Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2003, č. 2, s. 53 - 54, Miloš Smetana.

Českobudějovické kolo Wolkrova Prostějova

V souvislosti s novým administrativním uspořádáním České republiky se také začalo trochu jinak soutěžit o postup do celostátního kola festivalu poesie Wolkrův Prostějov 2003. Jihočeský kraj porušil několikaletou tradici regionálních kol konaných v Českých Budějovicích a krajské kolo soutěže se letos přesunulo do Sezimova Ústí. Bylo to z několika důvodů, avšak tím hlavním bylo, že kino Spektrum, zřizovatel Poetického divadla stejného názvu, mohlo pro tuto soutěž poskytnout po celý den všechny své prostory, takže sólisté i soubory měli ty nejlepší podmínky na přípravu a vlastní vystoupení.
Krajské kolo WP se stalo tak trochu prestižní záležitostí kina Spektrum, avšak na jeho přípravě i organizaci se podílelo více subjektů: odbor kultury a cestovního ruchu Města Tábor, MěÚ Sezimovo Ústí, SSOŠ a SOU – Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, jehož studenti tvoří základ již zmiňovaného Poetického divadla. To se díky svému vedoucímu Mgr. Smetanovi stalo hlavním iniciátorem celé akce. A protože se setkalo s plným pochopením jak u vedoucího kina Petra Bušila, tak u vedoucího referenta kultury MěÚ Sezimova Ústí Martina Klímy, bylo rozhodnuto. Dlouho před termínem krajského kola byl ustanoven přípravný výbor, v němž zasedli zástupci všech organizací, které měly zájem na jeho úspěšném průběhu.
A nyní již ke konkrétním údajům. Krajské kolo se konalo ve čtvrtek 27. března 2003 ve všech prostorách kina Spektrum. Zúčastnilo se celkem 26 sólistů, z toho 11 v první kategorii, 13 ve druhé a třetí kategorie měla zastoupení pouze ve dvou účinkujících. Tři soubory předvedly pětičlenné porotě 4 pořady. První a třetí kategorii hodnotila porota ve složení: Ludvík Mühlstein, Jaroslava Krčková, Jiří Pokorný a Jana Šustrová, druhou kategorii pak Aleš Vrzák, Jana Štefánková a František Kouba.
První kategorie byla dramaturgicky pestrá a vynalézavá se solidní recitátorskou úrovní, z níž se pouze v jediném případě vymykaly volba textu a přednes. Většina recitátorů se snažila o čistou dikci, špičku kategorie pak tvořily dívky, které vedle výrazného přednesu vynikly i vnitřním cítěním. Ve většině případů to byly recitátorky ze ZUŠ v Českých Budějovicích, kde je jim ve všech ohledech věnována profesionální péče. Nejzajímavějším a také nejpůsobivějším vystoupením byl přednes lidového textu ze 17. století Monolog jeptišky v podání Julie Goetzové. Zaujaly zejména dynamické zpracování předlohy, perfektní technika mluvy a účinná volba výrazových prostředků. Do celostátního kola postoupila právě Julie Goetzová a jako druhá Kateřina Krejčová. Zvláštní uznání za přednes básně Ivana Wernische získala Hana Marie Maroušková, líbila se i Eliška Květová z vodňanského gymnázia s texty I. Örkényho a Jerzyho Lece.
Dramaturgicky různorodá i bohatá byla i druhá kategorie, v níž se však objevily drobné prohřešky proti technice jazykového projevu a vnitřnímu zaujetí, ojediněle pak problémy se zvládnutím rozsáhlého textu. V Prostějově budou tuto kategorii reprezentovat Petra Nesvačilová a Olga Novotná. Zvláštní uznání udělila porota ještě Mirce Urbánkové za přednes textu Pavla Šruta a Radku Proutkovskému za působivé vystoupení s textem Franze Kafky.
Tradiční je malá účast recitátorů ve třetí kategorii – vystoupily pouze dvě recitátorky. Jedna z nich, Pavla Šedivá, loňská účastnice celostátního kola, vytvořila svým vystoupením absolutní špičku celého dopoledního klání sólistů. Její přednes Prévertovy básně Seina potkala Paříž v překladu Jiřího Žáčka byl pro jazykovou čistotu, vytříbenou stavbu a rozumové ztotožnění s jejími myšlenkami důstojným zakončením první části soutěže.
Odpolední prezentace se zúčastnily tři soubory. Dramatizace romské poesie v podání souboru SZŠ SOU Český Krumlov byla nápaditá, avšak scénicky i myšlenkově nedotažená, navíc s ne příliš dobrým mluveným projevem. Pořad Šprycle a díry v provedení Poetického divadla Spektrum-COP, sestavený převážně z textů Světlany Burianové, doplněný několika básněmi Karla Sýse a Milana Husáka, byl celkem herecky působivý, avšak, podle hodnocení poroty, se s touto poesií velmi pochybné úrovně vlastně nedalo dělat nic, co by posunulo představení někam výše. Anekdotické povídky Daniila Charmse v podání souboru Doutnák českokrumlovského gymnázia byly více či méně úspěšně převyprávěné aktéry, kteří seděli kolem stolů, takže se nedalo hovořit o scénickém provedení. Rezervy byly i v jazykovém projevu. Závěrečné vystoupení Vzorná hra o Dorotě inspirované textem V. Laciny, skýtal Poetickému divadlu daleko více možností komediálního ztvárnění, než jakého se odvážilo. Vtip v závěru jednotlivých obrazů se utopil v příliš vážném provedení. Škoda, Wolkrův Prostějov bude i letos v kategorii souborů bez zástupce z Jihočeského kraje.
Krajské kolo potvrdilo ještě jednu skutečnost. Přesto, že proti loňsku se ho zúčastnilo více sólistů i souborů, je znát, že na středních školách Jihočeského kraje zájem o umělecký přednes a divadlo poesie podstatně upadá. Vždyť bývalé líhně vítězů WP, Písek a Strakonice neměly ani letos v krajském kole své zástupce a samotný táborský okres, pořadatel soutěže, byl zastoupen pouze čtyřmi recitátory, členy Poetického divadla. Je tedy v jižních Čechách v oblasti uměleckého přednesu o čem přemýšlet.
Miloš Smetana
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':