Databáze českého amatérského divadla

Texty: WILLIGOVÁ, Eva a OUDES, Jiří: Krajská přehlídka dětských recitátorů Ostrov 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 6.

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ Ostrov 24. 4. 2009
V pátek 24. dubna 2009 se v Ostrově nad Ohří uskutečnila krajská soutěžní přehlídka dětských recitátorů. Do Kulturního domu se sjeli vítězové z celého Karlovarského regionu. Měli se opravdu čím pochlubit.
Úroveň 1. a 2. kategorie – tedy těch mladších – byla nečekaně vyrovnaná. V obou případech se představilo 10 recitátorů a bylo opravdu těžké rozhodnout, kdo obsadí příčky nejvyšší – tedy 2 místa ( ve 2. kategorii s postupem na národní přehlídku do Trutnova.). „Laureátské“ pozice v 1. kategorii získali Ondřej Petrák – za přednes textu Jiřího Kahouna Jak klokánek udělal uf a Klára Plachá za přednes Čekání od Mirko Hanáka.
Ve 2. kategorii to pak byli: Daniel Bleha a Adéla Vetyšková . Daniel Bleha soutěžil s textem Zdeňka Adly O macíčkovi, který nechtěl chytat myši. Uvedený text s jeho jemným humorem dokonale pochopil, uměl si s ním pohrát a patřičně jej vypointovat. Tato próza byla i velmi vkusně krácena. Adéla Vetyšková překvapila náročným, v této kategorii nevídaným, dramaturgickým výběrem básně I. M. Jirouse Ptala se Františky Marta. Dokázala jej interpretovat s pochopením a jemnou nadsázkou. Dále byla udělena řada čestných uznání. Za zmínku stojí výkon Nikoly Kostadinové, která přednesla text Aloise Mikulky O švestkové chaloupce. Tato pohádka je pro recitátora úkolem náročným díky neustálému
opakování týchž slovních obratů. Recitátorka si s touto skutečností poradila nadmíru dobře. S textem si radostně pohrávala a pobavila všechny přítomné. Porota ji doporučila jako náhradnici na národní přehlídku.
Už sám fakt, že v obou věkových kategoriích porota ocenila polovinu recitátorů, svědčí o vyrovnaných a kvalitních výkonech. Porota neměla připomínky k věkově nevhodnému výběru textů. Objevila se řada talentovaných přednašečů. Předností většiny interpretů byla bezprostřednost, autenticita a schopnost navázání kontaktu s publikem. Největším problémem, se kterým se neustále setkáváme, zůstává technika mluveného projevu. Zde mají téměř všechny děti značné rezervy, i když s vyslovenými prohřešky proti ortoepické normě jsme se nesetkali.
Také úroveň recitátorů ze 3. a 4 kategorie byla velmi vysoká a vyrovnaná. Především 4. kategorie zaujala lektorský sbor svým přirozeným, suverénním projevem, výborným kontaktem s publikem a výběrem kvalitních a zajímavých textů.
Ve 3.kategorii na celostátní přehlídku postoupili Matouš Bečka a Markéta Aranyossyová. Matouš Bečka přednesl prózu Vojtěcha Steklače Boříkovy lapálie a Báseň Ježek Emanuela Frynty. Na jeho výkonu ocenil lektorský sbor způsob uchopení nonsesového textu, míru nadsázky a kultivovaný projev. Markéta Aranyossyová recitovala texty Vrabčák na desce aneb medicína L.Aškenazyho a Skácelovu Uspávanku s vosou, která píchla Viktorii. Markéta zaujala svým výrazným a osobitým projevem.
Ve čtvrté kategorii doporučil lektorský sbor na Dětskou scénu Jakuba Veličku s úryvkem z knihy E.Ajara Život před sebou a textem E. Hauptbahnofa. Potrestaný trapič a Nazarena Kluga s Baladou štědvečerní od Petra Šabacha a Lavičkou R.Křesťana. U Jakuba Veličky lektorský sbor zaznamenal schopnost nadhledu a stylizace i sdělení závažného tématu. Na výkonu Nazarena Kluga si lektorský sbor cenil invence a osobité schopnosti sdělovat i sdílet.
Přehlídka byla organizačně dokonale připravena a probíhala v pracovně přátelské atmosféře. Děti, jako každoročně, měly možnost se před soutěží rozmluvit v hlasových rozcvičkách – a je nepochybné, že jim tyto pomohly odbourat značnou část trémy, která podobná „klání“ provází. Na závěr v semináři lektorský sbor, který pracoval ve složení Eva Willigová, Jiří Oudes, Dana Jandová, Jitka Pluháčková, Jiřina Lhotská a Jana Losoová, všechny výkony, často v dialogu s recitátory, či jejich vedoucími, zhodnotil.
Eva Willigová a Jiří Oudes

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':