Databáze českého amatérského divadla

Texty: BERANOVÁ, Katka: Liberecké regionální kolo Wolkrova Prostějova. AS 2002, č. 2, s. 42.

Liberecké regionální kolo Wolkrova Prostějova

Krajské kolo probíhalo 23.3.2002 v příjemném prostředí Experimentálního studia v Lidových sadech v Liberci za poměrně malého zájmu veřejnosti. Celkem se zúčastnilo 7 recitátorů v I. kategorii, 6 recitátorů v II. kategorii a 2 soubory. Účastníci byli z Liberce, Turnova, České Lípy a Semil, nebyl tedy zastoupen okres Jablonec nad Nisou. Následující řádky budou věnovány nejlepším výkonům v jednotlivých kategoriích, tj. recitátorům a kolektivům, kteří postoupili na národní přehlídku do Prostějova. Sledovala ho a hodnotila tříčlenná porota, která pracovala ve složení: Mgr. Eliška Herdová, Milena Šajdková a Ladislav Dušek.
V 1. kategorii to byli 4 recitátoři. Jakub Bachtík s texty Terry Pratchet a Gray Joliffe: Nefalšovaná kočka – Nemoci; Martin Reach: Žurnalista aneb Nesem vám noviny… Dramaturgický výběr textů pro přednes odkazuje na recitátorův smysl pro humor a na schopnost jeho sdělení, na smysl pro nadsázku a nadhled. Recitátorův nadhled a smysl pro nadsázku mu umožňuje sdělit poselství textů nejen v jejich humorné poloze. Jakub Bachtík (v loňském roce účastník národní přehlídky dětských recitátorů v Trutnově) přednáší oba texty s pochopením pro žánr, gradaci a poetiku příslušného textu, autora a žánru, se smyslem pro nenásilný a inteligentní humor i pro vážnost situace, pokud nastane. Recitátorův vklad je v jeho osobitosti a zaujatosti přednesu, v angažovanosti celé jeho osobnosti, včetně přirozené a nenásilné gestikulace, je kontaktní a otevřený. Svým přednesem zaujme a osloví posluchače, jimž sděluje své stanovisko k textu, který přijal za vlastní. Drobné (odstranitelné) rezervy má tento recitátor v technice řeči.
Milan Novotný vystoupil s texty Robert Fulghum: Možná, možná ne… ; Ivan Kraus: Medová léta. Milan Novotný se představil jako recitátor, který má smysl pro humor a pro jeho sdělení. Má smysl pro nadsázku a jeho nadhled mu umožňuje sdělit oba texty nejen v jejich humorné poloze. Má smysl pro pointování, gradaci a při přednesu obou textu toho využívá. Je to přednašeč, který dokáže zaujmout posluchače a jejich pozornost i udržet, což v minulosti prokázal opakovanou úspěšnou účastí v přehlídkách dětských recitátorů (naposled v r. 2001 svou účastí na národní přehlídce dětských recitátorů v Trutnově). Je kontaktní, otevřený, osobitý a kultivovaný a své potěšení z přednesu přenáší i na své posluchače. Lepšímu vyznění Fulghumova textu by snad mohla pomoci ještě jeho dramaturgická úprava (ačkoli recitátor v něm již škrty provedl), jakož i náprava drobných výslovnostních chyb, které se v míře velmi malé objevily v obou přednesech. Vzhledem k dlouholeté Novotného přednašečské zkušenosti a jeho osobnímu i recitátorskému růstu lze odstranění výslovnostních chyb předpokládat.
Nina Kopecká zvolila pro své vystoupení texty Jacques Prévert: V Paříži; Chálíl Džibrán: O lásce. Nina Kopecká zaujala citlivým přístupem k oběma připraveným textům, jež přednesla s osobním citovým vkladem i zaujetím, a tím zaujala posluchače. Rezervy má tato recitátorka ještě v přesnějším sdělení pochopeného, ve výstavbě celku i jeho jednotlivých částí a v přesném, jasném sdělení pointy, jakož i v technice a výrazu mluveného projevu. To, že je recitátorka schopná dalšího vývoje, prokázala přednesem textu Ch. Džibrána O lásce, v němž došlo v období mezi okresním a krajským kolem WP 2002 ke zlepšení.
Jan Sedláček se představil vyrovnaným přednesem dvou žánrově odlišných textů Charles Cros: Čistotný člověk; Ladislav Velecký: Slunovrat. Je to zkušený recitátor, který se v minulosti pravidelně zúčastňoval dětských recitačních soutěží, a to na dobré úrovni. Je kultivovaný, ukázněný, se smyslem pro situaci, gradaci a pointu, v přednesu textu Čistotný člověk prokazuje smysl pro jemný nenásilný humor, pro nadsázku a nadhled. Je schopen přijmout text za vlastní a sdělit jeho myšlenku; má smysl pro poetiku textu.
V 2. kategorii se prosadily dvě recitátorky.
Michaela Joklová se představila náročnou dramaturgií dvou myšlenkově i literárně náročných textů Gregory Corso: Člověk; Paolo Coeliu: Alchymista, jejichž přednes zvládla s dobrou kulturou projevu, s pochopením, výstavbou a osobním vkladem. Drobné rezervy v celkové stavbě (např. občasné propady v temporytmu a ve frázování) jsou ještě v přednesu textu P. Coeliua Alchymista. Je však v silách této kultivované a inteligentní recitátorky uvedené nedostatky do doby konání celostátního festivalu WP 2002 odstranit. To lze usuzovat mimo jiné i z toho, že v tomto smyslu došlo ke zlepšení přednesu Corsova Člověka v období od okresního do krajského kola WP. Michaela Joklová se představila jako energická a zároveň citlivá a osobitá recitátorka, schopná zaujmout posluchače a sdělit jim své stanovisko.
Anežka Kubátová zvolila dva žánrově rozdílné texty Jiří Orten: Pláč; Leo Calvin Rosten: Pan Kaplan má stále třídu rád. Zvládla je oba se sobě vlastním kultivovaným, osobitým a kontaktním přednesem. Recitátorka má smysl pro humor, pro jeho sdělení a přesné pointování, což prokázala přednesem Rostenova textu, jehož sdělení pomáhá i recitátorčina přesná, kultivovaná významotvorná gestikulace. Na druhé straně se ovšem občas ještě vyskytují drobné výslovnostní nedostatky, neboť se jedná o text jazykově náročný. Ty jsou však, vzhledem k celkové kultuře a kultivovanosti recitátorky (účastnice loňského Wolkerova Prostějova), odstranitelné, stejně jako občasné propady v temporytmu při přednesu Ortenovy básně Pláč.
V kategorii souborů zaujal kolektiv s názvem PODIO. Devět členů divadelního souboru ze Semil zahrálo asi třicetiminutový útvar „divadla poezie?“ či „poetického divadla?“, zkrátka útvar na pomezí žánrů a porota jednohlasně rozhodla o jejich nominaci na celostátní festival poezie Wolkerův Prostějov. Dramaturgická volba Gregérií R.G. de la Serna je šťastnou a objevnou. Umělecké ztvárnění čisté, až naivistické, něžné a hravé. Malé výhrady měla porota k výslovnosti některých účinkujících (špatné sykavky, důrazy ne na předložku), k temporytmu, který by se měl v závěru inscenace zhustit, a k zbytečné ilustrativnosti některých pohybových etud.
Sympatický soubor, který je věkově na hranici „poslatelnosti“, si podle našeho názoru nominaci zaslouží a svou „mladostí“ může být vzorem mladým starcům.
Katka Beranová

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.