Databáze českého amatérského divadla

Texty: Sobotka: Z www stránek v roce 2004 www.splav.cz odkaz My a Šrámkova sobotka

Obsahem této stránky je "stručná historie proměn a forem časopisu Splav!", pokud by to snad nebylo zřejmé z řádků, které se na ní vyskytují. Takže pokud ráčíte hledat něco jiného, tak to hledejte někde jinde.

rok nula
Historie časopisu Splav! (což není nic jiného, než zkratka pro Sobotecký Pravidelný Lehce Avantgardní Věstník) se začíná psát v roce 1999, kdy poprvé na začátku prázdnin přijíždíme do Sobotky

klikni pro fotogalerii
nikoliv proto, že je to tam bezva, ale protože se chystáme vydávat festivalový časopis. V kapse máme pomyslný zvací dopis od Hany "Velké Matky" Kofránkové a v hlavě sposutu naivních představ o vydávání časopisu. Redakce čítá sedm lidí (Josef, Veronika, Hubert, Zuzana, shaga, Hadži, Tomáš) a až na Tomáše jsme ubytováni v prostorách dětské knihovny na náměstí. Tamtéž je umístěna i redakce sama. Časopis vychází obvykle každý den, v rozsahu osmi až dvanácti stran standardního formátu (tj. A4 přehnutá na výšku). Celá redakce si poprvé užívá nepřenositelné zkušenosti z frenetického šílenství vydávání festivalové tiskoviny, které se pak bude rok co rok opakovat. Vstup na festivalovou scénu se, i přes značné komplikace technologicko - personálního rázu, zdařil celkem úspěšně. V to počítaje i sprostý telefonát a nadávání do rejžkovců ze strany jistého hostujícího divadla :)
O letošní Šrámkově Sobotce byl každý den vydáván časopis Splav!, který vzbudil mírnou nevoli některých účastníků zejména pro svobodné vyjadřování kritiky.
(server jicinsko.cz)

rok jedna
Hned další prázdniny, roku 2000, si redakce notně polepší a je ubytována v objektu bývalé továrny DIAS, která se rozkládá (obrazně i doslovně) na kraji Sobotky, pod loveckým zámečkem Humprecht.
klikni pro fotogalerii
Vzhledem k tomuto luxusnímu ubytování se stylizuje(me) do role dělníků umění a jednotliví redaktoři jsou vídáni, jak kráčí Sobotkou oděni do různobarevných montérek s nápisem Splav! Rozloha továrních hal, v nichž jsme ubytováni, je relativně obrovská a tak je nás tentokrát o něco víc, konkrétně třináct (Josef, Veronika, Hubert, Zuzana, shaga, Hadži, Tomáš, Filip, Danda, Jelizaveta, Petra, Alena a v brance Arnošt). Vzhledem k možnosti provozujeme poprvé filmový klub, v prostorách bývalé brusírny. Snímky jako Killer nebo Barbarella záhy znechutily široké spektrum filmových příznivců. Bylo však možno spatřit i Ejzenštejnovu Stávku s živým doprovodem Jiřího Šlupky Svěráka.
V další hale (tuším že slévárenské) proběhla výstava Hubertových fotografií, v brusírně pak kreseb Petra Štefka. Splav! je tentokrát výtvarně laděn do stylu "historických období" a u příležitosti čtvrtečního, socialisticko-realisticky laděného čísla vyjdou Splav!y dva, jeden oficiální a druhý undergroundový.
Dovedou docela klidně spojit program ŠS s programem protialkoholní léčebny. Vedle zasvěcených recenzí uveřejní starý inzerát, či úryvek z kroniky Brigády socialistické práce.
(server jicinsko.cz)

rok dva
Rok 2001. Tentokrát Splav! dostal jako redakci přidělenu místnost bývalé hasičské klubovny v těsné blízkosti Šrámkova domu. Redakce je ubytována přímo ve Šrámkově domě a čítá patnáct členů
klikni pro fotogalerii
(Josef, Veronika, Hubert, Zuzana, shaga, Hadži, Tomáš, Filip, Danda, Blanka, Lomoz, Honza, Arnošt, Jaroslav a Honza-civilkář). Poprvé je představen prostor Tomášem zrenovovaného divadla Solnice (kam se přemístí i projekce filmového klubu), na veřejných záchodcích a Humprechtu jsou výstavy Huberta a jeho přátel, Splav! má na svědomí výběr přednášejících. Časopis má na tento rok jako jednotící linku nastaveno bulvární zabarvení titulních stran a úvodních článků (Cyril a Metoděj už spolu nechoděj, S pérem za mřížemi apod.), za kterýžto přístup je často podroben sžíravé kritice. A to i z vlastních řad :)
Více jak dvě třetiny všech akcí byly dobrovolně zorganizovány volným sdružením Splav!, což v závěrečném slovu jednoznačně vyzdvihl i starosta Sobotky Petr Hejn.
(server jicinsko.cz)

rok tři
Počtvrté se s prvním dnem festivalu Šrámkova Sobotka objevil roku 2002 i časopis Splav!. Tentokrát bez výrazné primární stylizace (která během týdne vykrystalizovala do téměř bulvárních titulků na obalech jednotlivých čísel: Magistr nebo loupežník aj.),
klikni pro fotogalerii
zato však v nebývale tučném vydání (každé číslo mělo nejméně 16 stran). Redakce byla usídlena v celkem příjemných prostorách závodu Agrochov (nad poštou), kde dostala k dispozici celé tři místnosti. Do nich se všech patnáct členů redakce víceméně bez problémů naskládalo (Josef, Veronika, Hubert, Zuzana, shaga, Lomoz, Jaroslav, Tereza, crudo, Hadži, Tomáš, Filip, Arnošt, Asfalt a Honza-civilkář). Vzhledem k obsáhlosti vydávané tiskoviny se Splav! omezil takřka výhradně na tvorbu této. Jedinými bočními aktivitami zůstal filmový klub v divadle Solnice a odpolední diskusní klub na zahradě Šrámkova domu. Tento byl z boku zavlažován novou vymožeností Šrámkovy Sobotky: festivalovou hospodou. Ďábelský Štěpán Peroutka v okně, které ještě loni vedlo do redakce Splav!u byl, jak vyšlo později najevo, nezapomenutelným zážitkem pro řadu účastníků Šrámkovy Sobotky.

Související Přehlídky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':