Databáze českého amatérského divadla

Texty: Podlesí, Divadelní spolek Skalka - přírodní divadlo Na Skalce

Divadelní spolek Skalka
( původně Divadelní kroužek ZK Kovohutě Příbram)

Lesní divadlo ve starém lomu vybudovali nadšení podlesští Junáci. Budovali jej několik let.

• 1946 první představení 14. července hra za zpěvy o třech jednáních Černá rokle od Jana Černého
• 1947 přicházejí další členové z Oseče a Lhoty
• 1948 - 1952 hrálo se každý rok
• 1953 soubor nehrál
• 1954 přechází soubor pod ZV ROH Kovohutě Příbram, hraje se i v Drahlíně a Vysoké Peci
• 1955 - 1962 hraje se každý rok
• 1962 zvolena dramaturgická rada
• 1963 staví se jeviště v sále Kulturního domu v Kovohutích
• 1964 - 1965 staví se znovu divadlo na Skalce
• 1964 19. září dokončena nová chata a rozděláno hlediště, 12. prosince elektrický přívod, instalace a skladiště prken a občerstvení
• 1965 dokončeno hlediště, zídka před kioskem, postaveny záchody, nápovědní budka, 18. července otevření přebudovaného lesního divadla Na Skalce
• 1967 7. května vloupání do chaty, 17. července 1967 další vloupání
• 1969 1. března II. karneval rázu "Na Matějské pouti", 8. srpna znovu vloupání do chaty
• 1970 14. února III. karneval rázu „Z českých pohádek"
• 1971 27.února III. karneval rázu „V přístavu"
• 1972 2. dubna Aprílový bál
• 1973 31. března II. Aprílový bál
• 1974 30. března III. Aprílový bál
• 1974 opravy na chatě - komín, osvětlení přístupové cesty
• 1975 se na Skalce nehrálo
• 1976 březen MDŽ v Kovohutích
• 1976 17. září jubilejní členská schůze u příležitosti 30 let trvání
• 1977 úprava cesty k divadlu, zastřešení chaty novou krytinou
• 1978 9. září táborák na Skalce též 1980, 1981, 1982
• 1982 práce na novém skladišti
• 1982 čestné uznání udělené Okresním kulturním střediskem
• 1983 září Setkání členů souboru v Solenicích
• 1984 oprava přístupové cesty, oprava světel
• 1985 dokončena kabina pro zvukaře, zhotovena bezpečnostní lávka, vysázeny stromky
• 1986 4. listopadu v Sedlčanech předán Čestné uznání Rady ONV za dlouholetou aktivní činnost
• 1987 opraveno hlediště, září setkání Za komínem
• 1988 9 - 10. června Okresní přehlídka amat. div. tvorby Skapinova Šibalství Březnice
• 1989 Hraje se ve Svatém Poli Svatba pana hastrmana
• 1990 Na fóru amatérských divadel Smíchov 1. února Vl. Hlavová, Z. Procházka, Fr. Strniště
• 1991 bez činnosti
• 1992 úprava přístupové cesty
• 1993 ples Divadelníků Za komínem 22.ledna
• 1994 hrán Obecní hrdina k oslavě 600let Obecnice a ke Sjezdu obecnických rodáků, jarní a podzimní zájezd do brdských lesů, několikrát vypáčená chata a poničeno zařízení, vánoce v Obecnici Narození Krista
• 1995 9. září táborák na Skalce
• 1996 areál přebírá OÚ Nové Podlesí, ustavena Správní rada, instalována u vjezdu závora, 14. září slavnostní schůze 50. let divadla, vánoční hra Příbram, Staré Podlesí, Lhota, Obecnice, Oseč, Nové Podlesí
• 1997 oprava skladiště, výlet do Českého Krumlova, oslava výročí obce s podleskými rodáky Vánoční hrana Svaté Hoře, u Delvity, v Drahlíně, Sádku, Novém i Starém Podlesí, Knihovna div. her přestěhována do Obecnice na faru, 29. 6. účastna Březových horách sjezd rodáků
• 1998 Divadelní karneval v Obecnici 21. únor, vánoční hra Obořiště, Svaté Pole, Staré Podlesí, Třebsko, Svatá Hora, Nové Podlesí
• 1999 září výlet vinobraní na Karlštejn, zasazeny mříže na dveře v (p. Zelenka, Novotný), bylo obezděno skladiště za chatou, výměna oken ve štítech (páni Matějíkové), zhotoveno nové osvětlení cesty (firma Hošna)
• 2000 vánoční hra se hrála v Obecnici, Praha - Lhotka, Praha - Modřany, návštěva Prahy, Svatá Hora, Slivice, Pečice, Smolotely, Delvita
• 2001 výroční zasedání 55. let souboru Za Komínem,
• 2002 vánoční hra Hluboš, Milín, Obecnice,
• 2003 vánoční hra Příbram Václ. náměstí, Káciň Hbity, Jelence, Běštín, Obecnice
• 2004 výroční schůze 26. listopadu Za Komínem, I. Pyžamový ples v Obecnici ve staročeské hospodě, nové zábradlí u občerstvení
• 2005 výroční schůze 17. února, oprava scény vlevo a hlediště,
• 2006 výroční schůze 2. února, II. ročník Pyžamový ples, oprava cesty a terasu za chatou, nové zábradlí
• 2007 17. 2. Masopustní průvod, III. ročník Pyžamový ples

www. obecnice

O divadle

Lesní divadlo na Skalce bylo objeveno a postupně upravováno od roku 1946. Dnes pohlédnutím na tuto přírodní romantickou scénu se zdá, jako by příroda sama odklidila vše, co sem nepatří a že už kdysi dávno byl při lámání kamene vytvořen tento malebný koutek. Málokdo však ví, kolik set hodin, jaké úsilí a nadšení bylo vynaloženo novopodleskou mládeží na jeho postavení. Mnoho se odneslo v rukou, na zádech nebo přivezlo na malých vozíkách. Vyrostl zde domek - malý, hezký, divadelní. Úspěch z prvního představení "V černé rokli", které shlédlo mnoho občanů i dvakrát, nás přiměl k tomu, abychom s vypětím svých sil a s pomocí jen několika málo dospělých občanů vybudovali divadlo, které stojí v nynější podobě a těší se stálé oblibě široké veřejnosti dodnes.

V pozdějších letech bylo ještě rozšířeno a upraveno hlediště. A mám li vyzdvihnout celou tu mladou generaci, která se zasloužila o vybudování lesního divadla na Skalce, byli to především Jirka a Jenda Sobotkovi, Eman Kuchař, Zdeněk Trefný, Fanda Pata, Josef Vokůrka, Jarda a Fanda Soukupovi, Józa Ježek, Josef Švarcbeka další. Nechť i nadále slouží tato ochotnická scéna pro potěšení, odpočinek, dobrou a hodnotnou zábavu všem divadelním příznivcům.

Toto je jen trošičku upravený zápis z roku 1961, který napsal do divadelní kroniky nestor divadla Na Skalce Josef Kunický u příležitosti patnáctiletého výročí lesního divadla. Při pročítání a prohlížení kronik, které jsou nádherné ajsou již tři, se člověku chce někdy smát a někdy i slzy vyhrknou. Je to veliké dílo Pepíka Kunického a doklad o lidské píli a nesmírném úsilí. Josef Kunický, který v prosinci 2006 zemřel po dlouhé a těžké nemoci, byljedním z podleských Junáků, kteří založili divadlo v Novém Podlesí. Byl to on kdo pronesl zahajovací projev u příležitosti otevření lesního divadla Na Skalce. Věnoval činnosti souboru velikou část svého plodného života. Stal se nejenom příkladnýmvedoucím, režisérem, scénáristou, dramaturgem, ale hlavně skvělým ochotnickým hercem. Vytvořil mnoho nezapomenutelných postav , které nastudoval a předváděl s velkou zodpovědností a láskou.

Celý svůj život poctivě zaznamenával jako kronikář život divadelního spolku v krásných kronikách, letos to bylo úžasných šedesát let činnosti. Na pana Josefa Kunického, na našeho Pepu Kunického a jeho krásný a obětavý život, který věnoval svému milovanému ochotnickému divadlu, budeme vždy s úctou vzpomínat. Mnoho dalších pokračovalo a pokračuje v díle, které kdysi počali mladí a nadšení ochotníci z Nového Podlesí.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':