Databáze českého amatérského divadla

Texty: Faltejsek Rudolf: 2. část Třebechovice po válce.

JENÍKOVICE , dnes součást obce Třebechovice pod Orebem, o. Hradec Králové
odbor hasičské jednoty 1917
JDO 1875 - 1906
Zábavně vzdělávací spolek Palacký 1900
Sokol 1927
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Královéhradecko,1927 č.4NEPASICE , dnes součást obce Třebechovice pod Orebem , o. Hradec Králové
JDO Havlíček 1908
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Královéhradecko,1927 č.4


POLÁNKY , dnes součást obce Třebechovice pod Orebem
JDO Alois Jirásek 1919 - 1943
Ustavující valná hromadav listopadu 1919 Prvním představením byla Vojnarka., jeviště bylo postaveno v hostinci J. Kánského.Pokračovali Janem Výravou, zahájili dlouhou tradici ochotnických plesů, Morální i finanční úspěch byl značný.. Podstatou repertoáru byly hry Jiráskovy. Teprve na počátku 30. let dochází k poklesu dramaturgie. Posledním představeením byla zřejmě Jiráskova Lucerna 28. orosince 1939.

Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Okresní archiv, Spolky divadelní 1867 - 1987, skupinový inventář
Královéhradecko,1927 č.4
v okresním archivu : 7 - protokoly schůzí, org. řád, stanovy, korespondence, plakáty , prospekty


ŠTĚNKOV , dnes součást obce Třebechovice pod Orebem , o. Hradec Králové
JDO 1921
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Královéhradecko,1927 č.4


TŘEBECHOVICE pod OREBEM , o. Hradec Králové
Město s velmi starou divadelní tradicí doloženou již na počátku 19. století , s výraznými pokusy hudebními jistě i vlivem buditele Jana Theobalda Helda.
Dělnický och. spolek1922
FDTJ 1927
odbor lidové strany 1927
dramatický kroužek studujících 1923
odbor hasičské jednoty 1927
Symposion 1945
Soubor vznikl v roce 1945 spojením souborů města. Organizačně je vznik spojen se jménem učitele Rudolfa Kilingra, ideově byl hlavou MUDr. Stanislav Simon, mimořádná osobnost renesančního typu. Soustředili kolem sebe plejádu vynikajících herců i lidí, kteří chtěli divadlu pomáhat . Repertoár byl náročný a odpovídal názvu souboru:  - označovalo ve starém Řecku hostinu, setkání moudrých a duchaplných pánů při dobrém jídle a pití za účelem duchaplného besedování o věcech především duchovních - jakousi duchovní hostinu.. Soubor se skutečně ppokoušel po celou dobu své existence vytvářet duchovní hostinu pro své diváky i pro své členy. V prvním destiletí existence výrazně pracoval spolkovým životem, sháněl a soustřeďoval majetek, kostýmy, dekorace, nábytek, rekvizity. Přechoid na systém podřízenosti ZV ROH přežil s jistými ztrátami - ale konec spolkového života přece jen soubor poznamenal, zůstali jen ti, kteří chtěli hrát divadlo a postupně jich ubývalo. Spolek doplatil na desetiletou nucenou přestávku 1970- 1980, kdy ztratil nejen kontinuitu, ale i mladou generaci.
V souboru se pěstovalo divadlo v přírodě na Bědovicích se značným úspěchem - ztráta přívodu proudu na jeviště v roce 1965 tuto činnost zakončilo , s ojedinělým pokusem v r.1990 s inscenací Lucerny .
Po celou dobu existence patřily inscenace souboru ke špičce Východočekých ochotníků.

Sokol 1927
SDO 1885
Na oslavný večer na paměť K.H.Borovského se dostavilo z Jeníkovic 8 občanů, z města jen 5. To je výsledek vlády staročeslé strany na radnici.
In: Osvěta lidu , list pro severovýchodní Čechy
*Třebechovice v době obrozenecké. Vznik ochotnického divadelního spolku a jeho dějiny až do roku 1887. in: Staré Třebechovice 1938, č.25, s.16. Třebechovice pod Orebem 1938
KOLEŠ, Vilém: Třebechovice v době obrozenské. Vznik Ochotnického divadelního spolku a jeho dějiny do r.1887.
In:Staré Třebechovice 1938/25,26,27. 1939/29,3O: 1940/31,33 KK
STO let našeho Ochotnického divadla.
In: Staré Třebechovice 5-1931/14-17.
KONEČNÁ, Dagmar: Dějiny ochotnického divadla v Třebechovicích pod Orebem. Diplomová práce
Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1994.
Okresní archiv, Spolky ... úřední registr 1885 1951
Okresní archiv, Spolky divadelní 1867 - 1987, skupinový inventář
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':