Databáze českého amatérského divadla

Texty: AS 2003, č. 2, s. 55, Ema Zámečníková.

KRAJSKÉHO KOLO WOLKROVA PROSTĚJOVA V HRADCI KRÁLOVÉ

Ve dnech 31.března a 1.dubna 2003 se v Divadle Jesličky v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo soutěže recitátorů – jednotlivců s výběrem pro Wolkrův Prostějov. Porota pracovala ve složení Lenka Chytilová, Dominika Špalková,Tomáš Komárek a Jiří Vyšohlíd, sekretářkami poroty byly Ema Zámečníková a Klára Jedličková.
V 1.kategorii soutěžilo 20 recitátorů. Do II. kola jich postoupilo 12. Čestná uznání získali Jana Bradnová, Diana Čičmanová, Milan Dočekal, Petra Krajinová,Eliška Matyášová a David Vališka. Do národního kola postoupili: Milan Hajn z Hradce Králové (Divadlo Jesličky), Zuzana Kokešová také z Hradce Králové (Divadlo Jesličky), Tereza Kollárová z Gymnázia v Trutnově a Milan Novotný z Turnova (byl nominován za Liberecký kraj).
V 2. kategorii bylo 20 soutěžících. Do II. kola jich postoupilo 9. Čestná uznání získali Václav Bartoš, Kateřina Bednářová, Milan Dočekal, Lenka Vlachopulosová. Do národního kola postoupili Zdeněk Pecha z Hradce Králové (Divadlo Jesličky), Simona Hřebíčková z Hradce Králové (Divadlo Jesličky), Petr Maška z Gymnázia v Trutnově a Šárka Ziková z Hradce Králové )Divadlo Jesličky).
Počet soutěžících ve 3 .kategorii byl obligátně nejnižší, tentokrát byli pouze 3. Všichni postoupili do II. kola. Čestné uznání nezískal nikdo. Do národního kola postoupili Jan Kučera a Petr Čapek, oba z Hradce Králové (Divadlo Jesličky).
Oproti předcházejícím ročníkům se letos v Hradci Králové nekonalo kolo okresní, ale přímo krajské. Stalo se tak na základě zkušeností organizátorů. Okresního kola v HK se totiž zúčastňovali převážně recitátoři z Divadla Jesličky, kde se uměleckému přednesu věnuje mimořádná pozornost a proto byla úroveň jednotlivých výkonů velmi vyrovnaná. Tak se stalo, že většina kvalitních soutěžících nepostoupila a vybraní se pak v krajském kole střetli s nepřipravenými, nevybranými a neprověřenými účastníky z jiných okresů. Dalším důvodem pro neorganizování okresního kola bylo, že vznikem Pardubického kraje, kde se samozřejmě letos též konalo krajské kolo, se značně zmenšil počet potencionálních účastníků. Tento předpoklad se (bohužel) zcela naplnil, protože účast v kraji byla velmi nízká. Původně plánovali organizátoři soutěžení až třídenní. Zřejmě je stále význam uměleckého přednesu na středních školách a LDO ZUŠ velmi přehlížen (nebo není zájem o prověření úrovně výsledků?).Velmi příjemné proto bylo „zjevení“ skupiny perspektivních (ale nezkušených a nepoučených) mladých recitátorů z Hořic. Středisko amatérské kultury Impuls proto zamýšlí věnovat se v příštím roce tomuto problému výrazněji a připravit krajské kolo jako několikadenní praktickou dílnu, v níž zájemci o recitaci budou mít možnost nejen poměřit své již „hotové“ výkony, ale i získat více potřebných poznatků a dovedností, zkrátka dozvědět se „jak na to“. Recitace přece není pouhé „suché papouškování“, ale to nejtěsnější potkání s literaturou. To by si měli uvědomit zejména pedagogové českého jazyka na středních školách.
Ema Zámečníková
(redakčně upraveno)

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':