Databáze českého amatérského divadla

Texty: Poniklá, Oslavy 145 let ponikelského ochotničení, ex www Tomáš Hájek

Oslavy 145 let ponikelského ochotničení
http://kolar.ponikla.cz/?page=clanek-145-TH

Předposlední květnový víkend se naše ponikelské údolíčko zalilo duchem divadla. Třídenní oslavy 145 let od založení nejstaršího ponikelského spolku byly ohlédnutím za slavnou historií i ukázkou současného škádlení múz.

Připomeňme si alespoň ve zkratce program, který DS J.J. Kolár při TJ Sokol Poniklá pro své věrné schystal:

V pátek 22. května jsme vernisáží zahájili dvě výstavy. Z miletínského Muzea českého amatérského divadla jsme měli zapůjčenu putovní expozici o malovaných oponách. Reprodukce nejkrásnějších malovaných opon pohladily po duši vnímavé návštěvníky a umožnily přehlédnout a porovnat rozmanité variace obrazů na nich zachycených. Od prostého zachycení rodné návsi po pestrá alegorická uskupení, od mlhou zastřené mytologie po doložené historické výjevy, od práce malířů pokojů po díla věhlasných mistrů štětce. O zpestření se postaraly i dvě opravdové malované opony (přívlacká „Libuše věštící“ a jestřabské „Hradčany“). Třešničkou na dortu pak bylo odhalení návrhu nové ponikelské opony „Tuláček bojující“, který namalovala slovutná paní Mariana Paldusová z Jilemnice.

Výstava Malované opony - Klikněte pro větší obrázek Vernisáž výstav - Klikněte pro větší obrázek Rozohněný Tomáš Hájek odhaluje návrh nové opony, kterou namalovala paní Mariana Paldusová - Klikněte pro větší obrázek Jestřabská opona - Klikněte pro větší obrázek Přívlacká opona - Klikněte pro větší obrázek Nová ponikelská opona Tuláček bojující - Klikněte pro větší obrázek

(fotografie pro tento článek pořídili Hanka Němcová, Míla Kavánová, Iva Havlová a Petr Plichta)

O historii ponikelského ochotničení jsme připravili výstavku "Ponikelské obcování s múzou" zahrnující pět velkých informačních tabulí, na nichž jsou podle jednotlivých témat dokumentovány peripetie na mnohdy klopotné cestě k potlesku v běhu věků. Témata, která panely podrobně dokumentují jsou: Thaliiny chrámy (kde si povídáme o místech, kde a kdy se v Poniklé divadlo hrávalo, a nahlížíme podrobněji na osudy sálu U Holubců), Sedm generací herců a diváků (zde se zaměřujeme zejména na mnohdy výstřední chování našich předků na jevišti i v hledišti a na fotogalerii sledujeme výjevy ze slavných her), Papírový a plátěný svět (je povídáním zejména o prvopočátcích divadla, kdy bylo třeba vybudovat fundus, poodkrývá historii ponikelských opon a zdůrazňuje i smutnější kapitoly zmaru pracně získaných rekvizit a kostýmů), Repertoár v běhu věků (provádí čtenáře spolkovou knihovnou, ukazuje staré plakáty a představuje více než čtyři stovky doložených her – z celkového odhadovaného počtu sedmi set premiér), Divadlo za našich prapra… (poodhaluje ne vždy snadnou cestu k inscenaci v dobách minulých – bez reprodukčních zařízení, automobilů, zato ale s cenzurou, ovšem i věrným a lačným divákem). Výstavka byla také doplněna ukázkami historických kostýmů, kulis a líčidel. (Připravil ji za četného přispění ochotných pamětníků Tomáš Hájek a graficky ji velmi vkusně upravila Soňa Fišerová - elektronickou verzi výstavních panelů chystáme ke zveřejnění…) Obě výstavy se těšily značnému zájmu návštěvníků a i v následujících dvou dnech si expozice přišla shlédnout pěkná řádka hostí.


Výstavka Ponikelské obcování s múzou - Klikněte pro větší obrázek Výstavka Ponikelské obcování s múzou - Klikněte pro větší obrázek Výstavka Ponikelské obcování s múzou - Klikněte pro větší obrázek

Vyvrcholením letité snahy poskládat střípky rozbitého zrcadla historie a shlédnout v něm naše divadelní prapředky se stal večer při svíčce na předvídatelné téma „145 let ponikelského ochotničení“. Zaplněný sál ZD vyslechl nejprve povídání Tomáše Hájka o starší historii (1864 – 1952) doplněné promítáním četných fotografií a animovaných filmů dokumentujících klíčové okamžiky nejstarších ponikelských ochotnických dějin. Na „objevení“ kinematografických pokladů nese hlavní podíl ctěný pan Tomáš Malík. Za ochotné pomoci umělců z publika byla také inscenována jedna z úsměvných příhod ponikelského jeviště prvé republiky a také jsme si sehráli kousek starobylé hry „Krakonoš aneb Srdce z kamene“ – a to i s replikami, které c.a k. úřady ponikelským roku 1881 nepovolily provozovat!!! Nesmírně milým překvapením byla druhá polovina večera, kdy se četní pamětníci velmi ochotně rozhovořili o svých radostech i strázních s ochotnickým jevištěm. Navzájem se dokázali hecovat k vypravování nejkomičtějších historek a tak bylo věru velmi veselo. Milým slovem nás takto potěšili mimo jiné František Kaván, Eliška Janatová , Oldřich Peterka, Václav Hájek, Josef Zemánek, Pavlína A. Holubcová a další… V družné debatě pak návštěvníci poseděli vlastně až do soboty!


Večer při svíčce - Tomáš Hájek o nejstarší historii - Klikněte pro větší obrázek Večer při svíčce - animovaný film - Klikněte pro větší obrázek Večer při svíčce - Tomáš Hájek povídá o cenzuře - Klikněte pro větší obrázek Večer při svíčce - František Kaván vzpomíná na jednu z prvních rolí (na fotografii stojí druhý zprava - hihi!) - Klikněte pro větší obrázek Večer při svíčce - Oldřich Peterka vzpomíná na Ženichy, které režíroval roku 1981 - Klikněte pro větší obrázek Večer při svíčce - Oldřich Peterka vzpomíná na Ďábelské klíče, které režíroval roku 1982 - Klikněte pro větší obrázek

Sobotní dopoledne 23. května jsme věnovali turistickému pochodu „Po stopách Thalie“, který nás provedl po místech, která byla v minulosti poctěna polibkem múz. Počasí se zdařilo a účast předčila všechna očekávání! Více než 70 zúčastnivších se doslova vyvedlo z míry i průvodčího na naší zapadlé železnici, protože takový nával náš motoráček často nezažívá. Však také během našeho kratičkého přesunu z Poniklé na výchozí bod pochodu nestihly ani ČD zužitkovat takový nápor cestujících a zdaleka ne všechny se podařilo obsloužit – zkasírovat… Z železniční zastávky Hradsko vedly naše kroky tunelem a přes viadukt na prvé zastavení – lesem dnes již zarostlý přírodní amfiteátr na Maříkově. Turisté, nyní již rozděleni do soutěžních družstev zde shlédli úryvek ze „Strakonického dudáka“ a zasoutěžili nejen ve znalostech teatrologie, ale i divadelní zručnosti.Také zde již na nás čekal koňský potah, který nás potom doprovázel podstatnou část pochodu a sloužil jako občerstvovací stanice pro znavené poutníky i záchrana bolavým dětským nožkám. Na Jilmu u někdejšího sálu „Na hnojišti“ byl zinscenován úryvek z „Lakomce“ a poté jsme si vychutnali jedinečné výhledy na malebnou Poniklou, která se nám z trasy našeho pochodu nejednou ukázala v celé své jemné a něžné kráse! Na Přívlace jsme si pak vybrali příhodnou stodolu a ukázali si, jak se divadlo hrávalo již od roku 1825 (pro přespolní: Přívlaka - kdysi samostatná obec a dnes místní část Poniklé - obcovala s Thalií dříve, nežli to napadlo naše ponikelské prapředky, na rozdíl od ponikelských ale do dnešních dnů jejich snažení nevytrvalo…). Vychutnali jsme si tedy výhod stupňovitého jeviště (svažitá stráň) a pokochali se herci vystupujícími ve vikýři pro navážení sena do stodoly. Sehráli zde ukázku hry Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Dalšími místy, která jsme navštívili, byl současný chrám múz (kantýna) a přírodní sokolský areál Na Vršku, kde diváka potěšily ukázky z her „Vizionář“ a „Pošťácká pohádka“. Petr Václavík, vrchní ředitel pochodu, připravil tolik krásného „zdržování“, že jsme museli pochod o něco zkrátit. Nicméně divadelní soutěže i ukázky dramat jsme zvládli všechny (zahráli si v nich Petr Václavík, Adéla Romaniaková, Petr Plichta, Eva Holubcová a v neposlední řadě též Tomáš Václ – zapůjčený přední herec jilemnických ochotníků).


Nádraží Hradsko, výchozí bod pochodu - Klikněte pro větší obrázek Průchod tunelem - Klikněte pro větší obrázek Přírodní amfiteátr na Maříkově - Eva Holubcová (Rosava), Tomáš Václ (Švanda) - Klikněte pro větší obrázek Na hnojišti - Petr Václavík coby Lakomec - Klikněte pro větší obrázek Vesnička má středisková - Klikněte pro větší obrázek Vesnička má středisková - Klikněte pro větší obrázek Martin Václavík řídí svůj kočár - Klikněte pro větší obrázek Takto nějak se hrávalo na Přívlace divadlo před 180 lety - Klikněte pro větší obrázek Na Vršku - ukázka ze hry Vizionář (Eva Holubcová, Petr Plichta, Petr Václavík, Tomáš Václ) - Klikněte pro větší obrázek

V tuto chvíli tedy pilný návštěvník věděl o historii souboru vše! Proto jsme se vrhli na ukázku současného repertoáru:


Za prvním představením jsme zavítali do mateřské školy, která je místem prvého setkávání se s jevištěm a místem zrodu mladých talentů! Své první laskání s múzou si zde ostatně odbyl nejeden z členů našeho divadelního souboru. Děti pod vedením Lidmily Boháčové a Lenky Scholzové představily barevnou a hravou pohádku „Zvířátka a loupežníci“. Režisérky opět velmi citlivě a úměrně věku a zkušenostem svých svěřenců připravily divadelní potěr na jeden z prvních a dlouhých aplausů.


Debut nejmladších umělců - Klikněte pro větší obrázek Debut nejmladších umělců - Klikněte pro větší obrázek Debut nejmladších umělců - Klikněte pro větší obrázek

Večer se pak z dalekých cest vrátila na ponikelské jeviště nejslavnější ponikelská inscenace „Krvavý román“. Od domácí premiéry jsme sehráli tuto zpěvohru 16x po celé republice (okolní vsi a města, Josefův Důl, Vysoké nad Jizerou, Liberec, Praha, Polička a mnohé další štace). Osmnáctým uvedením jsme se konečně opět vrátili do vyprodané kantýny. Pravda, po třech letech od premiéry je mnohé jinak – Sonička Václavíková neúnavně rodí a na divadlo nemá čas, soubor posílily některé nové naděje (nejnověji Šárka Holubcová coby lid Litomyšlský), a ochotnický bard Petr Školník Zákravský si už „masiště od Kubové“ vychutnat nemůže… Nevím přesně jak moc veselo bylo v sále, v zákulisí to tentokrát ale opravdu stálo za to! Textových výpadků bylo nějak více, nežli obvykle, takže jsme se za šálami opravdu mohli potrhat!


Víly - Klikněte pro větší obrázek Rudibanera - Klikněte pro větší obrázek Mazavkové - Klikněte pro větší obrázek Chudý lid - Klikněte pro větší obrázek Sanatorium Dr. Římsy - Klikněte pro větší obrázek Děkovačka - vlevo dole poprvé Šárka Holubcová - Klikněte pro větší obrázek

Večer se pak přelil v bujarou noc, o kterou se postaral divadelní PoPles a na něm hrající kapela Koneckonců. Parket byl plný, výherci bohaté tomboly (LCD TV, doživotní abonmá, řádně vykrmený krocan) spokojení, sklenice vyprázdněné, úsměvy široké.


PoPles - Klikněte pro větší obrázek

V neděli 24. května jsme měli možnost shlédnout premiéru „Pohádky o Honzovi a Zlatovlásce“, kterou s divadelním dorostem nazkoušela Pavlína A. Holubcová. (Pisatel si zde dovoluje kratičkou vsuvku: Byl jsem přítomen jedné ze zkoušek této hry a přiznám se, že opravdu obdivuji, že se naší režisérce podařilo naše mladé herce takto ukočírovat. Krotitelce šelem přejeme v další práci mnohý zdar!) Pro valnou část účinkujících se jednalo o životní divadelní premiéru, které se chopili se ctí. A ač nemám rád vyzdvihování jedněch na úkor druhých (protože divadlo je především skupinová práce vyrůstající na spolupráci mezi všemi herci), nemohu zde nepochválit alespoň trojici obzvláště šikovných. V titulní roli Honzy se zaskvěl suverénní Jan Danihelka, princeznu Miladu přesně sehrála Anežka Loukotová a královnu si vychutnala již ostřílená Bára Kavánová. Přátelé, vítáme vás v řadách nejstaršího ponikelského spolku a přejeme vám i do budoucna radost z divadla!


Pohádka o Honzovi a Zlatovlásce - Klikněte pro větší obrázek Pohádka o Honzovi a Zlatovlásce - Klikněte pro větší obrázek Pohádka o Honzovi a Zlatovlásce - Klikněte pro větší obrázek

Tolik tedy naše oslávky… A za pět let? Chachá, to budou teprve trachtace!!!


Na závěr si dovoluje generální president oslav děkovati všem pilným a nezištným:
Z našeho souboru:
Pavlíně A. Holubcové za organizační práci, přípravu PoPlesu, nacvičení pohádky a dohled nad účty;
Soně Fišerové za grafickou úpravu úplně všeho a dozor na výstavách;
Petru Václavíkovi za organizaci turistického pochodu, sezkoušení ukázek slavných her i přípravu soutěží;
Václavu Hájkovi za přípravu zázemí večera při svíčce a výstav a nezbytnou technickou výpomoc kdekoliv;
Mirku Jiroušovi za vrchní pomoc při instalaci výstav a organizaci PoPlesu;
Petru Plichtovi za pomoc při organizaci výstav, sestříhání smyčky záběrů divadelních her posledních let a účinkování na pochodu;
Pavlu Plichtovi za vzorné nazkoušení reprízy Krvavého románu;
Jiřímu Řehořkovi (Jimákovi) za dozor na výstavách a pomoc při jejich instalaci;
Luboši Vondrovi (Bodovce) za dozor na výstavách a pomoc při jejich instalaci;
Miladě Havlíčkové za dozor na výstavách a zapůjčení techniky;
Radce Soukupové za snahu sehnat pro nás nějakou tu korunu a zapůjčení techniky;
Evě Holubcové za účinkování na turistickém pochodu;
Adéle Romaniakové za účinkování na turistickém pochodu;
Vladimíru Trýznovi za pomoc při organizaci večeru při svíčce;
všem herečkám a hercům "Krvavého románu" a "Pohádky o Honzovi a Zlatovlásce";


Ostatním:
Marianě Paldusové za nakreslení návrhu nové opony a dalších obrázků ilustrujících ponikelské ochotnické dějiny;
Tomáši Malíkovi za olbřímí podíl na objevení animovaných dokumentárních filmů;
Hance Němcové za nezbytnou pomoc při třídění knihovny, jazykové korektury a dozor na výstavě;
Jakubu Boháčovi za jazykovou korekturu výstavních panelů;
Tomáši Václovi za účinkování na turistickém pochodu;
Josefu Zemánkovi za výklad při turistickém pochodu;
Martinu Václavíkovi za koňský potah na turistickém pochodu;

Obci Poniklá za zapůjčení mnoha prostor, propagaci a sponzorský dar;
Muzeu amatérského divadla v Miletíně za zapůjčení výstavy „Malované opony“;
Montalbanu a zvláště jeho slovutnému principálovi Jiřímu Aubrisovi za zapůjčení světelné techniky a všestrannou propagaci;
přívlackým hasičům za všestrannou pomoc při organizaci PoPlesu;
Jiřině Šafránkové za zapůjčení stodoly;
ZD Krakonošův ranč za zapůjčení prostor;
MŠ Poniklá za inscenaci pohádky;
ZŠ Poniklá za ochotu a zapůjčení nábytku;
Ladislavu Votočkovi za zapůjčení jestřabské malované opony;
ponikelským fotbalistům za zapůjčení přívlacké malované opony;
taneční skupině P*****w dance za předtančení na PoPlesu;

a zejména všem, kteří se ochotně zapojili do pátrání po ponikelské ochotnické historii!!!

Dne 13. 6. 2009 sepsal
generální president oslav
Tomáš Hájek.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':