Databáze českého amatérského divadla

Texty: Protokol OB Radnický dráček 2008

P r o t o k o l o průběhu a výsledcích
zpč. oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti RADNICKÝ DRÁČEK 2008

Místo konání: Kulturní dům „U růže“ v Radnicích
Datum konání: 10. – 11.května 2008
Vyhlašovatel: Zpč. Svaz českých divadelních ochotníků Plzeň
Pořadatelé: Spolek divadelních ochotníků v Radnicích
Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni
Divadelní studio D 3, občanské sdružení, Karlovy Vary

Odborná porota: Marie Caltová, dramaturg DJKT Plzeň
Miloš Stránský, člen DJKT v Plzni
Jaroslav Kodeš, režisér

Tajemnice poroty. Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO


Průběh a výsledky přehlídky:

Sobota 10.května 2008:

10,00 Divadelní soubor Propadlo Plzeň
Dagmar Marovičová na motivy Jaroslava Schiebla
O čertu a loupežnících – z pověstí plzeňských
Režie Dagmar Marovičová


14,00 Divadelní soubor M M Hranice
Vratislav Mikan st.
To už stačí, Kleofáši
Režie Vratislav Mikan st.

15,10 Divadelní soubor Na posledních chvíli ZUŠ Ostrov
Scénář Soubor Na poslední chvíli
Ostrovské pověsti
Režie Lucie Veličková

18,00 Divadelní studio D 3, občanské sdružení, Karlovy Vary
Jan Drda
Hrátky s čertem
Režie Anna Ratajská

Neděle 11.května 2008

10,00 Studio Divadla Dagmar a Pedagogické školy Karlovy Vary
Na motivy pohádky Arkadije Gajdara Čuk a Gek zpracovali
Madlenka a František Hniličkovi
G e k a Č u k
Režie Madlenka a František Hniličkovi


Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestná uznání za herecké výkony:

Katce Černé za ztvárnění postavy Dorky v inscenaci O čertu a loupežnících
Divadelní soubor Propadlo Plzeň


Lucii Krajčové za ztvárnění postavy Teofila v inscenaci Hrátky s čertem
Divadelní studio D 3, občanského sdružení, Karlovy Vary


Magdalené Hniličkové za ztvárnění postavy Geka v inscenaci Gek a Čuk
Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary a Pedagogické školy Karlovy Vary


Františku Hniličkovi za ztvárnění postavy Čuka v inscenaci Gek a Čuk
Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary a Pedagogické školy Karlovy Vary

Čestné uznání

Anně Ratajské za dramaturgickou úpravu hry Jana Drdy Hrátky s čertem,
Divadelní studio D 3, občanské sdružení, Karlovy Vary

Ceny za herecké výkony

Vratislavu Mikanovi st. za ztvárnění postavy Kleofáše v inscenaci To už stačí, Kleofáši
Divadelní soubor M M Hranice


Michalu Nechutnému za ztvárnění postavy Honzy v inscenaci To už stačí, Kleofáši
Divadelní soubor M M Hranice


Tomáši Braunreiterovi za ztvárnění postavy Luciuse v inscenaci Hrátky s čertem
Divadelní studio D 3, občanské sdružení, Karlovy Vary


Jiřímu Hniličkovi za ztvárnění postavy Solferna v inscenaci Hrátky s čertem
Divadelní studio D 3, občanské sdružení, Karlovy Vary

Cenu za kolektivní herecký výkon

Divadelnímu souboru Na posledních chvíli ZUŠ Ostrov inscenaci Ostrovské pověsti

Cenu za scénografii

Jiřímu Hniličkovi v inscenaci Hrátky s čertem
Divadelní studio D 3, občanského sdružení, Karlovy Vary

Cenu J.Vyčichla za režii

Lucii Veličkové v inscenaci Ostrovské pověsti
Divadelní soubor Na poslední chvíli ZUŠ Ostrov


H l a v n í c e n u p ř e h l í d k y

Divadelnímu souboru Na poslední chvíli ZUŠ Ostrov za inscenaci Ostrovské pověsti


Na národní přehlídku POPELKA RAKOVNÍK 2008 doporučena na prvním místě inscenace

Divadelního souboru M M Hranice To už stačí, Kleofáši


doporučena na druhém místě inscenace

Studia Divadla Dagmar Karlovy Vary a Pedagogické školy Karlovy Vary

Gek a Čuk


nominována inscenace

Divadelního souboru Na poslední chvíli ZUŠ Ostrov

Ostrovské pověsti


Na jednání programové rady Národní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti POPELKA 2008

bude tuto zpč oblastní přehlídku zastupovat Jaroslav Kodeš.


Zpč oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje a Města Radnice.


V Radnicích dne 11.května 2008.


Zpracoval: Vlastimil Ondráček

Ve spolupráci s tajemnicí odborné poroty Hanou Šikovou.Místopředseda zpč.SČDO:

Vlastimil O n d r á č e k
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':