dcera, Enner: Dva sirotci.
Režiséři Stropnický a Siener, opakovaně chválen neúnavný a obětavý nápověda K Čihák ("... který sice nikdy na jevišti nevystoupil, zato ale tím více pod jevištěm působil...", DL).
1883 - Gustav Eim: Páni doktoři, režie Fröhlich.
1886 - 28. 3. - představení ve prospěch českých akademiků ve Vídni - K. Zalewski: Ostrouhali a Lad. Stroupežnický: Paní mincmiostrová, režie obou her p. Vojna.
1887 - Wilhelmi: Jeden z nás musí se oženit, František Ferdinand Šamberk: Blázinec v prvním poschodí, Alex Elx: On nežárlí.
1888 premiérové uvedení Bozděchových Dobrodruhů, výjimečně nastudována Blodkova opera V studni (spolu s pěveckým odborem Slovanské Besedy)
1889 - Jos. Štolba: Vodní družstvo.
od 1889 hrál spolek i v najatých divadelních sálech, předtím v hostincích.

1890 - Al. Jirásek: Vojnarka.
1892 - F. X. Svoboda: Směry života.
1895 ve zvláštním prohlášení spolku stanoven nový cíl: estetická příprava pro chystané stálé české vídeňské divadlo (oproti národně uvědomovací, sdružovací a zábavní funkci z minulých let); J. Štolba: Peníze;
1895 - zájezd do Prahy u příležitosti Národopisné výstavy, sehrány Svobodovy Směry života ve vinohradském Národním domě.

1896 - J. Hilbert: Vina, Po proudu, Rud. Kneisel: Farář a jeho kostelník, Treptow: Naši záletníci, Štolba: Vodní družstvo, G. Preisová: Její pastorkyňa, Ant. Lokay: Archa Noemova, Fr. Ruth: Ideal, J. Štolba: Peníze, E. Grangé: Pokuta muže.
1896-7 v 35. sezoně uvedeno 18 div. představení, z toho 15 původních českých textů, 2 slovanské, 1 německá. "Pokrok má ve Vídni důležitý národní význam a ze stanoviska divadleního je průkopníkem budoucímu stálému českému divadlu ve Vídni." (Thalie).

1897 - Václav Štech: Zlatý déšť, L. Stroupežnický: Zkažená krev, Bož. Viková-Kunětická: V jařmu, M. A. Šimáček: Jiný vzduch, pohostinské vystoupení Jakuba Seiferta, ve prospěch Českého domu ve Vídni. L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1897 - G. Moser, F. Schönthan: Naše ženy - v hl. rolích Himmelsdorferová, Huňka, Volfová, Werner.
Mezi umělci, Námluvy, Bohatá holka, Následky prvního manželství. Hru řídil pan Huňka. Období XXXV, hra 6, Žluté péro, Rozpustilé holky ve škole. Opuštěný, Starší závazky, Vřele milovaný Celimare, Olymp, Konkursy pana notáře.
Představení Peníze (Štolba) na poslední chvíli zrušeno, divadlo vypovědělo smlouvu "z obavy předmožnými demonstracemi následkem vzrušujících politických událostí. Událost ta dobře ilustruje těžké postavení vídeňských českých spolků a je nám jen novým poučením, jak odmítavě v každém ohledu dovedou se k nám zachovati Němci." (Thalie).
1897 předseda Jan Himmelsdorfer, režiséři J. Hruška, K. Šlambor.

1898 Pomluva. Hru řídil pan Šlambor. Období XXXV, hra 7, Ohnivá země (Štech), Bludička (Kvapil), Dva světy (Ladecký), Gazdina roba (Preissová), Rozklad (Svoboda), Myška (Pailleron), Na letním bytě (Štolba), Majitel huti ( Ohnet), Jedenácté přikázání (Šamberk), Kontrolor spacích vagonů (Bisson), Velkostatkář (Šubert), Magdalena (Starý), Paní majorka (Spažinský), Paličova dcera (k oslavě 90. výročí narození J. K. Tyla) - režie Huňka, Staří mladí, Bohatá holka, Ohnivá země (Štech), Dva světy (Ladecký), Maryša (Mrštíkové), Bez lásky (Ladecký), Gazdina roba, Rozklad, Myška.
1898 předseda Jan Himmelsdorfer. Získány nové prostory na I. Johanesgase 4, sál moderně upravený, pojal 400 návštěvníků.

1899 - Jan Ladecký: Bez lásky, D. Przybyszewska: Hřích.
1899 Předsedou zvolen opět Himmelsdorfer.
zájezd do Hradce Králové; Ženy otrokyně, Paní majorka.
1899 - 1900 uvedeno: Majitel hutí, Slavomam (Pippich), Utopený manžel (Ruth), Hřích (Abel), Okovy (Scribe), Krásná ženuška (Balucki), Tajný kabinet (přel. Kühnel), Bez lásky (Ladecký), Palackého třída č. 27 (Šamberk), Vina (Hilbert), Zajíc (Mjasnický), Maryša (Mrštíkové), Skryté štěstí (Sudermann), Bisson: Kontrolor spacích vagonů; rež. Huňka, Nióba (Paultonové); rež. Verner. Hlavní režiséři Huňka, Verner, přední herci: Pippich, Šlambor, dr. Holeček, Zeithammer, Šefelín, Drazský, Kebrdle, Huňková, Součková, Himmelsdorferová. Tašková, Jarušková, Sedláčková, Vacková, Cyprienna (Sardou), Ženy otrokyně, Třetí zvonění (Štech), Magdalena, Manžel ze šetrnosti (Abrahamowitz, Ruskowský, překl. Schwab-Polabský), Směry života, Paní majorka (obě představení též na zájezdu v Hradci Králové) , Slavomam, Utopený manžel, Okovy, Krásná ženuška, Tajný kabinet, Palackého třída číslo 27, Jedenácté přikázání.
1899 spolek se přestěhoval na novou adresu, I. Johanesgasse 4, leč: "Uzavírajíce smlouvu, nezbavili jsme se obav do vrtkavé budoucnosti. " (Thalie 1899).

1900 - Langmann: Bartoš Tuřanský, drama; Fr. Ruth: Bouře v zátiší, J. Hibert: Vina; I. Mjasnickij: Zajíc; Mrštíkové: Maryša.

1900 Po ostrých nacionalistických útocích vídeňského tisku (Ostdeutsche Rundschau, Deutsche Zeitung) nebyla spolku prodloužena nájemní smlouva v blízkosti Korutanské tř. a soubor byl nucen najmout nové prostory - malý sál hudební společnosti (Kleiner Musikvereinssaal); náklady za 14 představení v sezoně tak výrazně vzrostly.
1901 zájezd do Tábora.
1902 Světa pán v županu, Karel Havlíček Borovský, Rozpustilý nápad, Taťana Repina, Chléb z milosti.

1903 - 25. a 26. 4. - Oslavy čtyřicetileté činnosti spolku . Čas. Divadlo zveřejnil v č. 1 - 3 tabló s fotografiemi předních členů (bez uvedení jmen) a v dalších číslech (3 an.) vracel se též k historii spolku. K jubileu vyšel rovněž "Památník" - sborník statí a obr. Autoři mj. F. A. Šubert, V. Jedlička, J. Štolba, K. Pippich,
uv. Olymp, Žárlivá, Podskalák, Vosí hnízdo, Šťastný člověk., Ztracení, Karikatury (Kisielewski), První klient (Ruth) - na památku nedávno zemřelého autora. Cena života.
Jubileum 40 let činnosti, k té příležitosti uvedeno Ztracení (Šimáček), jh. Eduard Vojan, Arturova lest.
1904 Oblaka (Kvapil); zájezd do Prahy na oslavu 40 let působení spolku, v karlínském Variété uvedeny hry Cyprienna (Sardou), Závrať (Hladík) a Návrat (Želenský), představení Návratu provázela bouře v hledišti vyvolaná sociálními demokraty, Zázraky magnetismu. Pohostinské vystoupení v Praze: Cyprienna, Závrať, Návrat. (k vystoupení zveřejněn rozsáhlý profil spolku v Divadle 1904, č. 15.) Kladné hodnocení pražských představení.
1905 Šmaha: Zlato, režie Robert Rezek. Plakát s vyobrazením medailí Národopisné výstavy českoslovanské v Praze. Období XXXXIII, hra 3.
1905 - 12. 11. - L. Suchý: Sláva. – 19. 11. – aktovky - Stroupežnický: Zkažená krev, Štolba: Zloděj, Čechov – Medvěd. - 3. 12. F. A. Šubert: Drama čtyř chudých stěn, 26. 12. - Sehrána fraška Tajný kabinet. Na 7. 1. 1906 slíbena původní Hermannova veselohra Dobrodinci.
1906 – 7. 1. – Fr. Herman: Dobrodinci; 21. 1. Jos. Štolba: Zapovězené ovoce, veselohra.
1906 jako 14. představení sehrál tříaktovou komedii od Bluma a Toché Nervosní ženy v překladu Frýdově za režie R. Rezka.
Vídeňský Pokrok ve své 43. sezoně sehrál řadu zdařilých představení – Výkony jednotlivců sladěny vždy v harmonický celek za pečlivé režie pánů J. Dvorského, Srba a Rezka.
1906 - září - dosavadní správce a režisér divadla Ladislav Srb přeložen do Prahy, nástupcem Gürtler.
1906 - 30. 9. - Pokrok ve Vídni připomněl 50. výročí Tylovy smrti při zahajovacím představení sezony uvedením Paličovy dcery. Režie R. Rezek.
1906 - 17. 10. - Ant. Lokay: Brouček, veselohra, 27. 10. - Macháček: Ženichové, veselohra ve 3 jedn., dále B. Viková-Kunětická: Holčička, dram. studie, jednoaktovka;
1906 - 25. 11. - O. Walter a L. Stein: Obětní beránek, žert ve 3 jedn.

1907 - 17. 2. Wlodzimierz Perzyňski: Lehkomyslná sestra, režie Robert Rezek, z účinkujících výborným pojetím vynikali manžeké Huňkovi, pí Bezděková, pánové Pšíkal a Rudolf. 17. 3. - F. X. Svoboda: Fialka, veselohra.
1909 zájezd do Písku.1909 - J. Štolba: Mořská panna.
1909 - 7. 3. - F. X. Svoboda: Podvrácený dub, dále uvedl hry J. Vrchlický: Svědek, F. X. Svoboda: Poupě, J. Vrchlický: Závěť Lukavického pána.

1911 soubor získal stálou scénu v Českém domě; Morálka paní Dulské (Zapolská).
1912 - 28. 9. - Vídeňský Pokrok zahájil v Divadelní dvoraně Českého domu na Fleischmarktu podzimní sezonu Šubertovým dramatem Drama čtyř chudých stěn, režie Hůrka. Zahajovací představení se velmi podařilo, jeho herci jsou vyspělí ochotníci, kteří se stále zdokonalují k dobré souhře.
1912 - 1. 12. - Jar. Hilbert: Pěst (O Boha), drama ve 3 jednáních
1915 - W. Somerset Maugham: Královská výsost, H. Bahr: Koncert.

1920 - Loupežník (Čapek) - velký úspěch představení, muselo být mimořádně opakováno.

1930 Naši furianti. Na oslava 40leté herecké a režisérské činnosti J. Huňky, r. Josef Huňka
M. D. Rettigová, r. J. Huňka, Maryša, ve dvoraně Českého domu, k 80. nar. TGM, r. M. Zeithammer
1934 Láska je problém ožehavý(V.Werner), r. Jos. Huňka
1936 Slavná žena (Synek), jh. Baja Lubinská, r. J. Merganc.
Živý nebožtík (Petrovič), r. J. Merganc
1937 Maminčiny starosti (F.X.Svoboda), r. J. Merganc, Pec (Snížek), r. Jar. Novák, Pudřenky (Grmela), r. F. Kula, Bílá nemoc (K.Čapek), r. J.Merganc, Veřejný nepřítel (Tetauer), r. J.Merganc.
1938 Z. Němeček: Most, r. J. Merganc; Jar. Žák: Škola základ života, r. Jos. Huňka;Tetauer Svět, který stvoříš, r. Josef Huška.

1940 Revisor(Gogol), r. Jindra Merganc, Příklady táhnou (Vachek), r. J. Merganc,Člověk nemá jen sebe (Tetauer), r. Jar. Brožák
1941 - Vilém Werner: Červený mlýn, r. Jindra Merganc, U pokladny stál (J.Verner), r. Jar. Brožák.
Bibliografie:
DĚJINY českého divadla III. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1977, s. 200, 492, 526-527. Obr. DČD/III. s. 529: Dekorace k představení Maryši od A. a V. Mrštíků. Ochotnický spolek Pokrok ve Vídni, 1912.
Obr. DČD/III. s. 197, 199: Plakát představení českých krajanů ve Vídni.

Obr. DČD/III. s. 529, 527: Dekorace k představení Maryši od A. a V. Mrštíků. Ochotnický spolek Pokrok ve Vídni, 1912.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Tableau členů prvního divadelního spolku Pokrok ve Vídni. Následné uložení exponátů nezjištěno.

PAMÁTNÍK vydaný v r. 1903 k oslavě 4Oletého jubilea prvního divadelního ochotnického spolku Pokrok ve Vídni. Uspoř. Václav Jedlička. Vídeň, Pokrok 1903. Mkd, NK kopie Obr.:Tit.list kART

PAMĚTNÍ list vydaný k oslavě padesátiletého jubilea a Prvního divadelního spolku Pokrok ve Vídni. Vídeň, Pokrok 1913. KK Vídeň.

VALEŠ, Vlasta: Die wiener Tschechen, einst und jetzt: eine Einführung in Geschichte und Gegenwart der tschechischen Volksgruppe in Wien. Scriptorium: 2004.
---
Česká Thalie 1869, roč. III, č. 2, 15. 1. 1869, s. 15.

Besedník 1872, r. 1, č. 1, s. 16. NK
Divadelní listy 1881, č. 39, s. 342.
Divadelní listy 1883, č. 30, s. 255.

Moravská orlice 28. 3. 1886.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 2, s. 25, č 3, s. 44, č.11-12, s. 149, č. 14, s. 177, č. 15, s. 192, č. 16, s. 204, č. 17-18. s. 219, č. 19-20, s. 234, 236, č. 22, s. 254.
Thalie 1897-8, č. 2, s. 14, č. 13, s. 104, č. 14-15, s. 118, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 142,143, č. 19-20, s. 160, č. 21, s. 176, č. 23, s. 183, č. 24, s. 187,88.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 4, s. 31, č. 5, s. 40, č. 8, s. 61, č. 9-10, s. 79, č. 11-12, s. 94, č. 15, s. 120, č. 18, s. 144, č. 19, s. 151, č. 20, s. 159, č. 21, s. 168, č. 22, s. 174, č. 23, s. 184, č. 24, s. 188.
Thalie 1899-1900, č. 1, s. 6; č. 2, s. 14, č. 3, s. 22, č. 4, s. 33, č. 8, s. 66. V č. 10, s. 82-83, č. 11-12, s. 98 a 1č. 3-14, s. 113 publikován rozsáhlý článek na pokračování o činnosti a problémech spolku, č. 13-14, s. 114, č. 15-16, s. 131, č. 18-19, s. 148-9, č. 20, s. 159, č. 22, s. 175.

Divadelní listy 1900, č. 4, s. 77, č. 5, s. 102, č. 6, s. 125, č. 7, s. 149, 150 - zde rozsáhlejší hodnotící čl. o činnosti souboru pod titl. Listy z Vídně), č. 8, s. 175, č. 9, s. 203, č. 12, s. 276, č. 18, s. 407, č. 20, s. 445.
Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 2, s. 36, č. 3, s. 56, č. 4, s. 72, č. 5, s. 92, č. 6, s. 108, č. 7, s. 128, č. 8, s. 144, č. 9, s. 164, č. 10, s. 180, č. 11, s. 199, 200, č. 12, s. 216, č. 13, s. 234, č. 16, s. 269, č. 19, s. 344-5.

Divadlo 1903, č. 1, s. 18 příl., č. 3, str. 66-7; a další čísla,
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291, č. 14, s. 315, č. 15, s. 335, č. 16, s. 362.
Divadlo roč. 4, 1905-1906, č. 7, s. 167, č. 9, s. 213.
Divadlo, roč. 4, 1905-1906, č. 5, s. 125;
Divadlo 1905/06, č. 3., s. 80; č. 5
Divadlo roč 5., 1906-07, č. 10, s. 241.
Divadlo roč. 12, 1913-1914, č. 1, s. 22.
Lidové noviny 8. 3. 1907.

Jeviště 1921, č. 1, s. 15.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 38

Praha, Náprstkovo M, A krajanské knihovny:
18/4; 18/10; 18/11; 32/1
Zpracoval Jiří Valenta 2005.
Několik souborů recenzí divadelních představení 1893 –1940 (neuspořádáno)
soupis her 1932-1938, rkp. 1 list

Praha, Divadelní oddělení Národního muzea:
diplom F.A.Šubertovi
č.inv. 15062/34, lok.č. P - S 3

odznak 1863 (z rodiny Jana Rajského, ochotníka ze Žižkova)
č.inv. 666/62, lok.č. P - S 1 - E a

---
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Lidové noviny 1907, pro DČAD červenec 2014. Moravská orlice 1886, pro DČAD srpen 2015.

Související Pojmy

Související Obrázky

 Rakousko, Vídeň I, Pokrok,  U pokladny stál - plakát, 1941
 Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Bílá nemoc
 Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Jubileum 40 let činnosti
 Rakousko, Vídeň I, Pokrok, M. D. Rettigová - plakát, 1930
 Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Maminčiny starosti - plakát, 1937
 Rakousko, Vídeň I, spolek Pokrok, soupis her 1932-1938, rkp. 1 list
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
Rakousko, Vídeň  I, Pokrok, soupis her 1932-1938, rkp. 2.s
Rakousko, Vídeň I, Pokrok,  Revizor - plakát, 1940
Rakousko, Vídeň I, Pokrok,  Svět, který stvoříš - plakát, 1938
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Červený mlýn
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Člověk nemá jen sebe - plakát, 1940
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Dívka v kvítí,1903
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Láska je problém ožehavý - plakát, 1934
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Maloměstští diplomati (období XXVI, představení 1) - plakát, 1888
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Maryša - plakát, 1930
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Mezi umělci, Námluvy, Následky prvního manželství - plakát, 1897
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Most - plakát, 1938
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Naši furianti - plakát, 1930
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Paličova dcera - plakát, 1898
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Pec - plakát, 1940
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Pomluva - plakát, 1898
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Příklady táhnou - plakát, 1937
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Pudřenky - plakát, 1937
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Škola základ života - plakát, 1938
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Slavná žena - plakát, 1936
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Veřejný nepřítel
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Živý nebožtík - plakát , 1936
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Zlato - plakát, 1905
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Ztracení - plakát, 1903
Vídeň, Pokrok, Jeden z nás musí se oženit - Blázinec v prvním poschodí - On nežárlí - plakát, 1887
Vídeň, Pokrok, Josef Huňka, režisér - portrét, 1930
Vídeň, Pokrok, Jubileum 40 let činnosti - plakát, 1903
Vídeň, Pokrok, Maryša, scéna, 1912
Vídeň, Pokrok, Naši furianti - plakát, 1902
Vídeň, Pokrok, Naši furianti - plakát, 1930
Vídeň, Pokrok, Oblaka - plakát, 1904
Vídeň, Pokrok, Provolání k zahájení sezóny - plakát, 1894
Vídeň, Pokrok, původ odznaku v NM, 1863
Vídeň, Pokrok, Svůj k svému (rok XXI, období XV, představení 1) - plakát, 1882
Vídeň, Pokrok, Telegram - Maloměstské tradice - Dynamit (období XXVI, představení 4) - plakát, 1888
Vídeň, Pokrok, Vikomte z Letoriérů(období XXV, představení 7) - plakát, 1888


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1893
 Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Bílá nemoc
Rakousko, Vídeň I, Pokrok,  Revizor - plakát, 1940
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Škola základ života - plakát, 1938
 Rakousko, Vídeň I, Pokrok,  U pokladny stál - plakát, 1941
Vídeň, Pokrok, Vikomte z Letoriérů(období XXV, představení 7) - plakát, 1888
Vídeň, Pokrok, Telegram - Maloměstské tradice - Dynamit (období XXVI, představení 4) - plakát, 1888
Vídeň, Pokrok, Svůj k svému (rok XXI, období XV, představení 1) - plakát, 1882
Rakousko, Vídeň I, Pokrok, Maloměstští diplomati (období XXVI, představení 1) - plakát, 1888