Databáze českého amatérského divadla

Texty: Poniklá, návrh nové opony, Tomáš Hájek, Mariana Paldusová, 2009

Návrh nové opony
Tuláček bojující
http://kolar.ponikla.cz/?page=clanek-opony-tulacek

Malovaná opona, toť rodinné stříbro hrdých divadelních spolků, nejcennější klenot jejich papírového a plátěného světa, objekt nejvyšší pýchy a péče, po duši hladící skvost!
Toho si byli velmi dobře vědomi i naši ponikelští divadelní předchůdci, kteří si v minulých letech pořídili pravděpodobně čtyři různé opony! Nedochovala se však, žel, ani jediná z nich (poslední lehla popelem při požáru sálu U Holubců roku 1952). Od té doby u nás tedy žádný luzný výjev nepotěší diváka netrpělivě čekajícího na třetí zvonění…
Proto byla před třemi lety na těchto stránkách vyhlášena soutěž o nejlepší návrh nové malované ponikelské opony. A hle – na oslavách 145 let od založení našeho spolku jsme široké veřejnosti představili vítězný návrh. Nežli si ho detailně popíšeme, musíme si udělat kratičký výlet do ponikelské historie:
Píše se bouřný rok 1866! Rakouské císařství je napadeno agresivním Pruskem, rozhoří se krvavá prusko-rakouská válka. Nepřátelský postup, který tragicky vyvrcholí u Hradce Králové, směřuje mimo jiné i přes Poniklou.

Naše ves, jak jest obecně známo, je lůnem nejryzejších charakterů, nezdolných odvážných horalů. Jedním z nich byl i Tuláček řečený Mladčů, který se onoho osudného roku rozhodl bít se za vlast a císaře. Sám se hodlal postavit vojsku a střílet na prušáky z Havlíčkova kopce. Jak však praví historický pramen, bylo dalšími přihlížejícími střele zabráněno! (Patrně se jednalo o přespolní přihlížející, kteří se báli, že by byla prusy v odplatě vypálena i jejich ves - jinak si to zkrátka nelze vysvětlit!!!)

Tuláček tedy nevystřelil, a válku v náš prospěch zvrátit nemohl. Místo obdivu, oslavných ód a soch na vysokých piedestalech zbyl jen posměch, nepochopení, opovržení…

Naštěstí však mezi námi jsou i tací, kteří dokáží ocenit Tuláčkovo vlastenecké hrdinství. Proto byla roku 2002 založena učená společnost „Matice Tuláčkova“, která si vytkla za cíl propagaci a rehabilitaci zneuznaného „ponikelského Achilla“. A právě z iniciativy osvíceného jednatele a pokladníka Matice Tuláčkovy - Tomáše Hájka - vznikl ideový návrh nové opony.

Prvý ideový návrh (Tomáš Hájek) -
1, Tuláček – vyobrazen jako hrdina se zalícenou zbraní, as 55 let stár, svalnaté šlachovité postavy, odhodlaného, přesto dobrosrdečného, výrazu, plnovousem zdobený. Od pušky se (navzdory historické skutečnosti) vznáší obláček dýmu, což je zásadní pokorná, omluvná a oslavná satisfakce našemu hrdinovi! Alespoň na oponě může vystřelit a prokázat svoji neomezenou titánskou statečnost!!!
2, Několik zbabělých občanů – pokřivené výrazy malosti a přízemnosti.
3, Pohled na západní Krkonoše: Lysá hora, Kotel, Zlaté návrší.
4, Poniklá roku 1866 – jasně rozeznatelný kostel, staré divadlo a několik chalup. Přes Poniklou táhne pruské vojsko – v detailu patrný generál na koni, na něhož Tuláček střílí.
5, Znak Čech – dvouocasý lev s korunkou
6, Znak Poniklé - rumpál


Aby se však mohl neumělý črt přetavit v reprezentativní návrh, bylo třeba nalézti umělce schopného i ochotného. A tu náhoda nabídla spolupráci s paní Marianou Paldusovou z Jilemnice! Začala tedy série konzultací, upřesňování a vlastní tvůrčí iniciativy. Níže vizte, jak postupně získávala opona svoji definitivní podobu:

návrh nové opony, kterou namalovala paní Mariana Paldusová

studie postav, budov, ponikelského údolí a zbraně

Zatím je opona rozměru A1 (již tak vhodná pro loutkové divadlo), časem však třeba doroste do dospělých rozměrů! Marianě Paldusové přeuctivě děkujeme!!!

Dne 14. 6. 2009 sepsal
osvícený jednatel a pokladník Matice Tuláčkovy
Tomáš Hájek.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':