Databáze českého amatérského divadla

Texty: HEJRAL, Josef a PANENKOVÁ, Ludmila: Kandrdásek SČDO 2010 - vyhlášení a propozice. d´ARTAMAn 2009 č. 5, s. 5 - 6.

K a n d r d á s e k SČDO - Memoriál Bedřicha Čapka
V y h l á š e n í a p r o p o z i c e
soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež 2010
Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje XXI. ročník soutěže monologů a
dialogů pro děti a mládež KANDRDÁSEK SČDO 2010 Memoriál Bedřicha Čapka.
Soutěž je vyhlášena pro děti a mládež ve věku 8-18 let, ve věkových kategoriích 8-10 let, 11-13 let,
14-15 let a 16-18 let v soutěžních žánrech: monolog s časovým limitem do 11 minut, (monologem se rozumí
jednání dramatické postavy v konkrétní situaci – není jím recitace básně ani přednes prozaického textu);
dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně tři osoby, do věkové kategorie se výstup zařazuje podle
věku nejstaršího účinkujícího). Tolerance časového limitu v soutěžním vystoupení je 10%.
Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogu je kategorie určována podle roku
narození staršího soutěžícího.
V kategorii monologů smí soutěžící vystoupit s pouze jedním soutěžním vystoupením.
V dialogu se změna partnera považuje za nový výstup.
KANDRDÁSEK SČDO je obdoba POHÁRKU SČDO a nabízí dětem a mládeži zajímavou činnost,
ve které se jednoznačně upřednostňuje dětská hravost před mentorským nastudováním, mnohdy pro tyto
věkové kategorie, naprosto nevhodné předlohy. Do soutěže není zařazena poezie a vypuštěna byla i
skupinová vystoupení!
Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) kola, která proběhnou do 1.
března 2010. Druhým stupněm je národní přehlídka v Brandýse nad Labem dne 27. března 2010.
Soutěžící se může zúčastnit se pouze jedné regionální (oblastní) přehlídky KANDRDÁSKU SČDO
podle místa svého bydliště, případně jiné po vlastní dohodě s pořadatelem. Pořadatel národního
finále přehlídky má právo přijmout nominaci dvou vystoupení v každé kategorii i žánru.
Přihlášky nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO, popř. Divadelnímu
centru Podbeskydí, nebo organizacím OREL, či Volnému sdružení východočeských ochotníků, a to podle
příslušnosti v oblasti (regionu). Termín odeslání přihlášek, pořádajícím oblastním organizacím SČDO či
uvedeným organizacím, je 25. leden 2010, pokud nebude příslušným pořadatelem oblastního (regionálního)
kola stanoven termín jiný.
V případě, že dojde k hostování soutěžících z oblasti, kde se přehlídka nekoná v jiné
oblasti, porota zhodnotí výkon hostujících ve srovnání s ostatními a v případě příznivého
výsledku, může doporučit jeho případný postup na národní přehlídku za původní domovskou
oblast.
Přihlášky nutno doplnit textovou předlohou a anotací vystoupení, tj. stručným a výstižným uvedením
výstupu k objasnění kontextu hry či události. (Tiskopis přihlášky viz příloha d´ARTAMANu nebo web
SČDO na adrese http://scdo.webpark.cz/.)
V přihláškách do soutěže musí být vždy uvedena osoba starší 18 let nesoucí odpovědnost za nezletilé
interprety. Bez tohoto opatření nesmí být přihlášky a soutěžící zařazeni do programu. Odpovědná osoba musí
zajistit dopravu soutěžících do místa oblastních (regionálních) kol a národní přehlídky a bezpečnost
soutěžících po celou dobu pobytu v místě konání soutěže.
Pořadatelé oblastních (regionálních) kol jsou povinni zpracovat protokol o průběhu a výsledcích
oblastního (regionálního) kola, včetně uvedení členů odborné poroty a s originálními přihláškami vítězů.
Pořadatel oblastní přehlídky má právo nominovat a pořadatel národní přehlídky přijmout až 2 vystoupení
v každé kategorii i žánru. Přihlášky spolu s anotacemi je nutné zaslat nejpozději do 10. března 2010
řediteli národní přehlídky Františku Tomáškovi, Vrbová 1476, 250 01 Brandýs nad Labem.
Nebudou-li použity originální přihlášky, pořadatel si vyhrazuje právo nebrat na jiné formuláře zřetel,
stejně tak, nebude-li přihláška vyplněna jednoznačně ve všech kolonkách!
Pořadatel národní přehlídky KANDRDÁSEK SČDO má právo na základě vyjádření poroty
přehlídky nominovat z věkové kategorie 16 - 18 let po jednom výstupu do každého žánru POHÁRKU
SČDO, tj. monolog muži, monolog ženy a dialog!
Finanční podmínky oblastních (regionálních) kol stanoví jejich pořadatelé. Finanční podmínky
národní přehlídky stanoví pořadatel dle svých finančních možností a seznámí s nimi účastníky ve zvacím
dopise.
V Praze dne 11. září 2009
Ludmila Panenková Ing. Josef Hejral
tajemnice SČDO předseda SČDO
Kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO a organizací pro přihlášky do soutěž
KANDRDÁSEK SČDO 2010
Praha a střední Čechy: František Tomášek,
České středohoří: Ludmila Panenková, ul.17.l istopadu 532/2 405 01 Děčín
Jizerská oblast: Ladislav Novák, Sportovců 748, 412 51 Lomnice nad Popelkou
Západní Čechy: Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň
Jižní Čechy: Markéta Mrázová, Na Ohradě 87, 386 01 Strakonice
Jižní Morava: Jiří Bušina, Plačkova 23, 680 01 Boskovice
Střední Morava: Aleš Hořínek, ČSA 7, 783 53 Velká Bystřice
Severní Morava: Vroblová Eva, Jesenická 20, 792 01 Bruntál
Východní Čechy: Středisko kulturních služeb IMPULS
Naďa Gregarová, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové
Organizace OREL na adresu, kterou určí tato organizace svými informačními prostředky nebo na
kteroukoli z výše uvedených adres.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':