Databáze českého amatérského divadla

Texty: Bobrová, opona, restaurátorská zpráva, 1999

Bobrová, opona, restaurátorská zpráva, 1999
Zpráva o převzetí
Dne 11. 11. 1999 jsem převzala divadelní oponu autora Oldřicha Blažíčka od Obecního úřadu Bobrová, za účelem opravy, restaurování a konzervace. Foto č. I
Historie
Oldřich Blažíček (1887 - 1953), rodák ze Slavkovic, se s rodinou stěhoval do
Veselíčka, na Dvořiště u Bystřice n. P. a do Rožné n. P. Po absolvování měšt‘anské
školy v Bystřici n. P. se vyučil malířem pokojů u svého bratra v Bobrové. Do roku
1904 vykonával toto povolání v Praze. V roce 1906 se dostal na UMPRUM a od
roku 1909 studoval na Akademii v Praze u prof. Hanuše SchWaigra. Studium ukončil
v roce 1912 a od roku 1921 působil jako vysokoškolský profesor v Praze.
Oponu vytvořil jako malíř, samouk v meziobdobí (r. 1905), kdy se chystal ke vstupu na UMPRUM, pro Spolek divadelních ochotníků “Pokrok“ v Bobrové. Vzorem mu byla opona divadla v Litomyšli.
Spolek divadelních ochotníků v Bobrové byl založen na popud tehdejšího učitele Jana Horáka roku 1873. Jeviště bylo na Panském domě v Dolní Bobrové. Už roku 1874 se přestěhoval do Bílkova hostince v Horní Bobrové, kde pak působil trvale. V roce 1878 přijal název Spolek divadelních ochotníků “Pokrok“.
Nová Blažíčkova opona byla určitě hotová v listopadu roku 1905. Tehdy 19. listopadu hráli divadelní ochotníci “Písmákovu dceru“ od F. Rutha. Čistý výnos tohoto představení měl být věnován na zaplacení opony, která už začala sloužit svému účelu.
Popis
Rozměr plátna 237 x 412 cm. Po obvodu opony je bordura ze stylizovaných secesních rostlinných motivů. V levé části obrazu je skupina tří postav. Sedící chlapec na louce drží housle a je obklopen ovečkami, muž se sekyrou a žena nesoucí klestí. Hledí do pravé části obrazu, kde se vznáší okřídlená ženská postava
- můza. Oděv můzy spadá až ke spodní části kmene stromu. O kmen, obklopená listovím, je opřena žena hrající na harfu. Koruna stromu se prostírá v pravé horní části výjevu. V pozadí obrazu je vesnice s horami. V pravém spodním rohu výjevu je signatura Oldřich Blažíček 1905.
Stav před opravou
Opona je sešívaná ze šesti pruhů hrubší tkaniny. Švy sešití jsou na pěti
místech zcela povoleny, rozpárány v délkách 20 - 25 cm. V levé horní části je
vypadené sešití i s okolní tkaninou v délce cca 16 cm a šířce 3 cm. Foto č. 2. Na
ploše malby jsou nesčetná menší protržení až o rozměrech I x I cm. Foto č. 3, 4, 5.
Po celé ploše jsou drobná odprýsknutí malby, nejvíce však ve spodní části opony a
to v borduře. Foto Č. 6, 7, 8.
V době, kdy opona nebyla již využívána ke svému původnímu účelu, byla neodborně svinuta a uložena v horizontální poloze, zřejmě na podlaze vlhké nevětrané místnosti. Tímto vzniklo zpřelámání a následné vypadání malby v pravidelných, svislých asi I cm širokých pruzích, které se opakují cca po 70 Qrn. Foto Č. 9, 10, 11.
Zpráva o převzetĺ
Dne Ii. 11. 1999 jsem převzala divadelní oponu autora Oldřicha Blažíčka Od Obecního úřadu Bobrová, za účelem opravy, restaurování a konzervace. Foto č. I
Historie
Oldřich Blažíček (1887 - 1953), rodák ze Slavkovic, se s rodinou stěhoval do
Veselíčka, na Dvořiště u Bystřice n. P. a do Rožné n. P. Po absolvování měšt‘anské
školy v Bystřici n. P. se vyučil malířem pokojů u svého bratra v Bobrové. Do roku
1904 vykonával toto povolání v Praze. V roce 1906 se dostal na UMPRUM a od
roku 1909 studoval na Akademii v Praze u prof. Hanuše Schwaigra. Studium ukončil
v roce 1912 a od roku 1921 působil jako vysokoškolský profesor v Praze.
Oponu vytvořil jako malíř, samouk v meziobdobí (r. 1905), kdy se chystal ke vstupu na UMPRUM, pro Spolek divadelních ochotníků “Pokrok“ v Bobrové. Vzorem mu byla opona divadla v Litomyšli.
Spolek divadelních ochotníků v Bobrové byl založen na popud tehdejšího učitele Jana Horáka roku 1873. Jeviště bylo na Panském domě v Dolní Bobrové. Už roku 1874 se přestěhoval do Bílkova hostince v Horní Bobrové, kde pak působil trvale. V roce 1878 přijal název Spolek divadelních ochotníků “Pokrok“.
Nová Blažíčkova opona byla určitě hotová v listopadu roku 1905. Tehdy 19. listopadu hráli divadelní ochotníci “Písmákovu dceru“ od F. Rutha. Čistý výnos tohoto představení měl být věnován na zaplacení opony, která už začala sloužit svému účelu.
Popis
Rozměr plátna 237 x 412 cm. Po obvodu opony je bordura ze stylizovaných secesních rostlinných motivů. V levé části obrazu je skupina tří postav. Sedící chlapec na louce drží housle a je obklopen ovečkami, muž se sekyrou a žena nesoucí klestí. Hledí do pravé části obrazu, kde se vznáší okřídlená ženská postava
- můza. Oděv můzy spadá až ke spodní části kmene stromu. O kmen, obklopená listovím, je opřena žena hrající na harfu. Koruna stromu se prostírá v pravé horní části výjevu. V pozadí obrazu je vesnice s horami. V pravém spodním rohu výjevu je signatura Oldřich Blažíček 1905.
Stav před opravou
Opona je sešívaná ze šesti pruhů hrubší tkaniny. Švy sešití jsou na pěti
místech zcela povoleny, rozpárány v délkách 20 - 25 cm. V levé horní části je
vypadené sešití i s okolní tkaninou v délce cca 16 cm a šířce 3 cm. Foto č. 2. Na
ploše malby jsou nesčetná menší protržení až o rozměrech I x I cm. Foto č. 3, 4, 5.
Po celé ploše jsou drobná odprýsknutí malby, nejvíce však ve spodní části opony a
to v borduře. Foto č. 6, 7, 8.
V době, kdy opona nebyla již využívána ke svému původnímu účelu, byla neodborně svinuta a uložena v horizontální poloze, zřejmě na podlaze vlhké nevětrané místnosti. Tímto vzniklo zpřelámání a následné vypadání malby v pravidelných, svislých asi I cm širokých pruzích, které se opakují cca po 70 cm. Foto Č. 9, 10, 11.
Pro záchranu byla opona v minulosti napnuta na napínací rám se dvěma zpevňovacími stojkami a byla využita jako závěsný obraz.
Napínací rám je nevhodně zhotoven, jednak chybí výřezy pro napínací klínky k vypnutí plátna, dále obvodové lišty napínacího rámu nejsou zkoseny a uvolněné plátno kopíruje jejich vnitřní obvod a láme malbu. Foto č. 12, 13.
Malba je v horní části obrazu velmi začernalá, zřejmě Od kouřících kamen a kuchyňských výparů. Foto č. 14, 15, 16, 17. Plocha celkově zašedlá od letitého nánosu prachu a neodborného čistění malby.
Předpokládaný postup práce
Rám : Prořezy pro zasunování napínacích klínků, zkosení obvodových lišt i stojek. Rám sesazen, napuštěn hydrovoskem.
Obraz : Nejprve musí být provedeno sešití povolených švů s výstuhou plátna v místech prošívání, které bude provedeno ručně. Následně bude provedena rentoalář za použití voskopryskyřičné emulze vosk, damara. Dále bude následovat po zkušebních testech očista malby a napnutí na rám. Pak bude provedeno vytmelení poškozených míst klihokřídovým tmelem. Následuje přelakování plochy retušfirniš lakem, na který budou provedeny retuše tmelených ploch. Po řádném zaschnutí bude celá malba přelakována závěrečným matovým voskopryskyřičným lakem. Po zaschnutí povrchu bude obraz sejmut s rámu, převezen na Obecní úřad Bobrová a opět napnut na napínací rám přímo v místnosti, kde bude následně zavěšen.

Marta Mužátková
Jánská 319
Nové Město na Moravě

Příloha: fotodokumentace 8 listů se 17 fotografiemi
(Pozn.: Příloha viz kART/Bobrová)

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':