Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Závěrečné hodnocení FEMADu Poděbrady / Divadelní Třebíče 2004

Závěrečné hodnocení FEMADu Poděbrady / Divadelní Třebíče 2004

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce: XIII. Národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč

Místo konání: Poděbrady a Třebíč

Termín: Poděbrady 13. – 16.5.2004, Třebíč 19. – 23.5.2004

Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA Praha a města Poděbrady a Třebíč z pověření a za finančního přispění MK

Hlavní organizátoři: Poděbrady: Kulturní a informační středisko, s. r. o., Poděbrady
OS Divadelní soubor Jiří Poděbrady
Třebíč: Kulturní vzdělávací a informační zařízení Třebíč
OS Dramatický klub Třebíč

Spolupořadatelé: Poděbradské části: OS Divadelní spolek Vojan Libice n. C. Amatérská divadelní asociace
Svaz českých divadelních ochotníků
Třebíčské části: Město Třebíč
Svaz českých divadelních ochotníků

Odborná spolupráce: NIPOS-ARTAMA Praha


Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
■ Náklady na ubytování a stravování souborů přesahující 1 nocleh a 1 den pobytu.
■ Náklady na dopravu souborů přesahující stanovený limit.
■ Náklady na ubytování, stravování a dopravu (seminaristé a všichni, kdo nejsou členy hrajících souborů nebo členy realizačního týmu přehlídky).
Poznámka: Dílem tyto náklady účetnictvím přehlídky procházejí (ubytování, stravování), ale hradí si je účastníci ze svých prostředků.


II. SPLNĚNÍ ODBORNÉHO ÚČELU AKCE

a) Program přehlídky
- Detailně viz přílohy.
- V programu bylo uvedeno 22 soutěžních inscenací ve 22 představeních a 1 inscenace hostujícího souboru (Divadlo Pôtoň Levice). Celkem vystoupilo 23 souborů ve 23 představeních.


I v letošním roce bylo díky dvěma částem národní přehlídky porovnáno široké spektrum souborů a jejich inscenací. Tím i letos byla dána možnost pro podstatně větší dosah přehlídky z hlediska kultivace práce amatérských divadelních souborů. Vzhledem k vysokému počtu návrhů inscenací z krajských přehlídek využil ředitel přehlídky práva rozšíření hracích míst o jedno, tedy z 21 na 22 míst. Kvalita inscenací byla podle mého názoru oproti minulému roku vyšší. Účast každého souboru na národní přehlídce byla opodstatněná. Přehlídka tedy zaznamenala jak nebývalou možnost soustředěné prezentace, konfrontace a kritické reflexe inscenací, tak širší záběr v kvalitách inscenací.
Celek přehlídky lze z hlediska úrovně inscenací hodnotit spíše jako průměrný až nadprůměrný. Z hlediska výstupu přehlídky pro celostátní mezidruhovou přehlídku Jiráskův Hronov lze však hovořit o ročníku velice úspěšném, neboť 4 inscenace byly nominovány a 6 doporučeno na Jiráskův Hronov, přičemž 4 souborům byly uděleny ceny za inscenace (viz Výsledková listina).
Blíže o inscenacích a přehlídce viz detailní pojednání v několika článcích časopisu Amatérská scéna č. 3/2004.

b) Vzdělávací část

Rozborové semináře
Jednotlivé soutěžní inscenace byly reflektovány odbornou porotou prostřednictvím rozborových seminářů. Každé inscenaci byla věnována nejméně hodina, zpravidla po odehraném představení, někdy ke dvěma představením v odpoledních hodinách a k jednomu ve večerních hodinách. Pozitivním jevem bylo to, že se jich zúčastňovali všechny hrající soubory a zájemci z řad dalších souborů. Nespornou výhodou byla i skutečnost, že porota obou částí přehlídek až na jednu výjimku byla identická a měla tudíž možnost srovnání všech inscenací. Semináře měly konstruktivní ráz a vesměs příjemnou atmosféru.
Složení odborné poroty: předseda prof. PhDr. Jan Císař, CSc., členové Mgr. Alena Exnarová, Mgr. Milan Schejbal, Rudolf Felzmann, MgA. Jakub Korčák, Mgr. Pavel Purkrábek, Mgr. Vladimír Zajíc, PhDr. Milan Strotzer (pouze FEMAD) a Mgr. Aleš Bergman, PhD. (pouze DT). Tajemnicí poroty byla Simona Bezoušková.

c) Doplňkový program
Slavnostního zahájení obou částí přehlídky se v poděbradském Divadle Na kovárně zúčastnil poděbradský starosta. V zahajovací den přehlídky v Třebíči se za přítomnosti třebíčského starosty uskutečnilo slavnostní setkání účastníků v Malovaném domě.
V průběhu přehlídky zajišťovala ARTAMA nabídku a prodej odborných a repertoárových publikací.
Ve foyeru Národního domu byla SČDO instalována výstava představující držitele Zlatého odznaku J.K. Tyla.

d) Společenská část
Účastníkům přehlídky byli k dispozici dostatečné prostory v areálu Divadla Na kovárně v Poděbradech a v tzv. Národním domě v Třebíči. V těchto prostorách byla možnost občerstvení a příležitost k neformálním setkáním. V Poděbradech letos poměrně nešťastně přestal fungovat bar ve foyeru, kde probíhaly rozborové semináře, účastníci tak přišli o místo k vzájemnému setkání, povídání a inspiraci.
V poděbradské části přehlídky se dostalo zde hrajícím souborům již typického přivítání králem Jiřím z Poděbrad. Toto zajistili opět členové poděbradského divadelního souboru Jiří.
V zahajovací den třebíčské části přehlídky přijali představitelé města neformálním způsobem zástupce souborů a spolupořadatelů na půdě městské radnice, v tzv. malovaném domě. Stejně tak zde byly vítány soubory hrající v dalších dnech.
K společenské části přehlídky lze počítat i stejně neformálně vedené zakončení přehlídky s vyhlášením výsledků a oceněním nejlepších výkonů. V závěru přehlídky proběhlo ve foyeru rozestavěného Nového divadla společné setkání za přítomnosti organizátorů, zástupců souborů a členů odborné poroty a starostů obou pořádajících měst.

e) Tiskoviny
Byly vydány programové plakáty a programové brožury společné pro obě části přehlídky.
V průběhu přehlídky vycházel zpravodaj FEMAD (4 čísla) a Divadelní Třebíč (6 čísel). Redakci zpravodaje tvořili v Poděbradech regionální novinář Milan Čejka za technické podpory KIC s.r.o., v Třebíči Mgr. Pavlína Morávková, Radim Wolák, Stanislava Štěpánková a Radim Svoboda. V obou místech byla svým způsobem členkou redakce Mgr. Alena Exnarová, která psala recenze na všechna soutěžní představení. Třebíčský zpravodaj byl letos velmi kvalitní, originální, nápaditý, zajímavý a čtivý. To se bohužel o tom poděbradském říci nedá a rozhodně by mu prospěla početnější redakce, jeden redaktor opravdu nestačí.
V obou částech národní přehlídky byla pořizována fotodokumentace fotografem Ivo Mičkalem a videozáznamy představení – na FEMADU Jaroslavem Vondruškou a na Divadelní Třebíči Stanislavem Šmídem.

III. ORGANIZACE
Organizace třebíčské části národní přehlídky byla celkově na vynikající úrovni. Organizátorům poděbradské části se však příliš nedařilo a nefungovala ani vzájemná komunikace. Na přípravném výboru byly domluveny všechny podmínky a požadavky, některé z nich ovšem KIC s.r.o. nedodrželo a hlavně o problémech neinformovalo, takže ty vyvstávaly během přehlídky a značně komplikovaly a znepříjemňovaly práci. Kladem letošního ročníku je, že se i přes problémy spojené se spoluprací s KIC s.r.o. podařilo i letos udržet jednotnost propagačních materiálů obou částí přehlídek. Pro příští rok je chce připravovat KVIZ Třebíč.

IV. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ
Rozpočet a vyúčtování akce jsou předloženy samostatně.

V. NÁVRHY A NÁMĚTY PRO DALŠÍ ROČNÍK

■ Opět sestavit jednotnou porotu pro obě části národní přehlídky. Zpravodajům obou částí přehlídky by prospěla i jednotná redakce nebo alespoň její část. Dále je nutné zajistit fungující organizaci a komunikaci především s poděbradským Kulturním a informačním střediskem v Poděbradech (stravování a zázemí pro porotu, práce na propagačních materiálech, rozšíření redakce zpravodaje).


Vypracovala: Simona Bezoušková

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.