Databáze českého amatérského divadla

Texty: Opavská Rolnička - KP LD 2009

Loutkové divadlo Střediska volného času Opava

PROPOZICE
regionální přehlídky amatérských loutkářských souborů
OPAVSKÁ ROLNIČKA
…………………………………………………………..………..…………………………………….

Termín: 27.- 29.3. 2009

Místo: Loutkové divadlo Střediska volného času Opava,
Husova 17

Charakter přehlídky: Postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim 2009.

Účast: Divadelní soubory, které se zabývají amatérským loutkářstvím ve všech jeho formách a projevech.

Harmonogram přehlídky : Bude zaslán po obdržení závazných přihlášek.

Hodnocení: - Odborná porota – složení:
Luděk Richter – režisér, divadelní teoretik
Zdeněk Pavlíček – herec Divadla loutek Ostrava
Mgr. Sylva Pracná – odborná pracovnice v oblasti divadelní vědy
- Rozborové semináře.

Doplňkový program: Besedy a setkání amatérských loutkářů, konfrontace výsledků práce, výměna zkušeností.

Způsob výběru na LCH:
PROGRAM Loutkářské Chrudimi se skládá z těchto částí:

1. Hlavní program, složený z inscenací nominovaných a doporučených porotami postupových přehlídek. O jeho konkrétní podobě rozhoduje programová rada jmenovaná festivalovým výborem. Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné; včetně pořadí náhradních inscenací.
2. Doprovodný program, který může obsahovat divadelní i nedivadelní produkci a vhodně doplní hlavní program:
 Okno loutkářům dokořán.
 Inscenace nebo krátké výstupy, které byly jako zajímavé doporučeny lektorským sborem nebo nezávislým odborníkem z některých jiných amatérských loutkářských přehlídek (např. Loutkářské letnice v Rakovníku a Přerově, Raškovy Louny apod.).
 Inscenace nebo krátké výstupy, s nimiž se přihlásí soubory nebo jednotlivci sami.
 Inspirativní program, kterým může být jakákoliv loutkářská i neloutkářská inscenace amatérského i profesionálního souboru inspirativního charakteru.
 Doplňkový program, jako je např. úvodní „Štrůdlování“, odpolední koncerty a další akce vhodně dramaturgicky doplňující hlavní náplň přehlídky.

HLAVNÍ PROGRAM
Inscenace (souboru či jednotlivce) se může zúčastnit hlavního programu LCH pokud:
• Bude vytvořena amatérským souborem. To znamená, že účinkující
▪ nejsou absolventy některé z akreditovaných divadelních škol (netýká se ZUŠ)
▪ případně jejich hlavní osobní příjmy nepochází z divadelní činnosti. Spolupráci profesionálů v ostatních oborech (jako je výprava, hudba, režie apod.) je potřeba zvážit individuálně, ale není v zásadě překážkou.
Zvážení těchto skutečností a rozhodnutí je na pořadateli postupové přehlídky. Konečné rozhodnutí náleží programové radě.
• Bude nominována nebo doporučena odbornou porotou některé postupové přehlídky. (Viz příloha)
• Bude doporučena odbornou porotou jiné oborové postupové přehlídky (jde zejména o postupové přehlídky Dětská scéna, Mladá scéna nebo Šrámkův Písek, a to za podmínky, že inscenace koresponduje s koncepcí LCH).
• Bude následně přijata programovou radou LCH.

Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky, která je postupovou pro příslušnou LCH. Pokud ovšem nebyla tato inscenace porotou postupové přehlídky na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soubor o účast na LCH pokusit v příštích letech znovu.

Poroty loutkářských postupových přehlídek mohou do hlavního programu nominovat jednu a doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí, pokud budou splněny tyto podmínky:
 Postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory se třemi různými inscenacemi.
 Všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo, člen odborné poroty LCH nebo lektor seminářů LCH apod.).
Členem těchto porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní.
 Návrh je dodán, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky.
Bližší informace www.nipos-mk.cz

Finanční náklady: Pořadatel nehradí divadelním souborům žádné náklady spojené s účastí na přehlídce.

Informace: Jana Vondálová, 553 615 609, 604 558 428

Přihlášky: zasílejte na adresu: Loutkové divadlo SVČ Opava
Husova 17, 746 01 Opava
E-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz

Termín: 28. února 2008


Zpracovala: Jana Vondálová Jaroslava Poláková, ředitelka SVČ Opava

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':