Databáze českého amatérského divadla

Texty: IX. národní přehlídka seniorského divadla Znojmo 2010 - propozice. d´ARTAMAn 2009, č. 6, s. 41.

IX. národní přehlídka
seniorského divadla
Znojmo 26.–28. listopadu 2010

Propozice

Přehlídku pořádá Město Znojmo a Znojemská Beseda ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha.

I. Charakteristika a poslaní přehlídky
Národní přehlídka seniorského divadla je koncipována jako příležitost k setkání, vzájemné inspiraci a předvedení výsledků práce divadelních souborů a skupin (i jednotlivců), jejichž herecký kolektiv je nejméně z 50 procent složen z osob starších 55 let. Věkové omezení se vztahuje pouze na účinkující. Netýká se autorů, režisérů, scénografů a dalších odborných funkcí, netýká se ani technických a jiných obslužných pracovníků.

II. Podmínky účasti
Přehlídka je otevřena všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším divadelním postupům, stylům a poetikám, jakož i příbuzným druhům scénického umění. Její otevřenost je žádoucí i z hlediska divácké adresy. Znamená to, že se přehlídky mohou zúčastnit soubory činoherní i loutkářské, soubory s hudebními divadelními žánry, estrádními produkcemi apod. Přihlásit lze i sólová vystoupení, zvláště pak inscenace tzv. divadla jednoho herce. Vítána budou představení určená dospělým i dětem. Minutáž inscenace či vystoupení není limitována.
Přihlášky k účasti na přehlídce uplatní divadelní kolektivy (jednotlivci) nejdéle do 21. 5. 2010 na tiskopisech „Evidenční list souboru – inscenace“, jejichž vzor je otištěn v bulletinu d´ARTAMAn č. 5 a 6/2009. Přihlášky se zasílají k přímému výběru do národní přehlídky na adresu NIPOS-ARTAMA, do rukou Mgr. Simony Bezouškové, P.O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2. Přihlášky je třeba zaslat dvojmo.
Inscenace či vystoupení přihlašuje osoba, která soubor či skupinu (účinkující) zastupuje navenek. Tato osoba zároveň do uzávěrky doručení přihlášek zašle na adresu ARTAMA nahrávku inscenace, aby organizátoři přehlídky měli možnost seznámit se s jednotlivými produkcemi a získali potřebné informace pro stanovení programové skladby přehlídky. Dále zašlete slovo o souboru, inscenaci, fotografie a osoby a obsazení.

III. Organizace a průběh
V rámci přehlídky se uskuteční společné diskuze k inscenacím a vystoupením. Tato diskuzní setkání by měla mít především společenský charakter, jako ostatně celý přehlídkový program.
Podmínky pobytu souborů a skupin (jednotlivců) na přehlídce budou vymezeny smlouvami o vystoupení, uzavřenými mezi Znojemskou besedou, hlavním pořadatelem přehlídky a osobou zastupující divadelní kolektiv. Umožní-li to ekonomické podmínky, pořadatelé budou divadelním kolektivům hradit náklady na dopravu a jejich ubytování. Členům hrajících souborů a skupin umožní bezplatný vstup na všechna představení. Organizátoři budou mít snahu umožnit účast hrajících kolektivů po celou dobu konání přehlídky. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

IV. Hodnocení a výběr
Program přehlídky stanoví programová rada složená z členů odborné rady pro činoherní divadlo. Jednání rady proběhne v červnu 2010.

IV. Závěrečná ustanovení
Technické vybavení Městského divadla Znojmo: jeviště šířka v portálu 7,60 m, hloubka jeviště 6 m 2,5 m forbína, výška v portálu 4,20 m; pod forbínou orchestřiště s kapacitou asi 15–20 osob, 12 ručních tahů s nosností 125 kg a zdvihem 7,5 m. Propadlem ani točnou není jeviště vybaveno. Osvětlení: 45 ks reflektorů ovládaných z osvětlovacího pultu. Zvuková technika: CD přehrávač, kazetový magnetofon, minidisk. Zázemí pro herce: 4 šatny kuřárna.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':